Електротехника Въпрос 1: Понятие за електричествоДата18.09.2023
Размер14.54 Kb.
#118697
билет1

Електротехника
Въпрос 1: Понятие за електричество.

Електричество е обобщаващо наименование за явленията, които са резултат от движението или натрупването на електрически заряди. Сред тях има лесно разпознаваеми явления, като светкавиците и статичното електричество, както и по-трудни за наблюдение, като електромагнитното поле и електромагнитната индукция.


В ежедневието с думата „електричество“ се описват множество разнородни явления, за които във физиката се използват няколко термина с по-прецизни дефиниции:

  1. Електрически заряд – свойство на някои субатомни частици, което определя техните електрически взаимодействия. Електрически заредената материя поражда електрично поле и се влияе от него.

  2. Електрически ток – насочено движение или поток от електрически заредени частици.

  3. Електрическо поле – въздействието, оказвано от даден електрически заряд върху електрическите заряди, поставени в близост до него.

  4. Електрически потенциал – способността на електрическото поле да извършва работа върху електрически заряди, поставени в дадени точки от полето. Тяхната съвкупност образува повърхност с определен електрически потенциал. Наличието на разлика в потенциалите се нарича електрическо напрежение.

  5. Електромагнетизъм – едно от фундаменталните взаимодействия във физиката.


Въпрос 8: Закон на Ом за част от верига.
Георг Ом открива, че при постоянна температура електрическият ток, протичащ през постоянно линейно съпротивление, е правопопорционален на напрежението между краищата му (пада на напрежение). В същото време токът е обратнопопорционален на съпротивлението. Тази връзка между ток, напрежение и съпротивление формира основата на закона на Ом, чиято математическа формула изглежда така:

В горната формула I е сила на тока, U – електродвижещо напрежение, R – електрично съпротивление. Възприетата мерна единица за сила на тока в системата SI е ампер (А), за напрежение – волт (V) и за съпротивление – ом (Ω).
Формулата показва, че ако в част от електрическа верига приложим напрежение със стойност 1V към резистор 1Ω, то през резистора да протече ток със стойност 1А. Освен тези основни величини в практиката с ползват и производните, например за напрежение волт (V), киловолт (KV) мегаволт (МV). За съпротивление ом (Ω), килоом (КΩ), мегаом (МΩ).

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница