Курсова работа изготвил: Ивайло Кючуков Ф№: 21221011 Специалност: Електротехника Курс: III група: ВеличинаДата14.05.2024
Размер39.54 Kb.
#121228
kursova mashini ИВАКА
Свързани:
mine kursova - Copy

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


КУРСОВА РАБОТА
Изготвил: Ивайло Кючуков
Ф№: 021221011
Специалност: Електротехника
Курс:III
Група: 6Величина

5

L-R2.3

m

3

f1

60

p

1

Свр.

D

P2

1000

ra

1.500

xσa

1.000

xad

4.000

cos(ϕ)
/L-R/

0.650


1.Решения на задачата
1.1. Решение в комплексна форма.
1.1.1. Определяне на вектора на напрежението U
-модул на напрежението при свързване D
Uф=2300V
-реална съставка на Ú
Re[Ú]=2300*cos(0)=2300V
- имагинерна съставка на Ú
Im[Ú]=2300*sin(0)=0V
1.1.2. Определяне на вектора на тока.
I = Iф = (1000*10^3)/(3*2300*0.65)= 223.0А
При L-R токът изостава от напрежението, поради което фазовият му ъгъл , а оттам и аргументът на комплексната величина са отрицателни.
φi = arccos(cos φ)= -49.5 deg < 0

1.1.3. Определяне на вектора Ira.


Ira = I*ra = 223*1.5=334.4
φIra = φi= -49.5
Re[Ira]= 334.4*cos(-49.5)= 217.39
Im[Ira]= 334.4*sin(-49.5)= -254.18
1.1.4. Определяне на вектора jIxσa.
jIxσa = 1*223*2=445.9
φ jIxσa= φI + 90= 40.50
Re[jIxσa] = 445.9*cos(40.50)= 338.90
Im[jIxσa] = 445.9*sin(40.50)= 289.86
1.1.4. Определяне на вектора jIxσd.
jIxσd. = 1*181.2*3=668.9
φ jIxσd.= φI + 90= 40.50
Re[jIxσd.] = 668.9*cos(40.50)= 508.36
Im[jIxσd.] = 668.9*sin(40.50)= 434.78
1.1.5. Определяне на вектора E0.
Re[E0]=2300+ 217.39+ 338.9+ 508.36= 3364.7
Im[E0]=0+( -254.18)+ 289.86+ 434.78= 470.46
arg[E0]= arctan Im[E0]/Re[E0]=7.96
E0= √(3364.7^2 + 470.46^2) =3397.391

1.2. Решение с геометрични зависимости.
1.2.1. Определяне на напрежението U
- модул на напрежението при свързване D
Uф=2300V
1.2.2. Определяне на тока
I = Iф = (1000*10^3)/(3*2300*0.65)=223
1.2.3. При L-R токът изостава от напрежението, поради което фазовият му ъгъл , а оттам и аргументът на комплексната величина са отрицателни.
φi = arccos(cos φ)= -49.5 deg < 0
1.2.4. Дължината на отсечката AB
AB= 2300*sin(-49.5)- 223*(1+4)=-2862.83
1.2.5. Дължината на отсечката OA
OA=2300*cos((-49.5)+ 223= 1829.45
1.2.6. Дължината на хипотенузата OB=E0
E0= √(1829.45^2+-2862.83^2)= 3397.45
1.2.7. Определяне на ъгъла на натоварване θ
CB= √(334.4)^2+[223*(1+4)]^2=945.67
θ = arc cos((E0^2+U^2-CB^2)/(2*E0*U)= 7.95

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница