За самоконтрол и самооценка на усвоените знаниястраница1/8
Дата24.10.2023
Размер29.75 Kb.
#119052
  1   2   3   4   5   6   7   8
тест - взаймооотношения

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕСТ
за самоконтрол и самооценка на усвоените знания


1. Как бихте определили понятието „педагогическо умение за изграждане на хуманни взаимоотношения в обучението“?
Педагогическото умение за изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в процеса на обучение представлява система от високоорганизирани действия на учителя, чрез които се управляват взаимоотношенията между учителя и учениците и между самите ученици. Обектът на изменение са взаимоотношенията между участниците в процеса на обучение.


2. Как бихте разграничили понятията „обществени отношения“ и „междуличностни отношения“?
Обществените отношения анализират взаимоотношенията между социалната роля на учител и социалната роля ученик, докато в междуличнстните отношения участват личността на учителя и личността на ученика. Обществените отношения между учителите и учениците представляват отношения между социални роли. Това означава, че учителят и учениците се отнасят един към друг не като индивиди, а като представители на определени социални групи – групата на учителите и групата на учениците. Междуличностните отношения между учители и ученици съществуват като единични реалности и зависят от индивидуалните особености на участващите в тях страни.


3. Как бихте определили понятието „междуличностни отношения“?
Mеждуличностното отношение е насочена към социалната среда сложна съвкупност от когнитивни, афективни и поведенчески (операционални) компоненти, чрез които личността изразява равнището на формираност и съдържателните особености на своята ценностна система.


4. Свободата в обучението представлява отношение между учители и ученици, при което двете страни:
а. пълноценно реализират своята същност;
б. имат възможност да защитават своите възгледи ;
в. имат възможност да избират между различни варианти;
г. спазват взаимно своите права.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница