Факултет „класически и нови филологииДата17.09.2017
Размер41.84 Kb.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”ФАКУЛТЕТ „КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ”

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Утвърждавам: ..................................


Утвърден от Академически съвет с протокол

№ ............. / ...............


Професионално направление: 2.1. Филология
ОКС „бакалавър”
Специалност:

К

Н

Г

0

2

0

1

1

4

НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

Форма на обучение: Редовно

Продължителност на обучението: осем семестъра


Професионална квалификация: Филолог-неоелинист или

Филолог-неоелинист, учител по новогръцки език и литература

Квалификационна характеристика
Специалност: „Класическа филология”


 1. Насоченост, образователни цели

Обучението в бакалавърската степен на специалност „Новогръцка филология” е насочено към желаещите да упражняват професии, свързани с новогръцкия език, култура и литература. Програмите на изучаваните дисциплини в учебния план дават широк спектър от знания и изграждат у студентите необходимата теоретична основа и съответните практически езикови умения и професионални компетентности за бъдещата им професионална реализация. Студентите се обучават по системата за кредитно отчитане, което е предпоставка за бъдещата им мобилност в рамките на Европейския съюз.
 1. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в бакалавърската степен на специалност „Новогръцка филология” продължава осем семестъра, като във всеки семестър се набавят минимум 30 кредита от задължителни и избираеми дисциплини. Избираемите дисциплини са независими от годината на обучение, освен ако няма изрично изискване в учебната програма на дисциплината.


Само в зимен семестър се избират следните дисциплини:

АВИТО, Увод в езикознанието, Психология.
Само в летен семестър се избират следните дисциплини:

Педагогика, Увод в литературознанието.
В VІІ семестър се избират следните дисциплини: Хоспитиране, Методика на обучението по чужд език, Текуща педагогическа практика.
В VІІІ семестър се избират следните дисциплини: І-ва и ІІ-ра избираеми педагогически дисциплини, Преддипломна педагогическа практика.
Студентите имат право да набират кредити от дисциплини, предлагани от другите специалности във ФКНФ и СУ, както следва:

II курс – до 5 кредита;

III курс – до 8 кредита (от тях до 4 от дисциплини извън ФКНФ),

IV курс – до 13 кредита (от тях до 8 от дисциплини извън ФКНФ).


Студентите, желаещи да получат учителска правоспособност, трябва задължително да са посещавали и положили изпити по дисциплините: 1. Педагогика

 2. Психология

 3. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (АВИТО)

 4. Методика на чуждоезиковото обучение

 5. Първа избираема педагогическа дисциплина (педагогическа, психологическа или методическа)

 6. Втора избираема педагогическа дисциплина (интердисциплинарна и приложно-експериментална)

 7. Хоспитиране

 8. Текуща педагогическа практика

 9. Преддипломна педагогическа практика

Студентите, положили успешно изпити по дисциплините от профила за подготовка на учители, получават допълнителна професионална квалификация “Учител по новогръцки език и литература”.
 1. Професионални компетенции

Успешно завършилите бакалавърската степен на специалността „Новогръцка филология” специалисти притежават необходимите практически и теоретични знания по новогръцки език, литература, странознание и културна история на Гърция.
 1. Професионална реализация

Придобитата професионална квалификация позволява на завършилите бакалавърската степен на специалността „Новогръцка филология” да се реализират като преподаватели, преводачи и редактори, журналисти и кореспонденти; служители в различни органи на държавната администрация, в институции, в правителствени учреждения и организации, в полицейски служби и митници, в дипломатически представителства у нас и зад граница; експерти и дейци на културата и изкуството; специалисти в туристическия бизнес, експерти и консултанти в наши и чуждестранни фирми. Педагогическата квалификация им дава възможност да преподават новогръцки език в сферата на средното и висшето образование.
17.9.2017 г. от

Каталог: wordpress -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Анна Лазарова 2012 Περί των δεικτών λόγου στη Νεοελληνική και τη Βουλγαρική. Τα ελληνικά μόρια
2012 -> Справка по чл. 29 т. 3 от зпп
2012 -> К л и м е н т о Х р и д с к и” випусков учебен план – прием 2012-2013
2012 -> К л и м е н т о Х р и д с к и” випусков учебен план – прием 2012/2013 учебна година
2012 -> Конспект за държавен изпит по новогръцка литература
2012 -> Безплатни прегледи за акне
2012 -> Итеративността в новогръцкия език. В: Първа конференция на младите учени, посветена на 1100 години от Преславския събор (Сборник от изследвания). София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 180-191
2012 -> Програма за летния семестър на учебната 2013-2014 г. Фкнф новогръцка филология І курс
2012 -> Биографична справка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница