«label entreprises»



Дата31.05.2017
Размер138.82 Kb.

« LABEL ENTREPRISES »

LEONARDO Partenariat – Projet 2010-1-FR1 – LEO04 - 14413

N ° 1 Харта присъединяване



(Версия грях 8 ноември 2011 г.)

ХАРТА се присъедини към програмата "европейски компании етикет в обучението" (LEFE)


Предисловие

В рамките на програма "Леонардо да Винчи" (програма за действие на Общността за учене през целия живот) 5 европейски партньори ръководи работата на размисъл върху процеса на признаване на компетенциите фирми, които приемат стажанти от Европа.

Всъщност, sragiarii че efecueaza мобилност в Европа официалното признаване, Europass.

ellipse 32Сега, благодарение на европейските предприятия Eticheariii, те имат собствен инструмент за признаване.

Това се допълва от реална стъпка на напредъка на практика получават обучение.

Признавайки този факт може да се превърне в сегашната практика в Европа.
Член I - Frame и задачи

Петте основателите партньори (Управителния комитет и стратегическо развитие):

• Франция: Федерация на Aquitaine-Лимузен Регионална MFR

• Polognia: НПО ОБХВАТ

• Италия: CIOFS-FP

• Белгия: CEFA Иксел, Schaerbeek

• Румъния: Професионална гимназия по Александрия
Мисля, че това етикетиране подход е особено необходимо, защото:

- Броят на компании в Европа, които искат да участват в приемането на стажанти все още не е достатъчно

- Дружествата, които не винаги са наясно с важността на социалната им роля в икономическото бъдеще на тяхна територия, тяхната страна на Европа.

- Центрове за обучение и фирмите трябва да бъдат по-близо до подобряване на сътрудничеството и за насърчаване на по-добра пригодност за заетост на младите хора във всяка страна в Европа,

И накрая, в европейски контекст, където се насърчава мобилността на широко чужбина стажове качество трябва да се подобри, хармонизирани.
При тези обстоятелства и в лицето на тези предизвикателства:

- Защото искат да намерят начини да бъдат актьори на промяната

- Защото са очаквали, че професионалистът е по-важно от всякога в обучението на младите хора и на социално-икономическото развитие на Европа
Организации, фирми, участващи в "LEFE" заседава самостоятелно и независимо, подпокривни треската:

- Около една двойна обща идентичност:

О, ако исканията на законодателни и юридически организации на трудовите права в техните страни и ЕК

Kato cоциално-икономически организации, действащи в интерес на образованието и са насочени към подобряване на социалната и професионална интеграция на младите хора на местно ниво, на национално и международно ниво.

- Около споделени ценности:

- Равенство

Равни права за всички, и да ги упражняват специално. За компания, която гарантира на всички граждани достъп до основни права без дискриминация.
- Съзнание

Отговорни граждани, актьори демокрацията - икономически, социални, културни, политически - "постигане на единство в многообразието"


Общността образование

Глобалното образование през целия живот, в училище, в града, по време на работа, а понякога и по време на отдих, образование, лична и колективна, където всеки е актьор.

- Ангажимент

ellipse 32Заинтересованите страни, обединени и мобилизирани, за да разберем техния свят и да действат, за да го направят чрез насърчаване на общи ценности и споделят мнението си образование и професионалния свят

- Устойчиво развитие

Определя се като отговаря на нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. (Брунтланд, 1987)

Необходимо е да се комбинира три елемента: социална справедливост, защита на околната среда и икономическата ефективност (вж. диаграмата)


- Културното многообразие

Взаимодействието с другите е друг източник на богатство: нашата толерантност и приемане на различията е от съществено значение да живеем заедно, особено в нашите общества стават по-разнообразни.

Поемане на задължение за:

- Съответствие с клаузи (подробно по-долу), за да се гарантира качеството на тази мобилност като част от образованието си, придобиване на умения осигуряването на социално, професионално и културно обогатяване на обучението на младите.

- Насърчаване на европейски програми и изграждането на Европа в социални, политически и икономически.

- Да действа с честност и прозрачност, да се създаде доверена зона благоприятни действия.

- Използване и стойността на европейски документи (Europass портфейл, стаж споразумение,

Европейската харта за качество и др.) И техните инструменти в процеса на етикетирането.

Организации, фирми, участващи в "LEFE" се свързва с:

Създаване между тях пространство за обмен, диалог, сътрудничество, като по този начин се подкрепят взаимно (мрежа)

- Разработване на приемане на европейските стажанти и подобряване на практиките, свързани с обучението,

- Да се ​​носят с тяхното послание, както в насърчаване на процеса на етикетирането и сътрудничеството по въпроси, свързани с фирмата / организацията / бъдещето на хората на пазара на труда.


- Действа като участници в социална и икономическа трансформация, за да се осигури за днес и утре, адекватни отговори на нуждите на местната икономическа конкурентоспособност, национално, европейско и международно

Накара учениците, участващи в образуването им в бъдеще да развият своя гражданство lorsi.



ellipse 32

Network с нестопанска цел, цели целите, установени по-горе

Член II: Мрежа «LEFE» и експлоатация
Мрежа:

Управителния комитет и стратегическо развитие се състои от не повече от двама представители на всяка от основателите партньор.

Той заседава веднъж годишно и се свиква от председателя, избран с мнозинство от членовете-основатели.

Треската:

-един определя правилата на мрежата "LEFE»

определя политика и мрежови дейности

те разрешаване на спорове

компютър контролира работата на везната "LEFE»

насърчава търсенето на допълнително финансиране, за да се гарантира устойчивостта на проекта

O гарантира за управление на мрежата

те формират работни групи с някои от членовете на мрежата, специално (участници в обучение, професионалния сектор), с цел да интегрира нови държави в размисъл и в насърчаването на устройство

един diseminarează съществена информация по проекта, инструменти за членовете на мрежата

насърчава членовете на мрежата, участващи в процеса на сертифициране за материали foloseasaca поддръжка на мрежата (Europass мониторинг карта, обучение споразумения ..

осигурява етикета задача в този процес, създаден


Потребители

а) активни членове, който ще бъде домакин стажанти, или ще се грижа за теб trimitein:


Тези мрежови членовете LEFE "трябва да приеме това така наречената Харта на присъединяване и етикетиране (вж. раздел III), която ще се запишат.

Членовете могат да бъдат избирани за членове:

• Институции или организации, предоставящи възможности за обучение в областите, обхванати от програма Леонардо да Винчи;

• Фирмите,

• Органи за заетост;

• Висши училища (при условие, че резултатите са предназначени за потребители, обучение "

Те може да се оттегли по всяко време, независимо решение, след уведомяване на треската и без никакви проблеми.
Някои членове могат да бъдат поканени от треската, за да участват в развитието и усъвършенстването на "LEFE"
а) не междинен гостоприемник се справят пробация и не ги изпращат директно:
Тези членове трябва да приема така наречената Харта на членство и са съгласни с етикетиране процес, в който те участват пряко.
Тези членове имат важна роля в разработването, подобряването, подобряване и насърчаване на местно, национално или европейско равнище.

Тези членове са:

• организации, предоставяне на консултации, съвети и информация за всеки аспект на образованието и обучението през целия живот

посредници в обучение

• Сдружения и представители на тези, които участват в образованието и обучението, включително ученици, родители и учители

• Органи, отговорни за системите и политиките, свързани с всеки аспект на образованието и ученето през целия живот на местно, регионално и национално

• Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпросите на образованието и обучението през целия живот

• сдружения с нестопанска цел, доброволчески организации, неправителствени организации

• социалните партньори и други представители на трудовия живот, включително търговски камари и други бизнес организации

ellipse 32• университети и катедри, участващи в обучението и образованието, науката образованието

Някои членове могат да бъдат поканени от треската, за да участват в развитието и усъвършенстването на "LEFE"


Разтваряне

Ще се разтвори мрежа "LEFE" след решение, взето от Комитета и стратегическо развитие ориентиране абсолютно мнозинство от гласовете.

Член III - Представяне на процеса на получаване на етикета

Вижте обяснителен документ, озаглавен процес етикетиране диаграма

За компанията
1. Дружеството може да влиза в доброволен процес или поканата, отправена от член на мрежата .. Той е информиран от "LEFE" на началната страница и иска да се присъедини към мрежата.

2. Дружеството се съгласява да подпише и чартърни членство се получава потребителско име и парола.


3. Необходимо е да се степента, в която е възможно да се свърже с член на мрежата или междинно обучение, който иска да се присъедини към мрежата в страната им на произход

4. Дружеството завършва справката

5. Компанията очаква център за обучение, за да се свържете за да изпратите стажант, вие ще искате да се включат в обучението.

6. Тристранно ангажимент с подписването на трима играчи

7. Оценка на качеството, получени от тримата актьори, стажант

8. Признаване на компетенциите компания:

Ø В процеса на етикетирането: + баланс + предложения за подобряване на оценката

едно ниво 1: + етикет придобиване процес предложения за подобряване на

Ниво 2: Premium + подобряване на процеса на придобиване етикет

За център за обучение изпраща стажант:

1. Регистрация център за обучение и приемане пълноправен член: Присвояване на потребителско име и парола.

2. Учебен център завършва своето представяне файл и за стажант и компания

3. Подписване на тристранния

ellipse 324. Оценка на качеството стаж, извършени от тримата актьори
Intern по покана на центъра за обучение:

Пълно или CV (за предпочитане EUROPASS)

Подписано тристранно ангажимент

Оценява качеството стаж или

Всяка година, припомня сървъра повиквания (Вход) дружества учениците, които не са получили обучение, трябва да актуализират данните си за контакт и потвърдете желанието тяхното етикетиране.
В случай, че не бъде постигнат напредък чрез оценяване на обучаеми след получавали три различни периоди, (не получи етикета), Хартата членство ще бъдат разбити. Дружеството може да изисква ново членство след период от 1 година.
Premium етикет и етикета се възлагат за срок от три години. (+ Внимание компютър). След три години, компанията ще участва в новата класификация:

След като компанията отговаря на критериите, то отговаря на коне етикет Premium (не очаквайте 3 години всеки път)


Конкретен случай;
• Етикет Premium: ако фирмата запазва по-малко желание Premium критерии за етикет за първите три години, ако няма прогресия след 3 години, тя губи Premiun етикета, но имайте етикета.

Компания, която отговаря на изискванията Premium след получаване на стажант, който не получи срок от три години, ще поднови членството си в мрежата.


• Етикет: Въпроси: Ако придобитите основни критерии падне под 80% през етикетирането компания губи автоматично и незабавно етикет (преди края на 3 години), но остава при етикетирането.
• Всяка компания, който е загубил етикета или не са получили в рамките на следващите 3 години, извадени от преписката и не може да се пререгистрират само след 1 година.

Член 4 - Основни Критерии / Критерии за избор / и повече


 15 критерии бяха определени като основополагащ:
Прелиминариите:

1. Компанията е на разположение за първия контакт със стажанта

2. Двуезична беше подписано споразумение за обучение, включително Европейската харта за качество на.

3. Фирмата предлага дейности по отношение на целите на обучение на стажант.

4. Компанията уведомява стажанта екипировка и оборудване, необходими за изпълнение на нейните задачи

5. Компанията е назначен за настойник.

Получаване на стажант:

6. . "Гардиън" отделя време на стажант структурата на компанията.

7. Учител стажант дейности, определени по оста на предварително

8. Guardian Разпределете времето да представи

и седалище

тях. Правилник за дейността

III. работа

ellipse 32IV. правилата за охрана на труда

9. Целеви преподавател за целия отбор до сегашното стажант ще работи директно с

Track:

10. Периодични оценки между учител и стажант по разписание и в писмена форма



11. Тренинг центъра на компанията незабавно контакт в случай на неспазване от стажанта. (Ако не ДА заобиколен).

12. Guardian направи междинна оценка необходимата център за обучение (ако не е бил заобиколен ДА междинна оценка искане.

13. Guardian участва в крайната оценка в тази стажант.

14. Фирмата е попълнен и подписан сертификат за обучение, издадени от центъра за обучение.

15. От компанията заявиха, обучение obiecivelor стаж по споразумение.

 15 критерии са определени като опция:


1. Компанията е подготвила информационна бележка, предназначена за всички служители (за повече информация: самоличност стажант цели на обучение в копие на стажанта.

2. Компанията предоставя помощ за настаняване, транспорт или бонус.

3. Компанията предложи лексикон, "основната им професия

4. Компанията даде стажанти добре дошли брошура (двуезично за предпочитане), показваща организационната структура ..

5. Графикът на учител дружество, за да се позволи посока стажант

6. Компанията поддържа постоянна комуникация със стажанта.

7. Дружеството е избрало за контакт на езиковото

8. Компания, ръководена обучаваният да се открият и други дейности, различни от тези, предвидени в стажа да насърчава откритостта.

9. Интегрираното предприятие, стажант с обществото (екипни срещи, специални вечери).

10. С нас предложи да се даде възможност на стажанта да продължи своя курс на обучение и да се интегрират в професионалния живот.

11. Информация за Дружеството необходимо за информирано стажант писмен доклад.

12. Дружеството е на разположение на стажант облекло и / или специфично оборудване за извършване на дейност


Допълнение 2 Резюме на Хартата членство



ellipse 32ЕТИКЕТИРАНЕ европейски учебно-тренировъчни фирми - LEFE
I) Въведение

Като част от партньорството "Леонардо да Винчи", пет европейски партньори проведе размисъл върху уменията за работния процес, за да признае фирми, които предлагат стажове за младите хора в Европа.

Сега, с формирането (LEFE) етикетиране в европейски компании за обучение, фирмите имат свой официален европейско признание на техните уменията на обучаемите получават чрез европейския процес за сертифициране.
II) Postulat

Партньори първоначално установи, че:

- Брой на компании в Европа, които искат да участват в приемането на стажанти не е достатъчно.

- В контекста на европейската мобилност и се популяризират по-широко, качеството на стажове в чужбина трябва да бъдат подобрени, хармонизирани.

- Центрове за обучение и компаниите трябва да бъде по-близо, за да работят заедно за насърчаване на по-добра пригодност за заетост на младите хора във всяка страна в Европа,

III) стойности

Предприятия, обучителни центрове или други юридически лица, учредени тази програма, се събират около общи ценности:

:

- Равенство



- Spirit граждански

- Съвместно обучение

- Ангажимент

- Устойчиво развитие

- Diversity

Те следва:

Спазвайте условията, създадени да осигурят стажанти за качество на мобилността като част от образованието си, за да се гарантира тяхната социална и професионална придобиване на умения и културно обогатяване на тяхното обучение.

Популяризиране на европейските програми.

Акт с честност и прозрачност, за да се създаде доверена зона благоприятни действия.

Използване и разработване на европейски документи.

.

IV) мисии



LEFE цели са:

- Разработване на фирмата за формиране и подобряване на качеството на бизнес stagiuluiin

- Създаване на партньорства за подобряване на заетостта на обучаемите в съответствие с трудовото законодателство на приемащата страна и Европейския съюз.

V) Операция LEFE

Комисия за вземане на решение орган за ориентиране и стратегическо развитие (треска) се състои на пет членовете-основатели, установени общата рамка на експлоатация LEFE.

Активни членове ще бъде домакин или стажанти ще се справят, трябва да приема така наречената Харта на присъединяване и процеса за етикетиране, които ще се запишат.

Те може да се оттегли по всяко време, независимо решение, след уведомление до треската без никакви проблеми.

Потребители междинен продукт не домакин и не се справят стажанти трябва да приеме така наречената Харта на членството и съм съгласен с етикета, че те няма да участват пряко.

Тези членове имат важна роля в разработването, подобряването, подобряване и насърчаване на местно, национално или европейско равнище.

.

VI) Етикетирането



9. Бизнес развитие в обучението на млади и подобряване на качеството на стаж във фирмата

10. Тристранно ангажимент с подписването на 3-ма играчи



ellipse 3211. Качеството на етапа на оценка от 3 играчи

12. Признаване на компетенциите компания:

едно ниво 1: Сертифициране + предложение за подобряване

едно ниво 2: Признание етикет + предложение за подобряване

едно ниво 3: Премиум + етикет задача подобрение
В случай, че не бъде постигнат напредък чрез оценяване на обучаеми след получавали три различни периоди, (не получи етикета), Хартата членство ще бъдат разбити.

Premium етикет или етикет, определен за 3 ani.La края на 3-те години компанията ще бъде предмет на нова класификация.

Приемната структура трябва да отговарят:

15 основни критерия, за да се даде възможност за възлагане:

Прелиминариите:

16. Компанията е на разположение за първия контакт със стажанта

17. Двуезична беше подписано споразумение за обучение, включително Европейската харта за качество на.

18. Фирмата предлага дейности по отношение на целите на обучение на стажант.

19. Компанията уведомява стажанта екипировка и оборудване, необходими за изпълнение на нейните задачи

20. Компанията е назначен за настойник.

Получаване на стажант:
21. Разпределяне на време, учител стажант сегашната структура на компанията.

22. Стажант тях учител показва прогресивни дейности.

23. Отделя време, учител нейното настоящо

б щаб


В. Правилника за дейността

развойна дейност

Работата на правилата за безопасност

24. Целеви преподавател за целия отбор до сегашното стажант ще работи директно.

Курс на обучение:

25. Периодични оценки между учител и стажант по разписание и в писмена форма

26. Тренинг центъра на компанията незабавно контакт в случай на неспазване от стажанта.

27. Guardian направи междинна оценка необходимата център за обучение.



ellipse 3228. Guardian участва в крайната оценка на този стажант.
29. Фирмата е попълнил и подписал писмено център за обучение на стаж.
30. От компанията заявиха, целите на обучението, предписано в стажа.
15 незадължителни критерии, които биха могли да постигнат PREMIUM ЕТИКЕТ:

13. Компанията е подготвила информационна бележка, предназначена за всички служители (за повече информация: самоличност стажант цели на обучение в копие на стажанта.

14. Компанията предоставя помощ за настаняване, транспорт или бонус.

15. Компанията предложи лексикон, "основната им професия

16. Компанията даде стажанти добре дошли брошура (двуезично за предпочитане), показваща организационната структура ..

17. Графикът на учител дружество, за да се позволи посока стажант

18. Компанията поддържа постоянна комуникация със стажанта.

19. Дружеството е избрало за контакт на езиковото

20. Компания, ръководена обучаваният да се открият и други дейности, различни от тези, предвидени в стажа да насърчава откритостта.

21. Интегрираното предприятие, стажант с обществото (екипни срещи, специални вечери).

22. С нас предложи да се даде възможност на стажанта да продължи своя курс на обучение и да се интегрират в професионалния живот.

23. Информация за Дружеството необходимо за информирано стажант писмен доклад.

24. Дружеството е на разположение на стажант облекло и / или специфично оборудване за извършване на дейност

Този процес ще се гарантира оптимално развитие и се извършва съвместно от всички членове на програмата





FRMFR, coordinateur du projet  23 avenue du Mirail – Bat E – 33370 ARTIGUES PRES DE BORDEAUX

Tél : 0033 (0)5 56 68 39 38 – Fax : 0033 (0)5 56 68 39 26 @mail fr.aquitaine-limousin@mfr.asso.fr



Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница