Доклад от имена, длъжност, инициира предложението в качеството си настраница3/3
Дата24.05.2023
Размер86.5 Kb.
#117814
ТипДоклад
1   2   3
Obrazec-1.3.учащи-1
Свързани:
FIALK HIST MED, заявка-дигитални копия
1.
2.
3.

със задача:
по маршрут:
за времето (от ...до) / брой дни


С ПРАВО НА:Дневни
(по ………... лв. на ден, за ……..…..... дни)


нощувкисрещу фактура
(за ............... нощи, до ……….... лв. на нощ)пътни
при лично МПС данните от: http://www.calculator.bg/1/razstoianie.html
вид и марка на личното МПС, разходна норма, вид и цената на горивото, маршрут и разстояние в километри по републиканската пътна мрежа

Разходите за командировката са за сметка на:

Командированият да даде писмен отчет за извършената работа в 10 - дневен срок от завръщането си.
ДЕКАН / ДИРЕКТОР / …………………….
РЪКОВОДИТЕЛ:
Главен счетоводител: …....……….. РЕКТОР: ……....…………….
/……………………………./ проф.дфн анастас герджиковпристигнал в:
пристигнал на дата

отпътувал на датаподпис на длъжностно лице и печат

подпис на длъжностно лице и печат:


ОТЧЕТ
за извършената работа от командирования

попълва се от командирования – съдържателен отчет за изпълнението на задачата

дата:

подпис на служителя:


СМЕТКА
за полагащите се на служителя пътни, дневни и квартирни пари

опис и обосноваване на пътни разходи
(дата, маршрут, разстояние в км.)

обща сума пътниВсичко пътни (1):
опис и обосноваване на дневни разходи
(период – от дата до дата, брой дни, дневна сума)

обща сума дневниВсичко дневни (2):
опис и обосноваване на квартирни разходи
(период – от дата до дата, брой нощувки, сума на нощ)

обща сума квартирниВсичко квартирни (3):
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКАТА (1+2+3)
словом:
получен аванс за командировката:
остатък за плащане/възстановяване:
имена на лицето, изплатило сумата

подпис на лицето, изплатило суматаПодпис на командирования: …………………………. Дата ………………

ОЦЕНКА
за извършената работа от командирования

попълва се от иницииращия командировката – утвърждаване на съдържателния и финансовия отчет, забележки, препоръки и т.н.

дата:

подпис на ръководителя:
РЕКТОР / ДЕКАН / ДИРЕКТОР / РЪКОВОДИТЕЛ
1 Чл. 5. (2) Могат да бъдат командировани с тяхно съгласие и лица, които работят на обществени начала, самодейци и др., когато се изпращат за изпълнение на възложена задача вън от постоянното им местоживеене.

Изготвил
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница