Когато Аллах, Пресветия Всемогъщия, създал Адем, Той заповядал на всички меляикета да направят поклонение (суджуд) на Адем а с. “ И ви сътворихме, после ви дадохме образ, после казахме на меляикетата


ДВАДЕСЕТ И ВТОРО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва при вход в джамиястраница5/5
Дата28.08.2017
Размер0.69 Mb.
#28960
1   2   3   4   5

ДВАДЕСЕТ И ВТОРО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва при вход в джамия.

Абдулла ибн Амр ибн Ас разказвал за Пророка (Аллах да го благослови и приветства), че, когато влизал в джамията казвал: “Ауузу билляхил – Азими уа би уаджхихил – карими уа султанихил – кодими минаш шайтонир раджими” Аз търся убежище при Аллах, от неговия благороден лик и неговата вечна власт от проклетия шайтан”. И Пророка (Аллах да то благослови и приветства) е казал: “Когато мюсюлманин казва тази дуа, шайтана казва: Той е защетен от мен през целия ден”. (Абу – Дауд).ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва против зло:

Абу Хурайра разказвал, че един човек дошъл при Пророка (Аллах да го благослови и приветства) и казал: “О, Пратенико на Аллах (Аллах да те благослови и приветства) вчера през нощта мен ме ужили скорпион”. Пророка (Аллах да го благослови и приветства) каза: “А ти каза ли когато настъпи ноща: “Ауузу бикалиматилляхит тааммати мин шарри ма халека” Търся убежище при Аллах със съвършенните слова на Аллах от злото на това, което е създал,и той нямало да ти причини вреда”. ( Муслим).ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва срещу всичко лошо.

Абдулла ибн Аффан разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал:Всеки раб,който казва сутрин и вечер всеки ден: “Бисмилляхил лязи ла йадурру маасмихи шайун фил арди уа ля фис самаи уа хуас самиул алим” “С името на Аллах, с чието име нищо не понася вреда нито на земята нито в небесата, Той е Чуващия Знаещия”, три пъти, то нищо няма да му навреди и на земята и в небесата”.ДВАДЕСЕТ И ПЕТО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва преди сън.

Абу ал – Азха Ал – Анмария разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства), когато си лягял казвал: “Бисмилляхи уадагту жанби Аллахумма игфирли занби уа ахси шайтани уа фукка рихани уаджални фин надал агля” (Абу Давуд).ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО УКРЕПЛЕНИЕ: Споменаване името на Аллах.

Абу Тамима разказвал, че един от сподвижниците, който седял на една пейка с Пророка (Аллах да го благослови и приветства) казал: Аз седях на една пейка с Пророка (Аллах да го благослови и приветства), пейката падна, и аз казах: “Бъди нещастен ти о, шайтан”. Пророка (Аллах да го благослови и приветства) казал:Не казвай: “Бъди нещастен ”, ако кажеш това, шайтана ще се почувства силен и ще каже, аз го преборих: “Аз го преборих със своята сила ”, а ако кажеш: “Бисмилляхи” “С името на Аллах”, Той ще се почувства слаб като муха ”. (Ахмад).ДВАДЕСЕТ И СЕДМО УКРЕПЛЕНИЕ: По време на прозяване

Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал:Наистина, Аллах обича кихането и не обича прозяването; който кихне и възхвали Аллах, то всеки мюсюлманин, който го чуе,е задължен да помоли Аллах за милост към него, а що се отнася до прозяването, то то е от шайтана, нека да го отстрани, както може, когато човек се прозява с открита уста, шайтана се смее над него”. (Ал – Бухари).

Абу Сайд ал – Худри разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Когато някой от вас се прозява нека да прикрие устата си с ръка, защото шайтана влиза”. (Муслим).

ДВАДЕСЕТ И ОСМО УКРЕПЛЕНИЕ: покорност към предопределеното без слабости и отпускане.

Абу Хурайра разказвал, че Пророка (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Силния вярващ е по-добър и милее за Аллах, от слабия вярващ, но във всеки има добро. Стреми се към това, което ще ти е от полза, търси помощ от Аллах и не проявявай слабост, а ако те стигне нещо което не ти харесва не казвай: “Ако не бях направил такатова нямаше да се случи”. А кажи: “Аллах е предопределил, и това което е пожелал е направил ”. Иначе, “отваряте вратите на шайтана”. (Муслим).ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО УКРЕПЛЕНИЕ: азан (призив за молитва).

Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Когато призовават за намаз, шайтана бяга, шумно освобождава чревните газове, докато слуша азан. Когато завършва азана, той се връща обратно, но когато извършват намаз,той отново бяга , а когато завърши, пак се връща”. (Ал – Бухари).ТРИДЕСЕТО УКРЕПЛЕНИЕ: нощния намаз.

Ибн Масуд е казал, че в присътствието на Пророка (Аллах да го благослови и приветства) споменали име на човек и казали: Той спа, докато не се развидели, и не е ставал на полунощния намаз”. Пророка (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Шайтана е пикал в неговото ухо”. (Всепризнат хадис).ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО УКРЕПЛЕНИЕ: противоречи на шайтана във всички дела.

1.Храни се и пий с дясната ръка.

Ибн Умар разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Не яжте и не пийте с лявата ръка, защото шайтана яде и пие с лявата ръка”. (Муслим).

2. Вземай и давай с дясната ръка.

Абу Хурайра разказвал, че Пророка (Аллах да го благослови и приветства) е казал: Яжте, пийте, , давайте и вземайте с дясната ръка, защото шайтана се храни и пие и дава с лявата ръка”. (Ибн Маджда).

3. Не стой между сянката и слънцето .

Абу Ияз разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) забранил да се седи между слънцето и сянката, и казал: На това място седи шайтана”. (Ахмад).

4. Проявявай скромност, защото високомерието се счита за един от признаците на Иблис.

5. Проявявай спокойствие.

Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал: “Спокойствието е от Аллах, а бързината от шайтана”. (Ат – Тирмизи)

6. Избягвай разхищение.

Всевишния Аллах е казал: Прахосниците са братя на сатаната. Сатаната към своя Господ е голям неблагодарник. ”. (ал-исра27).

Ибн Масуд е казал: “Разточителството е разход на имущество по-неправилен начин”.

Муджахид е казал: Ако човек изразходва имуществото си на правилния път, то той не е разточителен. Но ако той изразходва дори 1(кг) по-неправилен начин, то той се счита за разточителен”.ТРИДЕСЕТ И ВТОРО УКРЕПЛЕНИЕ: избягване на съмнителните неща.

Сафият, една от жените на Пророка (Аллах да го благослови и приветства) разказвала: Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветстваеше в джамията в уединение, Аз отидох към него, да го посетя, поговорих с него и си тръгнах, а той тръгна да ме изпрати”. (Тя живеела в дома на Усама ибн Зайд). “Към нас приближиха двама от ансарите, и когато видяха Пророка (Аллах да го благослови и приветства), те побързаха да си отидат, и Пророка (Аллах да го благослови и приветства) им каза: “Почакайте, не бързайте, това е Сафият, дъщерята на Хуяйя”. И те казали: “Субханаллах” (Свят е Аллах), о Пророк (Аллах да го благослови и приветства) ”. После Пророка (Аллах да го благослови и приветства) казал: “Шайтана ходи по жилите на човека, и аз се страхувам, че той използува вашите сърца както му харесва”. (Всепризнат хадис).ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО УКРЕПЛЕНИЕ: Споменаването на Аллах.

Споменаването на Аллах обезсилва шайтана и укрепва вярата и печели благосклонността на Аллах. Това е твърда крепост, в която се укрепва мусулманина от проклетия шайтан.

Абу Муса ал – Ашари разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) е казал:хората, споменаващи Аллах,са подобни на живите, а не споменаващите са подобни на мъртвите”. (Ал – Бухари и Муслим).

Абдулла ибн Буср разказвал, че един човек е казал: “О, Пратенико на Аллах (Аллах да го благослови и приветства) наистина ислямските дела са много, разкажи ми за едно дело към което да се придържам”. Пророка (Аллах да го благослови и приветства) му казал: “Нека твоя език не престава да бъде мокър от споменаване на Всевшшния Аллах”. ( Ат – Тирмизи).

 

БИОГРАФИЯ НА ИБЛИС

 

И на края ще се запознаем със своя враг. Тези данни са за твоя заклет враг – Иблис, над когото лежи проклятието на Аллах с.т.ИМЕ – ИБЛИС

ГРАД – сърцата на заблудените

ПЛЕМЕ - лъже божества

ПОСТОЯННО МЕСТО ЖИТЕЛСТВО – АДА и колко лошо е това!

ЗВАНИЕ – нечестивец първа степен

СТРАНА – в която не се произнася името на Аллах

ПЪТ ПОСОКА – заблуда

КАПИТАЛ – мечти

МЕДЖЛИС – пазари

ВРАГОВЕ– мюсюлманите

АРГУМЕНТ – мираж

ЛОЗУНГ – глава нрави

РАБОТНИ ЦВЕТОВЕ– всички цветове, както при хамелеона

ЖЕНИ НА ТОЗИ СВЯТ– оскъдно облечените (полуголите)

КОГО ОБИЧА – неспоменаващите Аллах

КАКВО ГО ТРЕВОЖИ – покаянието

НЕГОВИЯ ПОЧЕРК – татуировка

НЕГОВ ДОМ – тоалетни и бани

НЕГОВИЯ ХАРАКТЕР – колебаещ се

ПЪРВОТО МУ ПРОЯВЛЕНИЕ – деня когато отказал да се поклони на Адем

НЕГОВИ ПРИЯТЕЛИ – лицемерите

ИЗТОЧНИК НА ПРЕПИТАНИЕ – препитание, добито по – неразрешени пътища

КАБИНЕТ, В КОЙТО ТОЙ ПРОВЕЖДА СВОИТЕ ОПЕРАЦИИ – мръсни места, където се извършват грехове

НЕГОВИТЕ УСЛУГИ – повелява порицаемото и подстрекава към него

НЕГОВАТА РЕЛИГИЯ – куфр(неверие)

НЕГОВАТА ДЛЪЖНОСТ – генерал ен директор на отдел намиращи се под гнева на Аллах и заблудените

СРОК НА СЛУЖБА – до съдния Ден

НАПРАВЛЕНИЕ ПОСОКА – път към Ада

ПРИИДОБИВКИ ОТ ТЪРГОВИЯ – пил, и всичко отишло на вятъра

ПРИЯТЕЛИ ПО ПОСОКА – шайтани джинове и хора

ПРИЯТЕЛИ ПО РАБОТА (КОЛЕГИ) – премълчаващите истината

ВИД ТРАНСПОРТ – лъжа

ВЪЗДАЯНИЕ – Ще получите пълно, той и неговите последователи

СРЕДСТВА ЗА СВЪРЗВАНЕ – раздор, сплетни, шпионаж

ПРЕДПОЧИТАНА ХРАНА – месо мъртво -мърша

ОТ КОГО СЕ СТРАХУВА – богобоязнения, вярващ

КОГО НЕНАВИЖДА - често споменаващите Аллах

ЗАЩИТАвойните на шайтана са слаби

НЕГОВАТА МРЕЖА – жените

МЕЧТАТА МУ – Да направи всички хора кяфири (невярващи)

НЕГОВИЯ КРАЙ – назначения ден

НЕГОВО ЛЮБИМО ЗАНЯТИЕ – хомосексуализъм и лезбиянство

НЕГОВОТО СЕКРЕТНО СЛОВО ЗА СВОИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ – “АЗ” – словото на високомерните

КОЙ ГО РАДВА– актьорите и актрисите

НЕГОВОТО ОБЕЩАНИЕ – той ви обещава бедност

КОЕ ГО КАРА ДА ПЛАЧЕ – многото земни поклони.

Шейх Вахид Абдус – Салам Бали

Bottom of Form


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница