Конспект за изпит по история на философията УводДата19.01.2018
Размер25.05 Kb.
#48583
ТипКонспект
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност „Архитектура“

Конспект за изпит по история на философията

 1. Увод: Наличие и събитие, представяне и разположение. „Двойственото“ съществуване на човека – лайтмотивът на тези лекции. Философия и наука. Философия и изкуство. 1. Началото на същинското философстване – Хераклит и Парменид: Битие и ставане. Екскурс върху Хайдегер. Битието като логос. Истината като нескритост. Битие и привидност. Битие и долавяне. 1. Платон: Битието като идея. Идеята като констелация. Идеята като парадигма – учението за двата свята. Обратът в същността на истината. Разделянето на фюзис и логос. Доброто като идея на идеите. Душа и тяло – два пътя на осмисляне. Познанието като припомняне. Изкуството като пойесис. Изкуството като подражание. 1. Аристотел: Критика на Платон. Форма и материя. Движение, ентелехия, енергия. Фюзис и техне. Екскурс върху Хайдегер: модерната техника. 1. Декарт: Представящото отношение към биващото. Човекът като субект. Истината като сигурност. Битието като субстанциалност. Протяжността като същност на телесната субстанция. Дуализмът на душа и тяло. Тялото като машина. 1. Кант, I част: Априорността и крайността на човешкото познание. Наглед и мислене. Времето и пространството като априорни форми на нагледа. Схематизмът на чистите разсъдъчни понятия. Способността за въображение като общ корен на нагледа и понятието. Оставане в рамките на представящото мислене. 1. Кант, II част: „Моралната“ конституция на човешкото. Естетическото отношение към съществуващото като медиатор между свободата и необходимостта, разума и природата. Естетическата свобода – необвързаност или откритост? Механика и телеология – неразрешима антиномия или комплементарност? 1. Хегел: Превъзмогване на противопоставянето „вътрешно – външно“, „субект – обект“. Понятието „припомняне“. Хегеловата диалектика и християнската идея за триединството. Негативността на битието – диалектика на господаря и роба. Нещастното съзнание – трагедията на демоничното. 1. Киркегор: Човекът като екзистенция. Екзистенциалната времевост – философската „иновация“ на Киркегор. Понятията „скок“, „повторение“ и „миг“. Стадиите на екзистенцията. Модерното трагично. 1. Ницше: Понятието „воля за власт“ като завършек на метафизиката. Критика на идеята за свръхсетивен свят и реабилитация на телесното. Живото като себенадмогване. Човекът – „нефиксирано животно“. Конкретно-ситуативният морал на господаря срещу абстрактно-универсалния морал на роба. Съвестта като демон. 1. Хайдегер: Битието като събитие vs. битието като наличие. Човекът като откритостта на битието. Съпринадлежността на екстатичност и ситуираност. Екстатичната времевост. Пространството като разкриване на място. Всекидневието – твърда почва под краката и онтологическа безпочвеност. 1. Заключение: Вкоренеността на наличния Аз в екстатичното Себе-си. Феноменологична редакция на способността за въображение. Времевата същност на въображението като рецептивна спонтанност. Само-стоятелността-себе-постоянство като опосредяване на постоянстващия Аз и събитийното Себе-си.

Изготвил: гл. ас. д-р Владимир Раденков

София, 2016 г.


Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница