Как да напишем добро писмо за кандидатстване Писмото за кандидатстване се нарича «мотивационно писмо» иДата22.07.2016
Размер123.63 Kb.
Как да напишем добро писмо за кандидатстване

Писмото за кандидатстване се нарича «мотивационно писмо» и

е "новата версия" на старата "Молба за кандидатстване".

Видове писма, които може да се наложи да напишете при кандидатстване за работа:  • Писмо, описващо съответствието на характеристиките на кандидат на заложените критерии
  • Стандартно писмо за кандидатстване в следствие на обява за работа
  • Писмо с приложен въпросник за обратна връзка
  • Стандартно писмо за кандидатстване
  • Новаторско писмо за кандидатстване
  • Писмо за искане на информация от приятели и познати
  • Благодарствено писмо


Писмо за кандидатстване, изпратено вследствие на обява за работа.

То може да се фокусира върху Вашите силни страни и идеалното пасване на Вашите компетентности на изискванията за длъжността.


Писмо, описващо съответствието на характеристиките

на кандидат на заложените критерии
Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com


12 Октомври 2000

Уважаема г-жо Пенчева,
Това писмо е по повод на Вашата обява за Главен Счетоводител от 7 Октомври 2000 във в. “Капитал”. Бих искала да изразя своя интерес към длъжността и да кандидатствам за нея, тъй като смятам, че моята квалификация, опит и личностни качества отговарят на изискванията, посочени в обявата:

Вашите изисквания / Моята квалификация:

1.     Поне 3 години опит в счетоводството, управлението на паричните потоци и финансовия анализ в производствено предприятие
Притежавам повече от 7 години опит в счетоводството, 3 от които в приватизирано предприятие от тежката промишленост, където ръководя счетоводния процес и отговарям за изготвянето на счетоводните отчети, бюджета и управлението на паричните потоци. Участвала съм и в оценката на няколко големи инвестиционни проекта.

2.      Познаване на Международните Счетоводни Стандарти
До този момент съм работила само в международни компании, в които редовно съм изготвяла отчети по Международните Счетоводни Стандарти. Предприятието, в което работя понастоящем, премина успешно няколко одита по Международните Счетоводни Стандарти.

3.     Управленски опит
Като Главен Счетоводител аз ръководя екип от 7 счетоводители. Този аспект на работата ми помогна да науча как да разпределям задачите в зависимост от индивидуалните силни страни на счетоводителите, как да ги мотивирам да изпълняват качествено работата си и как да контролирам работата им. Удовлетворена съм, че въпреки множеството възможности за счетоводители, в моя отдел няма текучество.

4.     Компютърна грамотност, познаване на SAP или друга програма за управление и планиране на ресурсите
Един от първите проекти, за които отговарях като Главен Счетоводител, беше внедряването на система (софтуер) за управление и планиране на ресурсите. Аз активно участвах в адаптирането на софтуера към особеностите на счетоводния процес и спецификата на работа в предприятието. В приложената автобиография съм посочила всички програми, с които работя и степента, в която ги познавам.

5.       Силна личност, способност за работа под напрежение и спазване на срокове
Аз успях да внедря софтуера за управление и планиране на ресурсите месец предсрочно, преодолявайки съпротивата на някои членове на отдела.

Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим професионалния ми опит, квалификация и планове за развитие. Очаквам да се свържете с мен на телефон 33 33 33, в удобно за Вас време.
С уважение,
Мария Петрова

Стандартно писмо за кандидатстване в следствие на обява за работа


Лилия Стойчева


Ул. “Люляк” 10,
София 1000
Тел: 444444
E-mail:lstoicheva@mail.net

12 Октомври 2000Уважаеми г-не / г-жо
Чрез това писмо бих искала да кандидатствам по обявата за длъжността Консултант “Човешки Ресурси” (Ref. 61/TX), публикувана в “24 Часа” и “Труд”.

Вашата обява предизвика интереса ми, защото е в област, в която аз планирам да се развивам. Имам две години опит в консултирането в областта на човешките ресурси и подбора на персонал. През това време освен чисто професионалните познания и умения, аз придобих опит в работата с клиенти от различни области. Развих способности бързо да извличам информация, да съдействам на клиентите при дефинирането на техните нужди и общувам с различни хора.

По време на работата ми до сега на мене са били предоставяни задания с увеличаващ се обем на отговорностите, посредством които аз имах възможността да усъвършенствам организационните си, управленски и комуникативни способности. Професионалният ми опит и лични качества ми дават основание да смятам, че бих могла да отговоря на високите стандарти за качество, изисквани от Вашата организация.

Това, което ме привлича в консултирането в областта на човешките ресурси е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение и динамиката на работа, която изисква непрекъснато придобиване и прилагане на знание. Бидейки в началото на професионалната си кариера, аз искам да се запозная с нови начини на работа и да работя в екипи, в които бих могла да разширя познанията си. Търся възможност да работя за организация, в която има високи стандарти на работа и истински професионализъм. В случай, че ми бъде предоставена възможност да се присъединя към Вашия екип от професионалисти, моите умения, знания и искрено желание за работа ще допринесат за представянето на Вашата компания.

Ще Ви бъда благодарен, ако разгледате моята кандидатура и ще се радвам на възможността да обсъдим опита ми и плановете ми за развитие.

С уважение,


Лилия Стойчева

Приложение: АвтобиографияПисмо с приложен въпросник за обратна връзка
Вилолета Марчева
Ул. Незабравка 31
София 1111
Тел.: (+359 2) 585858
E-mail: vmarcheva@mail.com

12 октомври 2000 г.

Тодор Николов
Маркетинг мениджър
WXY

Уважаеми г-н Николов,
Аз съм студент по "Бизнес администрация" в Софийския университет. Проявявам жив интерес към маркетинга и бих искала да кандидатствам за стажант в Маркетинговия отдел на WXY.

По време на обучението си съм участвал в три маркетингови проекта за промоция на бързо-оборотни потребителски стоки. Тези проекти ми позволиха да придобия задълбочени впечатления от практическото приложение на маркетинга и да открия предизвикателството в подобна дейност. 

Маркетинга провокира в мен искрен интерес, защото ми предостави възможност за приложа творчески и нестандартен подход към разрешаването на проблеми.

Ентусиазиран съм да се развивам в професионално отношение. Имам желание да се занимавам с прилагането на нови подходи и ще оценя възможността за проява на иновативност и про-активен стил на работа.

Стремежът ми да работа и да се представям в съответствие с високи стандарти за постижение ме кара да вярвам, че ще съм в състояние да удовлетворя Вашите изисквания. Мотивира ме идеята да допринеса за успеха на Вашата компания чрез свежи идеи, инициативност и упорита работа.

Ще оценя ако разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да се срещна с Вас и обсъдя моите планове за професионално развитие и квалификацията ми. Моля, да се свържете с мен на телефон 585858 или да ми изпратите обратно по пощата приложения плик с формуляр.


С уважение,
Виолета Марчева

От:
Г-н Тодор Николов
WXY

Уважаема г-жо Марчева,

Бих искал да се срещнем. Моля, обадете ми се на телефон             за уточняване на време и място на рещата ни.

Бих искал да обсъдим някои въпроси с Вас, така че моля, да се свържете с мен на телефон                             


В момента не се занимавам с подбора на персонал. Може да се свържете с:

Име:                                                            


Длъжност:                                                  
Телефон:                                                    

В момента нямаме нужда от нов персонал. Моля, свържете се с мен след (дата)                                 

В момента нямаме нужда от нов персонал. Може да се свържете със следната компания:
Име:                                                             
Длъжност:                                                    
Компания :                                                   
Компания:                                                    
Адрес:                                                         
Телефон:                                                       

Коментари:


                                                               


Мотивационно писмо, обясняващо Вашите мотиви да изпратите документите си на компания, която не е в активно търсене на кадри.
Писмото разкрива Вашите мотиви да пишете на съответния работодател, още повече, че писмото най-вероятно ще е абсолютно неочаквано от него.
Стандартно писмо за кандидатстване

Димитър Петров


Младост 4, бл. 444,
София 1111
Тел: +359 2 767676
E-mail: dpetrov@mail.net

12 Октомври, 2000


Уважаеми г-не / г-жо,

С настоящето писмо бих искал да изразя моя интерес към работа във Вашата компания. Аз съм специалист в областта на продажбите с повече от 5 години опит в директните продажби и управлението на продажбите на бързооборотни стоки. Бих искал да разгледате моята кандидатура за управленска длъжност в тази област.

Както е посочено в приложената ми автобиография, по време на работата ми досега аз съм участвал в целия търговски процес, като се започне от директните продажби и привличането на нови клиенти, през управлението на малък регионален търговски екип до създаване и развитие на национални дистрибуторски мрежи. Професионалните ми квалификации и разнообразен опит ми дават основание да вярвам, че бих могъл да допринеса за постигането на целите на Вашата компания.

В допълнение, посредством опита си в директни продажби аз се научих как да идентифицирам потенциални клиенти и да установявам контакти с различни хора. Аз осъзнах важността на добрите лични отношения с клиентите за постигането на добри резултати в продажбите. По време на работата си в “АБВ” усъвършенствах уменията си за представяне на продуктите и водене на преговори. Този опит ме кара да смятам, че мога да отговоря на стриктните изисквания, които Вие имате към служителите си.

Също така, придобих много добри организационни и управленски умения. Аз ръководя екип от 6 човека и имам обширен опит в разпределянето на задачи, следенето и контролирането на изпълнението им, както и в поддържането на добри приятелски отношения в екипа с цел подобряване на резултатите. Научих се как да мотивирам подчинените си за постигането на общи цели.

Аз съм отворен човек, който търси нови предизвикателства. Вярвам, че опитът ми в продажбите и ръководенето на хора ще бъдат добро допълнение към Вашия екип и ще донесат положителни резултати.

Ще се радвам да обсъдим моя професионален опит и бъдещи планове. Очаквам да говорим при първа Ваша възможност.


С уважение,


Димитър Петров.

Приложение: автобиографияПисмо "Само-реклама": наподобява реклама на самия Вас.
Не е много популярно за България и може дори да изглежда твърде "американско", въпреки че в малкото случаи, когато кандидати за работа са използвали този формат, те са стигнали минимум до първо интервю.
Новаторско писмо за кандидатстване

Млад, амбициозен и творчески настроен специалист, с богат опит в поддържането на връзки с клиенти в няколко рекламни агенции търси предизвикателна работа, която да предполага вдъхновяване на клиентите за нови вълнуващи кампании и невероятни успехи.


Мениджър Връзки с Клиенти
Идеалната организация:
Организация с високи професионални постижения и амбициозни планове за развитие на бизнеса, в която творческата и предприемаческа атмосфера са задължително условие, а работата в екип се поощрява както от служителите, така и от ръководството.

Идеалната работа:
Тази, която дава свободата да работиш повече от 40 часа на седмица, която позволява да експериментираш и да носиш отговорността за последствията от успехите и поучителните възможности и която изисква висока доза творчество и иновационен подход.

Моето предложение:
Обширен професионален опит, подкрепен с доказано успешно представяне и изключителни постижения, както и отдаденост на високите професионални постижения и работата. Комуникативна личност, решена да намери правилния подход към всеки един човек.
Не можете да изпуснете възможността да прибавите към своя екип:
Иван Николов:
Надежда 3, бл. 345, вх. A, ап. 1
София 1230
Тел: (+359 2) 363636
E-mail: thecreative@advertis.ing

На разположение за интервю при първа Ваша възможност.Писмо, с което се обръщате за помощ и/или информация към Ваши приятели и познати.

Този вид писмо не се практикува особено много в България, независимо от факта, че по един или друг начин търсещите работа се обръщат по формален или неформален начин към хора, които имат достъп до възможности за работа. Така че защо да не разширите и фокусирате Вашите усилия?
Писмо за искане на информация от приятели и познати

Николай Николов


Люлин 7, бл. 755, вх. A, ап. 1
София 1333
Тел: 22 22 22
E-mail: n_nikolov@niks.com

12 Октомври 2000

Георги Петров

“АБВ Банка”

Скъпи Георги,

Познаваме се още от студенти във факултета по икономика и стопанско управление на Софийския Университет. Както знаеш, аз започнах работа в областта на недвижимите имоти. През последните няколко години управлявам успешна агенция за недвижими имоти, която участва в няколко големи инвестиционни проекта. Работата ми до сега беше изключително предизвикателна и интелектуално стимулираща за мене, но усещам, че вече е дошло времето, в което бих искал да концентрирам опита, знанията и енергията си за развитието на проекти от голям мащаб.

В допълнение към опита от частния ми бизнес, предишната ми работа в “Билдинг Интернешънъл” ми предостави възможност да се занимавам с различни проблеми и казуси от областта на недвижимите имоти. Аз притежавам задълбочено познаване на пазара на недвижими имоти в България и съседните страни. През тези години доразвивах познанията си в тази област посредством няколко курса, организирани от водещи световни компании от бизнеса с недвижими имоти. Освен професионалния опит и знания, аз притежавам и солиден управленски опит, придобит в управлението на големи инвестиционни проекти и чрез ръководенето на моята агенция.

Бих искал да поема работа, която ще ми позволи да използвам моя професионален опит и управленски умения. Търся новите предизвикателства и възможности, които едни по-големи като мащаб отговорности биха ми предоставили. Бих искал да ръководя дейността в областта на недвижимите имоти на солидна банка или строителна компания, в която съществува силна мотивация за постижения.

Приложил съм моята автобиография. Моля те да предоставиш копия от нея на твои партньори или познати, които смяташ, че биха имали интерес.

Смятам да ти се обадя през следващите две седмици, за да видя дали си получил писмото ми и да разбера, ако имаш идеи за хора, към които бих могъл да се обърна или пък за конкретни длъжности, за които бих могъл да кандидатствам. Оценявам времето, което отделяш за мене и ти благодаря. Ще се радвам да се видим и поговорим.


Поздрави,
Николай Николов
Писмо, с което искате референции / препоръки от бивши работодатели, клиенти, преподаватели и т.н.
Писмо за искане на препоръки

Димитър Аварамов


Ул. "Правда"34
София 1212
Тел.: 0489 23 23 23
E-mail: avramovd@mail.net
12 Октомври 2000

Илиян Илиев


Изпълнителен Директор
"АБС Адвъртайзинг"

Уважаеми г-н Илиев


С настоящето писмо бих искал да помоля за Вашето съдействие при кандидатстването ми за работа в областта на бранд мениджмънта на козметични продукти.

В момента кандидатствам за длъжността Продуктов мениджър на голяма международна компания, производител на козметика. Бях поканен на два кръга от интервюта и като трети етап от конкурса бях помолен да представя препоръки от предишни работодатели.

За мене работата ми в "АБС Адвъртайзинг" е изключително ценен опит, заради професионалните знания и умения, които придобих, личното развитие и резултатите, които постигнах. Поради тези причини, ще се радвам, ако предоставите референция за моето представяне като Мениджър Връзки с Клиенти на "АБС Адвъртайзинг".

Ще Ви бъда благодарен за Вашето съдействие по този въпрос.


С уважение,

Димитър Аврамов

Писмо, с което благодарите за оказано внимание / отделено време
Благодарствено писмо
Марина Петрова
Ул. “Марта”12,
София 1111
Тел: 088 767676
E-mail: mpetrova@mail.net

12 Октомври 2000

Мария Атанасова
Директор Връзки с Клиенти
УЕЛ Адвъртайзинг

Уважаема г-жо Атанасова,

Благодаря Ви за интервюто, което проведохте с мене на 11 Октомври. То беше изключително полезно и приятно за мене. Аз съм впечатлена от Вашата компания и от услугите, които предоставяте.

Информацията, която ми представихте, ми даде добра представа за стила на работа в “УЕЛ Адвъртайзинг” и за Вашите очаквания от Мениджъра “Връзки с клиенти”. Аз съм силно заинтересована от длъжността и смятам, че опитът ми в тази област и уменията ми да поддържам връзки, както с клиенти, така и със специалистите от творческия отдел биха били полезни на “УЕЛ Адвъртайзинг”.

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с мене на телефон 088 767676. Очаквам с нетърпение да се срещнем и говорим отново.

С уважение,


Марина Петрова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница