Катерина КокиноваДата17.10.2018
Размер17 Kb.
#90573
Катерина Кокинова е редовен докторант по история на славянските литератури в Катедра по славянски литератури, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“ (2012–). Тя е орисана да държи химикалката от най-ранна детска възраст, макар още да не ѝ е съвсем ясно как да се трансформира от чукча-читател в чукча-писател.

Темата, на която е посветила заниманията си през последните няколко години, формално гласи: авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков. На практика се изследва „до-говореното“ четене: инструкциите, спуснати от автора, и участието на читателя (насочван и/ли съпротивляващ се) в конструирането на текста. Премислят се редица понятия като авторефлексия, автотекстуалност, автотематичност и метафикция и тяхната видимост и функциониране в текста. Дисертацията на теория се основава на различни подходи в наратологията, рецептивната естетика, „Реторика на фикцията“ от Уейн Бут и различни етапи от работата на Ролан Барт. На практика основен метод се явява една инструкция на Витолд Гомбрович: „Никога не пишете за автора или произведението, а само за себе си в сблъсък с произведението или автора“. В отделните глави се разглежда процесът на трениране на читателя, авторовите жестове против чуждата интерпретация, видовете инструкции и съставянето на „договор“ с авторови заповеди към читателя. Дисертацията изучава различните форми на авторефлексивно поведение и метанаративни стратегии, проследяват се степените на инструктивност, както и ролята на текста в скоби. Обект на изследване също е реториката на читателското участие в конструирането на текста у Набоков, както и какво е да напишеш читателя у Гомбрович. Разглеждат се също отношенията памет–образ и образ–мислене като основни и за двамата писатели. От една страна спомените могат да бъдат пренаписвани и режисирани, а авторефлексията се оказва израз на стремежа към договорено безсмъртие. От друга страна са любопитни два случая: 1) авторовото неуморно претворяване на собствения образ в отношение към читателското въобразяване на образа на пишещия у Гомбрович и 2) авторовото непрестанно мислене в образи и съответната инструкция към читателя да мисли в образи у Набоков. Всичко това цели да разбере как един текст борба приютява едновременно диктатора създател и читателя, може ли да се догони автора беглец.

Други интереси: сравнително славянско литературознание, рецептивна естетика, психонаратология, редактиране на художествена литература, преподаване.

Повече тук: https://sofia.academia.edu/KatherinaKokinova
Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница