media/docs
  Допълваща целева субсидия за народните читалища – 2014 проектен фиш направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд”
  Пътешествие до Мароко (27 септември – 09 октомври 2013)
multimedia/docs
  Каменни гъби и „подмладена” вода /пътепис за Каменните гъби до с. Бели пласт
media/docs
  „Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване по обособени позиции, както следва
media/docs/2016/cars
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
media/docs
  Семинар в Македония с посещение на две предприятия на тема „ Разработване на нов продукт
  Срок на годност на храните
  Семинар за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в съотвeтствие с: ifs ver. 5 и brc ve
  До Директора на тд на нап варна Офис Шумен госпожа Светла Върбева
directory media docs  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница