Доклад от имена, длъжност, инициира предложението в качеството си настраница2/3
Дата24.05.2023
Размер86.5 Kb.
#117814
ТипДоклад
1   2   3
Obrazec-1.3.учащи-1
Свързани:
FIALK HIST MED, заявка-дигитални копия
Декан:
(Директор, Ръководител)

Съгласувано с:


…………………………………


сектор „Предварителен финансов контрол“
ДЕКЛАРАЦИЯ1
за съгласие от командированото лице
по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за командировките в страната
Долуподписаният,


собствено име, презиме и фамилно име на лицето
ЕГН / ЕИК / булстат / ЛНЧ
постоянен адрес (посочва се точният адрес на лицето - гр./c., община/район, ж.к., ул., №. бл., вх.. ап.)
На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за командировките в страната,


декларирам:

Съгласен съм да бъда командирован от Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за изпълнение на описаните задачи в заповедта за командировка.


Дата: ………………..
Декларатор: ………………..
имена, подпис
Софийски университет „Св. Климент Охридски”


ЗАПОВЕД
за командировка в страната на студенти / докторанти

№ _________________ от ___________________


На основание чл. 5 ал. 2 от Наредбата за командировките в страната, заповед на Ректора № РД 19-171 от 25.05.2009 г., допълнена със заповед № РД 19-13 от 20.01.2010 г. и доклад от ............................................................ с входящ № ........................................... от .................................
КОМАНДИРОВАМ:
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница