Хранене и туризъмPdf просмотр
страница1/6
Дата26.05.2022
Размер0.69 Mb.
#114445
  1   2   3   4   5   6
biznes-plan-na-spa-hotel
Свързани:
biznes-plan-na-spa-hotel


УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
КАТЕДРА “ ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”
__________________________________________________________
________
Бизнес план на СПА
хотел


Пловдив 2014г.
Съдържание:
I. Резюме на бизнес плана
II. Анализ на макросредата
III. Анализ на микросредата
IV. Фирмен профил
V. Маркетингов план
VI. Управление и организация на дейността
VII. Инвестиционен план
VIII. Финансов план


Резюме
Построяването на пет звездния хотел
„Burlesque” в град Варна и изграждането на модерен СПА център към него е основната идея на този бизнес план. След изпълнението на изложените по­долу бизнес намерения,
хотелът ще се превърне в един цялостен и модерен комплекс, изграден по всички европейски стандарти и изисквания. Мои приоритетни целеви групи са български и чуждестранни туристи, като по­специално съм насочила вниманието си към руски и немски чуждестранни посетители.
Варна е стратегическо място за моето начинание, поради факта, че градът се намира на брега на Черно море. Той привлича, както български туристи, така и чуждестранни посетители, заради топлата вода на морето и изключително благоприятния климат. Също така, градът няма много СПА
хотели и моят СПА център ще бъде най­атрактивен за почитателите на този вид почивка.
Събран е богат материал, изпълнен с предварителни данни, прогнози и информация. Прогнозирани са продажбите в хотела, както и са установени изискванията към паричните потоци, възвръщаемостта на вложените инвестиции и бъдещите проекти на фирмата. Целите на бизнеса са ясно дефинирани. Събрана е подробна информация за пазара като цяло, в който се намира бизнеса – разгледан е потенциала за растеж, новите продукти и икономически тенденции. Посочени са причините за развитие на бизнес идеята ­ създаване и експлоатация на пет звезден хотел в гр. Варна ­
икономически, отраслови, регионални и демографски. Разгледани са услугите в хотела, които ще се предлагат на туристите ­ основни и допълнителни. Основните типове услуги, които ще предложа на моите потенциални клиенти ще бъдат подслон и храна. Те ще имат възможност да опитат местни специалитети и морски дарове, приготвени по автентичен български начин, както съответства на града, в който е разположен хотелът.
Легловата база, с която ще разполага комплексът, ще бъде една от най­
модерните в района. Ще разполага със стаи и апартаменти в различни категории, но основното навсякъде ще бъде луксът. Като вид допълнителна услуга аз залагам по­специално на модерния СПА център, който ще бъде построен по най­нова архитектура и снабден със сауни, басейни, парни бани, джакузита и други удобства за различните видове СПА процедури.


Специално внимание е обърнато на факторите за успеха на основната бизнес идея. Проведен е маркетингов анализ – клиенти на бизнеса,
географски обхват на пазара, потенциал за растеж, удовлетворяване на клиентите, начин на тяхното обслужване, анализ на търсенето и сегментиране на пазара.
Предизвикателства пред бизнесът и отговора на фирмата към тях са разгледани и анализирани обстойно ­ потенциален пазар (тенденции и развитие), конкуренция, слаби страни на фирмата и противодействие на тях, законовите разпоредби.
Разработен е маркетингов план – маркетингова стратегия, схема на ценообразуване, разписания за растеж и развитие, маркетингов бюджет и политика за неговото гарантиране, представяне на туристическия продукт,
план за тестване ефективността от маркетинга на фирмата, разходи за маркетинг и реклама.
Операционният план на бъдещия хотел включва локализация и начин на потребление на услугите, които той ще предлага.
Показани са капацитета и производствената програма на хотела,
както и организацията на управление на фирмата ­ мениджър на хотела.
Отделно са показани нуждите от съответния квалифициран персонал,
необходим за печелившото и ефективно функциониране на хотела. Особено важно е поведението на обслужващия персонал на работното място и взаимоотношенията гост ­ обслужващ персонал ­ жизнено важни фактори за повторяемост на бизнеса (спечелване на редовни и лоялни клиенти). Важно за моя хотел е отношението на другите към работата ми – както на туристи,
така и на местните хора, които искат да се присъединят към персонала.
Принципът, който фирмата ще изповядва е най­вече уважение. Ще се оценява подобаващо всеки труд, както морално, така и в парична стойност.
А също ще се организират много обучения за развитие на персонала, така че да бъдем конкурентноспособни във всеки един момент от време. Относно равенството – всеки ще бъде третиран не по длъжност, а по лични качества.
Финансовата част на бизнес плана включва разчети за печалба,
основни и оборотни средства, баланс и паричен поток. Изчислени са необходимите капиталови средства за планиране, проектиране, строеж и оборудване и обзавеждане на хотелския комплекс. Главната цел е постигане на максимална чиста печалба и налагане на пазара с висококачествени услуги и обслужване по европейски стандарт. Смятам, че основен начин за

постигане на целта е подходящото ценообразуване. СПА хотелът ще предлага атрактивни и изгодни пакети с помощта на нашите партньори в областта на туристическите агенции. Също така ще се стараем да подготвяме разнообразни промоции, свързани с нашия СПА център. Разбира се, важни за налагането и задържането на хотела на пазара са обслужването и иновациите. Ще се опитам да намеря подходящ персонал, който да отговаря на изискванията и нормите и да кара клиента да бъде винаги удовлетворен. Замисълът на ръководството е да се обновява и освежава хотелът всяка година, така че да бъде винаги чист, приветлив и модерен за туристите и те да пожелаят да почиват в него отново и отново.
Проектът за хотела предвижда комплексно обслужване на посетителите при високо качество, съобразено със световните стандарти,
внедряване на съвременни технологии за обслужване и провеждане на гъвкава политика, като се използва ефективно и екологосъобразно туристическия ресурс.
Анализ на макросредата
В края на третото тримесечие на 2013г. ООН даде мрачна оценка на състоянието на световната икономика. Конференцията на ООН за търговия и развитие отчете слаб икономически растеж в глобален план и безпорядък в световната икономика 5 години след финансовата криза
В края на годината обаче, надеждите са, че продължителната рецесия в eврозоната най­сетне е приключила. Икономическият растеж на САЩ се е засилил, Китай и Индия правят опити за умерен растеж, а икономическата активност в региона на ЕС е започнала да укрепва на фона на повишаващото се доверие, породено от сигнали за възстановяване в eврозоната . Прогнозите са, че през следващата година ще се осъществи преход към по­здраво, по­безопасно и по­устойчиво възстановяване.
В България, според последните данни на Националния статистически

институт (НСИ), бизнес климатът се влошава с изключение на услугите.
Регистрират влошаване на бизнес климата в промишлеността,
строителството и търговията на дребно. Основни пречки за развитие на бизнеса са несигурната икономическа и политическа среда и финансовите проблеми. Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите”
обаче, отчита повишение. За наша радост в този сектор се намират и туристическите услуги.
2013­а година бе една от най­успешните за туризма от години насам. Така определят изминалата година от туристическия бранш. Истината е, че това е единственият сектор на икономиката, който всяка година бележи ръст и тази година продължи положителната тенденция. Статистиката сочи, че последната година страната ни е посетена от 3,5 милиона души през летния сезон (ръст от почти 6% спрямо миналата година), а миналата зима е довела в страната ни над 1 млн почиващи. Лавинообразно расте броят на румънските туристи, увеличава се броят руснаци,германци, англичани,
турци и украинци, посетили родните летни и зимни курорти. Запазва се и броят на българските туристи. България се очертава като целогодишна атрактивна дестинация.
Варна се намира на Северното Черноморие и това е предпоставка за формирането на изключително благоприятен климат и нормална температура на морската вода. Именно това са основните причини туристите да предпочитат града като място за отдих на морето. Моето внимание е насочено и към български, и към чуждестранни клиенти. След известно проучване се установи, че благосъстоянието на целевата ни група е добро, хората търсят луксозен хотел с висококачествено обслужване и са готови да платят за това. Също така както българи, така и чужденци ценят високо културата и традициите, които са се съхранили във Варна. Голям интерес предизвикват типичната постройка на къщите в града, морската градина, римските терми и делфинариума. Аз смятам, че може да се допринесе за приятно изживяване на туристите с услугите, предлагани в този СПА хотел. Важна предпоставка също е и екологичното равновесие на средата, в която се намира хотелът. Всички туристически предприятия в града работят по този въпрос съвместно и аз възнамерявам да се включа в това, защото туристите го ценят и е важен фактор при вземане на решение къде да почиват. До този момент територията около хотела и в града като цяло притежава чистота на отлично ниво. Хотелът се намира на

стратегическо място, защото едновременно е близо до плажа и до централната улица на Варна. Туристите предпочитат това, за да могат да използват времето си пълноценно, без да използват личния си автомобил,
който е техен допълнителен разход. В пряка близост няма други хотели,
които да пречат на гледката към морето, а също и много шумни заведения.
Анализ на микросредата
Oсновен целеви пазар на фирмата са български и чуждестранни туристи, които търсят едновременно културно обогатяване, плаж и релакс в модерен СПА хотел, какъвто ще бъде този. Идеята е първо – да се постигнат възможно най – високи печалби, второ да се развие Варна като модерна дестинация на българското Черноморие. Също така чуждестранните туристи ценят СПА центровете и услугите, предлагани от тях. Те са готови да заплатят за това и да бъдат в последствие добра наша реклама. От друга страна и българите, и чужденците харесват автентичната атмосфера в града и биха могли да я популяризират.
Направено проучване установи, че във Варна има много хотели, но малко са тези, които притежават СПА център, а още повече толкова нов и модерен, какъвто ще бъде този. Смятам, че ще бъдем силна конкуренция,
тъй като СПА хотел


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница