Екосистеми структура и продуктивност на екосистемитеДата01.05.2018
Размер26.5 Kb.
#67025
Примерна методическа конструкция на урок на тема:

Екосистеми – структура и продуктивност на екосистемите

Биология и здравно образование, 9 клас, Булвест 2000, 2001 г.


 1. Какво разбирате под биоценоза? Подкрепете с примери!

 2. Дайте определение за хранителна верига и обяснете ролята на отделните звена в нея!

 3. Определете следните видове взаимоотношения и ги илюстрирайте с примери!

(сам. работа, време за работа, работен лист с определения на някои от видовете взаимоотношения и изискването учениците да ги определят и подкрепят с примери).

 1. Популациите в биоценозата са свързани помежду си пряко или косвено и си влияят. Към кое равнище на организация на живата материя отнасяме популацията?

 2. Назовете други надорганизмови равнища на организация на живата материя!

 3. Подредете в определена последователност следните равнища на организация на живата материя: ….. (сам. работа, фронтално изпълнение на дъската - изберете си някои от равнищата и ги напишете в безпорядък, а учениците да ги подредят).

 4. за преход – текстът от стр. 9 на учебника за мезосистема, микросистема и абзаца за надорганизмови системи.

 5. поясняване задачата за часа, въвеждане темата на урока и формулиране на проблемния въпрос (проблемен въпрос: Благодарение на какво функционират екосистемите и как са свързани помежду си?)

 6. Характеризирайте състава на биоценозата и ролята на различните видове организми в нея!

 7. обобщение и разказ от учителя за „същност на екосистема и биотоп”

 8. записване на 1 т. Същност и компоненти на екосистемата

 9. Какъв извод можем да направим за разнообразието на екосистемите на земята – къде то е най-голямо и как ще го обясните?

 10. записване на 2. т. Продуктивност на екосистемата

 11. записване на 2.1. обща продукт…..- …….., последователно по хода на разказа след това се записват и останалите подточки към 2 т.

 12. след определението за „продуктивност” могат да се поставят следните въпроси: Като имате предвид, че растенията са първото звено в хранителните вериги и се хранят самостойно обяснете от какво ще зависи продуктивността на дадена екосистема? Наблюдавайте фиг. 2.19. Сравнете продуктивността на различните видове екосистеми и направете извод, относно това кои екоситеми имат най-голяма продуктивност и как може да се обясни този факт!

 13. Биоценозата и биотопът са неразривно свързани помежду си чрез биогеохимичния кръговрат на веществата и потокът на енергията

 14. записва се 3 т. Същност на биогеохимичния кръговрат на веществата и потокът на енергията. Резервен и обменен фонд. (разказ по нагледно средство или фиг. 2. 21.)

 15. записва се 3.1. кръговрат на азота

 16. Кои газове влизат в състава на въздуха и какъв е техния процентен състав?

 17. Как растенията си набавят необходимия им азот?

 18. разказ за кръговрат на азота по нагледно средство

 19. записване 3.2. кръговрат на въглерода

 20. Как растенията си осигуряват необходимия им въглероден диоксид за процеса фотосинтеза, като имате предвид различните среди на живот?

 21. Кои са източниците на въглероден диоксид в атмосферата? Наблюдавайте фиг. 2.23

 22. Чрез кой жизнен процес става отделяне на въглероден диоксид от организмите в биосферата?

 23. обобщение и разказ от учителя за кръговрат на въглерод

 24. записване на 3.3. кръговрат на фосфор (разказ по нагледно средство)

 25. записване на 3.4 кръговрат на сяра (разказ по нагледно средство)

 26. записване на 3.5. кръговрат на водата

 27. Къде и под каква форма е включена водата в организмите и в неживата природа? Наблюдавайте фиг. 2.25

 28. Кои процеси водят до обогатяване на атмосферния въздух с вода?

 29. Опишете ролята на организмите в кръговрата на водата в природата!

 30. разказ за кондензация и …..

 31. отговор на проблемния въпрос

 32. Кои фактори биха могли да нарушат структурата и функционирането на екосистемите?

 33. учителят прави изводът, даден в края на урока (Благодарение на състава, структурата и ………в екосистемата, тя е устойчива……)

Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница