Електростатичнистраница17/24
Дата21.01.2023
Размер269.63 Kb.
#116345
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
биофизика
Витамин Q, Коензим Q10: липоразтворими; подобни на витамин Е; участват в ЕТВ на митохондриите; в биомембраните на ЕР, пероксизоми, лизозоми, вътрешна мембрана на митохондрии, липопротеини на кръвна плазма

  1. Ензимни системи - супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатионпероксидаза

СОД: металопротеин; катализира превръщането на супероксидните радикали във водороден оксид; в цитозол, митохондрии, извънклетъчно пространство; мутации в СОД1 водят до АЛС (амиотропна латерална склероза); абнормално експресиране на СОД1 е свързано със синдром на Даун
Каталаза: металопротеин; съдържа хем; в пероксизоми, в черен дроб (най-високи концентрации)
Глутатион пероксидаза: тетрамер, съдържащ селений; катализира превръщането на водороден пероксид във вода
Цитохром с пероксидаза: хем-съдържащ ензим; реагира с хипероксиди с ниска скорост


20 тема:
Взаимодействието на светлината с тъканите води да нейното пречупване (refraction), разсейване (scattering), поглъщане (absorption) и проникване в тъканта (transmission). Делът на тези процеси зависи от оптичните характеристики на тъканта и свойствата на светлината.
Флуорофорите са локализирани в тъканта на различна дълбочина от повърхността на тялото. Само светлината, преминала през тъканта, достига до флуорофорите и води до тяхното възбуждане и последваща флуоресцентна емисия.
Разсейването на светлината от тъканите се дължи на тяхната нехомогенност (наличие на структури с различна плътност, като биомембрани, клетъчни органели и др.). Абсорбцията на светлината се дължи на водата, меланина и хемоглобина. Абсорбцията на видимата светлина в късовълновия диапазон е много по-висока, отколкото абсорбцията в дълговълновия диапазон.
Фактори, определящи степента на проникване на светлината в тъканите, възбуждането на флуорофорите и интензитета на емисията са дължина на вълната, мощност на източника, продължителност на възбуждането, структура и св-ва на тъканта. Колкото по-висока и мощността на възбуждащата светлина и продължителността на възбуждане, толкова по-висок е интензитетът на флуоресценция на съответния флуорофор, локализиран в тъканта
Взаимодействието на светлината с тъканите може да доведе до индукция на странични биологични ефекти, като фотохимично активиране и фототермия, фотокоагулация, фотойонизация, фотодезинтеграция
Възбуждането трябва да бъде краткотрайно с цел избягване на необратими промени!!!
При флуоресцентната имиджинг диагностика страничните ефекти са нежелателни, но се използват широко в хирургията и стоматологичната практика – на тяхна база се разработват хирургични техники за отстраняване на тъкани чрез фототермия и фотокоагулация, с използване на лазери с висока мощност. Тези странични ефекти са биостимулация, мембранна релаксация, едема, денатурация на ензими, крос-линкинг на биомакромолекули, коагулация и некроза, бързи микроексплозии
Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница