Как да рисуваме пейзаж?Дата14.11.2023
Размер0.6 Mb.
#119280
ТипРеферат
Reneta Dimitrova 2305012723-referat
Свързани:
2305012225 Marina Bekova - referat, epizod 1, epizod 12

Реферат


на тема:
Как да рисуваме пейзаж?

„В ТЪРСЕНЕ НА ТАЙНСТВЕНАТА КРАСОТА“
Изготвила: Ренета Георгиева Димитрова, специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, ФН: 2305012723, 2023г.

Съвременните представи за пейзажа се формират през вековете с развитието на художествените техники за неговото изобразяване. В пейзажната работа се отдава особено значение на изграждането на перспективата и композицията на изгледа, предаването на състоянието на атмосферата, въздушната и светлинната среда и тяхната променливост. Овладяването на пейзажа започва с "лично запознаване" с всеки отделен елемент от природата. След старателно проучване, многократно рисуване на различни елементи от пейзажа, за художника вече няма да има обща зелена маса, както в природата, така и в картината, във всяко стръкче трева ще видим познат приятел с характерни, особени контури и пластичност. Всеки обича природата по свой собствен начин. За някои това се изразява само с ходенето в гората, но за други е източник на нови сили и емоционални преживявания. Творческата визия на бъдещата картина трябва да бъде установена, ясно оформена в съзнанието на художника, което изисква активна работа на ума в продължение на дълъг период от време, определена последователност в работата. В пейзажа, както и в други жанрове на изобразителното изкуство, трябва да се отрази нашата действителност, чувствата и мислите на хората, любовта към природата. Когато изпълнява произведение на изкуството, художникът трябва да си постави задачата: да изпълни идеята си не само с творчески метод, но и с най-съвременни технически методи, осигуряващи дълготрайно запазване на произведението му. Маслената живопис се характеризира с особени възможности за пряко изразяване на идеята, настроението и вътрешните импулси на автора. Този тип рисуване ви позволява да създавате богати и фини цветови вариации, илюзията за пространство и обем в равнината, изразителността и динамиката на буквата. 


Пейзажа е жанр на изобразителното изкуство (както и отделни произведения от този жанр), в който основният обект на изображение е девствената природа или в една или друга степен трансформирана от човек Съвременните представи за пейзажа се формират през вековете с развитието на художествените техники за неговото изобразяване. В пейзажната работа се отдава особено значение на изграждането на перспективата и композицията на изгледа, предаването на състоянието на атмосферата, въздуха и светлинната среда, тяхната променливост.
В скалните рисунки вече могат да се намерят пейзажни елементи. В епохата на неолита примитивните майстори схематично изобразяват реки или езера, дървета и каменни блокове по стените на пещерите. Рисунки със сцени на лов и състезания със стада са открити на платото Тасилин-Адер в Цукра. До фигурките на животни и хора древният художник схематично нарисува прост пейзаж, който не позволява да се уточни мястото на действие.
В изкуството на Древния Изток и Крит пейзажният мотив е детайл от стенописите, който е доста често срещан. И така, недалеч от село Бени-Хасан в Средния Египет са открити скални гробници на древни египетски владетели, живели през 11-20 век пр.н.е. д. Една от многобройните стенописи, които покриват стените на гробните камери, изобразява дива котка, която ловува в гъсталаците. Сред рисунките на залите на прочутия дворец Кносос на остров Крит е открита картина, наречена от изследователите „Яребици в скалите“.
В древния римски град Стабия, който беше разрушен, подобно на Помпей, по време на изригването на Везувий, сред другите рисунки, открити в една от патрицианските къщи, се откроява фреската "Морско пристанище", която е истински морски пейзаж.
Картините на средновековен Китай много поетично предават околния свят. Вдъхновената и величествена природа в тези произведения, изпълнени предимно с мастило върху коприна, се явява като необятна вселена, която няма граници. Традициите на китайската пейзажна живопис оказват голямо влияние върху японското изкуство. 
В Европа пейзажът като отделен жанр се появява много по-късно, отколкото в Китай и Япония. През Средновековието, когато само религиозните композиции са имали право на съществуване, пейзажът е интерпретиран от художниците като образ на жизнената среда на героите.
Като самостоятелен жанр пейзажът се появява в момент, когато човек започва да се чувства отделен от природата; противопоставяйки се на нея, той гледа околността от разстояние. Този процес се развива постепенно, започвайки от епохата на Проторенесанса и Италианския ренесанс и завършвайки в изкуството на Холандия през 17 век. Започвайки от началото на XVI-XVII век. в пейзажния жанр има разновидности: архитектурен пейзаж, селски, морски, идиличен, фантастичен.
Преди началото на процеса на жанрообразуване, в митологичното съзнание на човека природата е една. Нимфите танцуваха в горите, кентаври, сатири и силени се скитаха. Всемогъщият Пан пазел стадата, бързокраката Артемида ловувала диви животни. Всички бяха командвани от духовете на елементите. При извори и потоци хората издигали светилища на нимфи ​​- нимфеи, на кръстопътища - стълбове: херма. Това беше древният пейзаж и така го виждаме в мозайките и помпейските картини. В средновековното византийско, арабско и романско изкуство има композиции, в които връзките между природната среда и архитектурата - реални и изобразени в мозайки и стенописи - са преосмислени. Пейзажът обаче все още не е станал обект на фокусирано внимание на художника.
В картините на библейски сюжети и дори в олтарните композиции все по-често се появява пейзаж, обикновено гледката към река, море или планина отвъд, която отвежда погледа на зрителя в безплодно пространство. Художниците от Северния Ренесанс, по-специално от дунавската школа, създават особен вид архитектурен пейзаж, изобразяващ невероятни сгради, фантастични руини с кули, порутени арки, обрасли с трева и храсти. Сцените от „Коледа” или „Поклонението на влъхвите” се развиват в картините на фламандски, италиански и немски художници на фона на именно такава архитектура, символизираща мистериозността и мистичността на действието. В параклиса Бранкачи във Флоренция, на фреската на дясната стена, изобразяваща ужасяващата сцена на разпятието на св. апостол Петър, Филипино Липи изобразява спокоен, идиличен пейзаж на заден план (1481 г.). Аналогични странни, на пръв поглед, "скалисти", неземни, фантастични пейзажи на италиански художници Quattrocento, например в известната "Джоконда" или в "Мадона в пещерата" на Леонардо да Винчи. Подобен пейзажен фон в изображения на мадони и композиции, базирани на библейски сюжети, свидетелства за раздвоението на съзнанието на художника, невъзможността да се съчетаят реалното и идеалното в едно изобразително пространство (реалното в този случай е "присъствието" на Мадоната , идеалът е пейзажът). По-късно, в изкуството на римския класицизъм от началото на 16 век, пейзажът, напротив, хармонизира и се слива с образа на светите герои. 
Пейзажът е извоювал своето място като един от водещите жанрове в живописта. Неговият език се е превърнал, подобно на поезията, в израз на високите чувства на твореца, в поле на изкуството, в което се изразяват дълбоки и сериозни истини за живота и съдбите на човечеството, в което съвременникът говори и разпознава себе си. Гледайки произведенията на пейзажната живопис, слушайки какво говори художникът, изобразявайки природата, ние се учим за познания за живота, разбиране и любов към света и човека.
Рисуването на пейзаж започва с избора на природна картина. След това листът се разделя с линия на две части: небе и земя. Тази линия се нарича – линия на хоризонта. В картините трябва да има план, който представлява взаимно разположение на частите, подреждането на нещо. Преден план са едрите предмети, среден план са по – малките, а заден – съвсем малките. Чрез него художниците определят разстоянието. Художниците рисуват близките предмети на преден план – големи, а далечните на заден план – малки. И именно това представлява първият закон при рисуването на пейзаж – по-близките – големи, по – далечните – малки. Вторият закон гласи: Колкото по – далеч е предмета, толкова той е по – неясен и третият закон е: Разстоянието променя цвета на предмета. Цветовете все едно се разделят на две групи: отдалечаващи се и приближаващи се. Към първата група спадат всички студени цветове, включително студеното зелено и техните оттенъци, към втората група – всички топли цветове, с топлото зелено и техните оттенъци. Освен това, от разстоянието цветът губи яркостта си. В средния и задния план, в сравнение с първия, той изглежда белезникав и избелял.
В руската живопис от миналия век се разкриват две страни на пейзажа като вид живопис: обективната е изображението, изгледът на определени райони и градове, а субективната е изразяването в изображения на природата на човешките чувства и преживявания. Пейзажът е отражение на реалността, намираща се извън човека и трансформирана от него. От друга страна и отразява нарастването на личното и социалното самосъзнание.
Пленерната живопис дава възможност на художника да разбере, че мирът на човека и мирът на природата са обединени от безброй променливи връзки. За да се види тяхната хармония и да се предаде в живописта, са необходими постоянна практика и дълбоки научни познания. Работата по пленерна живопис е насочена към развитието на такива способности като:

 • широка пространствена ориентация - способност за възприемане на природата в мащабно триизмерно пространство, а нейното изображение - в двуизмерно пространство на равнина;

 • цялостно възприемане на природата, като се вземе предвид общото тонално и цветово състояние на осветлението; постоянно възприемане на предварително определен цвят, неговите топли и студени нюанси, което зависи от осветлението, околната среда, пространственото разстояние; способността за пълно възприемане на обекти на открито и намиране на страхотни цветови отношения в него;

 • способността да се прилага методът за работа с връзки в скици (законът на пропорционалните отношения), да може да се сравняват цветовете на природата по цветови тон, лекота, наситеност, да издържат на тоналната и цветовата скала;

 • творческо въображение - способност за създаване на изразителни композиционни и цветови решения в скици от природата, както и естетически значими художествени образи.

Точната въздушна перспектива е важна за работа на открито. Предаването на елементи от въздушна перспектива, нейните триизмерни, пространствени и материални качества върху пленерна скица се улеснява от редица технически техники на писмото. Основните са:

  • използване на текстурата на основата, запазването й в сенките и в далечните планове (в маслената живопис - внимателно отношение към зърното на платното, грапавостта на картона или хартията, извършване на леки тънкослойни регистрации, лакиране и др. );

  • използването на няколко групи с различни размери в хода на скицата, съответстващи на определени планове на изобразеното пространство (щрихи с еднакъв размер, нанесени върху платното с една четка, подчертават равнината на изображението и затрудняват откриването му дълбочината на неговото пространство);

  • активността на буквата, разнообразието от удари в посоката, налягането и текстурата се увеличават, когато се приближавате от дълбочината към предния план на изображението (ако близките обекти са написани пастообразно в световете, тогава далечните обекти се изобразяват независимо от техния релеф , с използването на обобщени чрез цветно заливане, леки и едва забележими щрихи върху изпъкналите зърна на платното).

Началото на маслената живопис всъщност не е известно, но се приписва на холандските художници, братята Ван Ейк (1366-1440); поне те бяха преобразувателите на неговата модерна техника на рисуване. В миналото техническите техники не са били толкова детайлни, колкото сега, и много художници пазели своите техники в тайна и задължавали своите ученици да правят същото. Доколкото ни е известно, преди Ван Ейкови стативната живопис се е рисувала основно върху белтък и жълтък, дъвка, сок от смокини, а след Ван Ейкови постепенно навлиза маслото. На външен вид живописта от онова време и дори по-късно (XVI век) е много тънка и гладка, дори споена като емайл. Според картината дъските са внимателно подготвени и покрити с нежна, тънка пръст. Във Фландрия дъбовите дъски обикновено се използват за боядисване, в Италия най-често дъските са направени от топола. Ван Ейк и неговите последователи пишат върху черни дъски, покрити с тебеширена почва, и това се запазва сред не само фламандските, но и много немски и италиански художници от няколко следващи поколения. Ван дер Вейден, Мемлинг, Ото Вениус и неговият ученик Рубенс (1577-1640), Дюрер, Холбайн, Антонело от Месина (който за първи път запознава сънародниците си с техниката на Ван Айков), италианци също са писали върху дърво, но не са го грундирали с тебешир върху лепило, но с гипс, който при смесване с вода се втвърдява и става неразтворим във вода. Тициан (1477-1566) в първия период от своята художествена дейност пише изтънчено, но дори тогава прилага видими щрихи. Като цяло през дългия си живот той променя и усъвършенства техниката на рисуване, но почти винаги рисува с прозрачни глазурни бои след плътен подрисуван.
Процесът на използване на маслени бои за рисуване обикновено се състои в това, че след избор на платно, опънато върху рамка, обикновено се прави рисунка върху платното с молив или въглен и се нанася боя с четка и шпатула, която ще бъде прави се за един ден, след което служи като скица. Ако боите нямат време да се сгъстят до следващия ден, развитието на писмената работа продължава; в противен случай се боядисват зоните, които още не са покрити с боя предишния ден. Като правило трябва да се приеме, че подрисуването трябва да е добре изсъхнало, преди да се пристъпи към окончателно изписване чрез нанасяне на нови цветове и глазури, тъй като спазвайки това можете да предпазите тоновете на подрисуването от разваляне; това правило обаче се следва от някои художници. Боите, нанесени повторно върху подложки, особено ако не са достатъчно изсъхнали, обикновено избледняват, т.е. придобиват матов вид, като в този случай не се виждат истинските цветове на цветовете и се нарушава хармонията им с околните блестящи тонове. Абсолютно суха картина е покрита с лак, както за да се унищожи зловещината, така и за да се предотврати боята от кислорода на въздуха и други газове, съдържащи се във въздуха на жилищното спокойствие. Заговезни живописта като цяло е повече или по-малко променлива, но докато е още свежа или ако е била успешно запазена, тя представлява силата на тоновете, само в някои случаи постижима в други видове живопис. Понякога картините са написани веднага (à la prima) или само с незначителни корекции. Забелязва се, че такава картина, при равни други условия, е най-малко променлива, но такава техника, която е обичайна за скици, се използва по-рядко за скици и още по-рядко за картини.
Използваните в маслената живопис материали са много сложни и разнообразни по състав и свойства, поради което за най-ефективното и правилното им използване художникът трябва да притежава познат набор от знания и да следва определена система при изграждането на цветен пласт. Има много различни системи за боядисване, но най-често срещаната от тях, особено за дългосрочна работа, е многослойна. При многослойна система целият работен процес е разделен на отделни основни фази, които се извършват в повече или по-малко определена последователност: 1) тонизиране на почвата; 2) рисуване; 3) скици; 4) регистрации 5) варуване; 6) завършване.
Тониране на почвата:
Цветът на почвата е от голямо значение, тъй като от него до голяма степен зависи цветовият ефект на картината. Лъч светлина, преминавайки през слоевете прозрачни бои и попадайки върху тонираната почва, частично ще се абсорбира и частично ще се отрази и ще се появи върху повърхността на картината, оцветена в един или друг цвят, в зависимост от нюанса на почвата. и прозрачността на боите. За да се използва най-ефективно цвета на почвата, е необходимо да се приготви от бои с висока покривност, а при последващи нанасяния да се използват предимно прозрачни бои, като се запази полупрозрачността на тона на почвата, тъй като плътните и плътните бои ще покрийте цвета на почвата и това няма да има значение. Прозрачните бои, поставени върху тонирана основа, придават дълбочина, изразителност и яркост на тона на картината. Прозрачните бои върху лумена дават голям брой различни тонове и нюанси, в зависимост от дебелината на слоя и интензивността на цвета. Плътните и непрозрачни бои дават много малък брой нюанси, а когато се смесват с прозрачни бои, намаляват чистотата на тона си. Покривните бои се използват предимно в чист вид или като основа, върху която се нанасят прозрачни бои. Вярно е, че при обилно смесване с лакове или с изсветляващи пълнители можете да получите известна прозрачност на покривните бои, но поне с много ограничена цветова гама. На практика художниците обикновено използват бели, светлосиви, червени, кафяви, тъмнокафяви и други тонове, но най-полезен е бялата основа. Предимството на бялата земя е, че може да се използва с всеки метод на писане, освен това, почти напълно отразявайки светлината, предава интензивността на цветовете. Тъмните почви придават дълбочина на цветовете, при нанасяне на пастообразен слой оловни белити излизат силни светлини. Боите, смесени с избелващи средства, губят своята изразителност и яркост на тона. За много художници цветът на земята е основният полутон и те по-късно излагат светлината в допълнителни цветове на земята. Често тонизираната земя на места остава напълно небоядисана или леко покрита с прозрачни или полупрозрачни бои.
Рембранд предпочита почвата с цвят на аспидна дъска, П. Рубенс - червено-кафяво и умбра, Матвеев - кафява почва, боядисана с гризайл, Левицки - неутрален зелен тон на почвата, Боровиковски използва неутрална сива почва, К. Брюлов използва светлокафяв, Александър Ивана оцветява земята със светла охра, И. Репин пише върху бели основи, Суриков също използва бели основи, рисувайки в студени тонове. В сравнение с тъмните почви, светлите и белите почви са по-малко опасни, в случай на промяна в цвета на почвата и намаляване на плътността на някои бои, почвата няма да потъмнее и да оцвети картината с тона си.
Видове пейзаж:

 • Пейзаж по натура се рисува чрез непосредствено наблюдение и възпроизвеждане на конкретна гледка. Художникът е навън, избира коя част от гледката да пресъздаде и как да я композира в своя формат. Той може да нарисува своето произведение чрез пряко подражание или да използва природата като вдъхновение и фон за своя идея – фигурална композиция, сюрреалистична творба или абстрактна живопис.

 • При създаването на пейзаж по снимка отново става въпрос за подражание на натурата или за вдъхновяване от конкретна гледка, само че тук композицията е ясна от самото начало – тя съществува като такава в самата снимка. Творецът може да я нарисува такава каквато я вижда или да я промени на база на своята фантазия.

 • Пейзаж по спомен се рисува с огромна доза въображение и тук с пълна сила важи промяната на натурата с цел нагаждането й към емоцията на автора породена от конкретния спомен.

 • При създаването на пейзаж като композиция е необходимо да се изобрази гледката така, че да се постигне естетически издържана картина по отношение на сюжет, контраст, рисунък, подбор на цветове. Това се постига чрез съчетанието на форми, обеми, линии и нюанси. Картината става красива и доставя естетическа наслада на зрителя.

 • При рисуването на пейзаж като изкуство (независимо дали става въпрос за живопис, графика или друг вид изобразително изкуство), освен гореизброените особености, в него трябва да се вложи идея и символика, които да бъдат изразени категорично и ясно. Това се постига по няколко начина (или чрез тяхното съчетаване):

 • Подборът на изобразяваната гледка трябва да е носител на основната идея и всеки детайл да символизира част от нея.

 • Влагането на сюжет в картината е препоръчително.

 • Идеята да бъде изразена по начин, по който да е ясно нейното влияние върху художника и върху зрителя.

 • Композицията може и да не е стандартна – колкото по-разчупена е тя и колкото изненадващи детайли присъстват, толкова по-задълбочено внимание ще привлича от страна на публиката. Разбира се това не трябва да е самоцел.

 • Цветовете (когато става въпрос за живопис) също трябва да са подбрани символично – да са носители на емоции и да навяват мисли, насочващи зрителя към основната идея.

Ако към всичко това се добави и разчупване на натурата посредством характерните похвати за някое от теченията в живописта и изкуството от 20 и 21 век (като сюрреализъм, кубизъм, хиперреализъм, абстракционизъм), то отговорът на въпроса Как да нарисувам пейзаж става все по-зависещ от търсенията на художника, а пейзажът става все по-въздействащ върху зрителите. Съобразяването с нагласите на публиката, критиците и потенциалните купувачи е нещо, което трябва да се реши предварително от самия художник и зависи единствено и само от неговите цели (що се отнася до неговата живопис, графика, скулптура).


Пейзажът е жанр от живописта и изобразителното изкуство, при който художникът трябва да съумее да рисува по натура или чрез пряко подражание, или чрез преплитането на разнообразни техники, правила, въображение и голяма доза мисловна дейност, които да превърнат картината му в изкуство, а не просто в произведение на ръката му. За да може неговият пейзаж да бъде определен като изкуство, авторът трябва съвсем съзнателно да вложи в своята рисунка по натура следните неща – композиция, сюжет, идея, символика, светлосянка. Дали творецът ще нарисува пейзажа като красива композиция или като изкуство е въпрос на предварително взето решение. За недостатък на творбата говорим, когато тя има претенции за висока стойност, но е създадена като подходяща единствено за украса на интериора, заедно с общата декорация.

Източници: • Книга ,,В търсене на тайнствената красота“ изд. Фабер, 2021 г, Пламен Легкоступ;

 • https://infourok.ru/referat_po_iskusstvu_peyzazh_v_tvorchestve_russkih_hudozhnikov-578184.htm;

 • http://4ua.co.ua/culture/za3bd78b4c53a89521206c26_0.html;

 • https://www.fineluart.com/kak-da-narisuvam-peizazh/;

 • https://www.google.com/search?sca_esv=579625040&sxsrf=AM9HkKnJWWz99xSIYlz7b1rxWa6J9VyteA:1699198092342&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8&tbm=isch&source=lnms&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjro8mVlq2CAxV8_7sIHZ4LA3MQ0pQJegQIDBAB&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=QvjBMm3cY8SM0M
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница