Кодекс за поведение на бизнес-организацията. Мениджърът и моралните стойности. Общоприета дистанция за бизнес-контакти в българската бизнес-средастраница4/4
Дата28.02.2022
Размер161 Kb.
#113399
ТипКодекс
1   2   3   4
biznes-etika
III. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Развитието на световното стопанство през последните години се харак-


теризира с голяма динамика-глобализация на пазарите, структурни проме-
ни с тенденция към развитие на услугите, бурно технологическо развитие,
по-големи изисквания за екологична съобразеност, нарастваща потребност от квалифицирани специалисти и мениджъри,качество на живот, мобил-
ност, адекватност и отговорност на всички участници в бизнес-средата.
В съвременното динамично и ориентирано към резултати и печалби
бизнес-пространство, именно културата на поведение и общуване може
да намали напрежението, стреса, неприятните гневни, афективни състоя-
ния и конфликти.
Нормите на бизнес-етикета трябват на всички, за да се работи в атмос-
фера на коректност и тилерантност,от която зависи проспиритета на обществото.Следването на съвременните норми на поведение и общуване в
бизнеса хармонизират отношенията с колеги, партньори, клиенти, всички
участници в биснес-пространството с които се срещаме всеки ден.
Бъгария е част от Европа и ако искаме да се чувстваме действително
европейци,трябва да се държим не само като такива, но и като граждани
на света.


IV. Л И Т Е Р А Т У Р А
1.Пачър,Б.,Броуди,М. Бизнес-етикет.Изд.”Princeps”, C.,1999
2.Пенчева, А. Бизнес-етика. УИ: В.Априлов”, Габрово, 2007
3.www.technotest.bg\bg\ethic code. Html-14k

Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница