pascal/pascal
  8. символни низове
  1. основни понятия в езика паскал речник на езика
  4. програми с цикли
  12. библиотечни модули в турбо паскал 12 Въведение
  2. основни операции операции
files/annee_b/temps_pascal
  Annee b : Ascension du Seigneur Ons Heer Hemelvaart b ascension Ascensión del Señor
pascal/pascal
  10. записи 10 Понятие за запис
  6. изброен и ограничен тип данни дефиниране на нестандартни типове данни
files/annee_a/temps_pascal
  Annee a : Dimanche des Rameaux – Palmzondag van het jaar A
Uroc
  Работната среда на pascal
pascal/pascal
  9. множества множество в Паскал
files/annee_c/temps_pascal
  Jueves Santo Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean 13,1-15
pascal/pascal
  3. програми с разклонена структура
  19. дървовидни структури 19 Общо описание. Основни понятия
  7. масиви едномерни масиви
directory pascal  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница