Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община ЕлховоДата22.07.2016
Размер27.91 Kb.
#404
ТипДоклад
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Петър Андреев Киров - Кмет на община Елхово
ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по мярка 313 “ Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие  на МИГ-Елхово от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.”
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Община Елхово разработва проект „Подобряване на туристическата привлекателност на община Елхово, чрез обновяване на Етнографско-археологически музей Елхово” по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие  на МИГ-Елхово от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.”

Тази мярка е насочена към разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители на територията на МИГ-Елхово .

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 3 000 евро, а максималният размер на проектите е левовата равностойност на 50 000 евро, като финансирането на одобрениете проекти е в размер на 100% от общите допустими разходи .

Проектът предвижда извършване на ремонтни дейности в Етнографско-археологически музей Елхово. Дейностите заложени за изпълнение са свързани с основен ремонт на оградата на музея и дейности целящи подобряване на цялостната му туристическата привлекателност като един от стоте туристически обекта в списъка на Националното движение “Опознай България – 100 национални туристически обекта”.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се обнови вида на Етнографско-археологически музей Елхово и ще се създадат възможности за привличане на повече посетители, желаещи да опознаят богатото културно и археологическо наследство на елховския край, което се съхранява в музея.

Безвъзмездната финансова помощ за която ще кандидатства Община Елхово е в размер до 17 552 лева.

Посочените дейности са част от целите и приоритетите, залегнали в Общинския план за развитие на общината 2007-2013 г., приоритет 4 - Изграждане на нова и подобряване на съществуващата социална инфраструктура за постигане на устойчив растеж, цел 4.4 - Съхраняване, проучване и популяризиране на културно-историческото наследство.Развитие на спорта, мярка 4.4.1 - Съхраняване, проучване и популяризиране на културно-историческото наследство. Подобряване на материалната база на културните институции от Стратегическите приоритети, цели и мерки на Общинския план за развитие за периода 2007 - 2013 година. Целите и приоритетите залегнали в Общинския план за развитие на общината за новия програмен период 2014-2020 година са продължение на основните инструменти за прилагане на регионална политика за устойчиво и балансирано развитие на общината.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Елхово да вземе следнитеРЕШЕНИЯ :


  1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства по мярка 313 с проект „ Подобряване на туристическата привлекателност на община Елхово, чрез обновяване на Етнографско-археологически музей Елхово”, залегнал в Стратегията за местно развитие  на МИГ-Елхово от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.”
  1. Дейностите в горепосочения проект съответстват на приоритет 4, цел 4.4, мярка 4.4.1 на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 год.
  1. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

Изготвил:Даниела Минкова

началник отдел „ППХД”

Съгласувал:Славка Дражева

юрисконсулт на община Елхово
Изготвил:

Даниела Минкова

началник отдел „ППХД”
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница