Инструкция за извършване на ангажименти за договорени


РАЗДЕЛ V ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОДИТОРА, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗБОР НАPdf просмотр
страница2/54
Дата03.01.2022
Размер0.81 Mb.
#111775
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
Instrukcia.pdf
Свързани:
3460201-¦Р¦ ¦-¦¬¦-¦¬TБTВTА¦-TВ¦¬¦-¦-¦-¦-¦-TБ¦¬TГ¦¦¦-¦-¦-¦¦, ДЕЛОВА-КОРЕСПОНДЕНЦИЯ-ТЕОРИЯ-11Б-2017-1, Наръчник за въвеждащо обучение на новоназначени служители в държавната администрация, DDS-08-2005-CASH-REPORTS-II-2005-ministries, Списък на документите на браншови модел на доставяне на води
РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОДИТОРА, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО АНГАЖИМЕНТ ЗА ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОЕКТ И
ПРИМЕРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
................................................................................................................................... 18
ПРИЛОЖЕНИЕ A ……………………………………………………………..…………………...................... 19

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ……………………………………………………………..…………………...................... 21

ПРИЛОЖЕНИЕ В ……………………………………………………………..…………………...................... 26

ПРИЛОЖЕНИЕ Г …………………………………………………………………..…………………................. 32

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ..…………………………………………………………..…………………...................... 34


УВОД
Сертифициращият орган изготви настоящата Инструкция предвид констатирания различен подход от страна на Управляващите органи (УО) по отношение одитни проверки на проекти, изпълнявани през програмния период 2007-2013 г. в рамките на Оперативните програми (ОП), съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезинния фонд на ЕС (СКФ), съществуващите разнородни практики в процеса на възлагане на тази дейност от страна на бенефициентите, наблюдаваното различно качество на предоставяната услуга по тeзи проверки, както и отчитане на резултатите от нея в хода на потвърждаване/верифициране на разходите към ЕК.
Въз основа на различните изисквания за ангажименти за проверки (наричани за краткост в настоящата инструкция „одитна проверка”), издадени за отделните ОП, в хода на възлагане на одитната услуга се наблюдават често срещани пропуски (описани в Приложение Д) при осъществяване на обществената поръчка от страна на бенефициентите, които рефлектират върху качеството на получавания продукт, т. нар. одитна проверка, съответно нейната добавена стойност в цялостния процес по потвърждаване/верифициране/сертифициране на разходите към ЕК.
Отчитайки натрупания до момента опит, настоящата Инструкция цели да осигури максимално добро качество на тази услуга, да унифицира подхода за всички ОП, съфинансирани със средства от
СКФ, да предостави на бенефициентите необходимата яснота във връзка с обхвата на дейността, с избора на изпълнител на подобни услуги чрез формиране на адекватна рамка за оценка на техническите предложения на участниците, в това число на показателите за оценка на техническите предложения.
Инструкцията се прилага за програмен период 2014-2020 г. Следва да се има предвид,
че всички референции към регулаторната рамка, касаеща настоящия програмен период
2007-2013 г. ще бъдат актуализирани след приемане от страна на ЕК на пълния пакет


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница