Лекции върху пробуждането и реформацията. Татко, моля се да помажеш думите Си, както и сърцата ни. В името на Исус, амин!страница1/3
Дата13.10.2018
Размер169 Kb.
#84865
  1   2   3
Джеремая Дейвис
За време, каквото е това - 2 част
Всички очи са отправени върху Агнето от Откровение.

Серия от лекции върху пробуждането и реформацията.

Татко, моля се да помажеш думите Си, както и сърцата ни. В името на Исус, амин!

Добър вечер,

докато се разхождахме по улицата със съпругата ми, разглеждахме и разговаряхме. Едно от нещата, за които си говорехме, беше за събитията, които се случват - земетресения и т.н. И си казахме: „Не можем да дочакаме края, да напуснем Калифорния“. Но се радваме, че сме тук и можем да имаме богослужение с вас, за да изучаваме и се покланяме заедно, относно сериозните неща, които скоро ще се случат. Тези, които разбират времената, знаят какво трябва да направят.

Отворите Библиите си на 1 Летописи 12 гл. и нека разгледаме нещо, преди да се помолим. Най-великата цел при познаването на времето не е да напълним главите си с информация. Това не е достатъчно. Главите ни трябва да са пълни с повече от информация. Нашите сърца трябва да са пълни с вдъхновение. Трябва да бъдем доведени от това състояние, че да имаме само познания от опитности с Исус. И освен това, ако нямаме опитност с Исус, ние няма да победим в борбата, във времената които са близо пред нас.

В 1 Летописи 12:32 виждаме от рода на Исахар в онази велика група хора от 144 хил. Да прочетем заедно, какво ни казва Библията: „…от Исахаровите синове - мъже, които разбираха времената и знаеха как трябва да постъпва Израел, с двеста техни началници и всичките им братя, които действаха под тяхна заповед…“.

Виждаме, че великата цел на Бог, показвайки ни времето, не е просто да напълни главите ни със знание, но за да направим нужното с това знание.

Братя и сестри, докато разглеждаме къде точно сме в хода на световната история ще видим, че има неща, които ние би трябвало да правим точно сега. Докато задължението на Сатана е да ни възпре от това дело.

Всъщност, искам да забележите нещо на таблото - три поредици от цифри. Първото е 1990 г., второто - 2004/5 г., третото – 2008 г. Преди да свършим, чрез Божията милост ще сме минали през пророческата история до 2010 г. и ще видим точно къде стоим, и какво Бог ни е дал в пророческата таблица. Ще видим, че знаейки в кое време живеем точно сега, като Божи народ, ние трябва да извършваме нещо много специфично, за да сме готови за това време.

Братя и сестри, нещо голямо се случи през 2008 г., което доказва, че кризата е при вратата и ние живеем в последното поколение, и това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко. Тази вечер няма да можем да стигнем до 2008 г., но с Божията помощ ще стигнем до 1990 г. Ще видим какво Бог е направил в пророческата история до 1990 г., за да разберем какво ни е разкрито дотук.

Братя и сестри, чуйте какво казва текстът. Познавате ли двамата мъже на снимката? Настъпва промяна! Ще говорим повече за това. Но тук, в „Свидетелства към проповедниците“, стр.118 (англ. изд.) ни се казва: „Опасностите на последните дни са върху нас и нашата работа се състои в това, да предупредим хората за опасността, в която са. Нека тържествените сцени, които пророчеството ни е разкрило, не бъдат оставени недокоснати. Ако народът ни беше само наполовина буден, ако осъзнаваха близостта на събитията, представени в Откровение, в нашите църкви щеше да бъде извършена реформация и много други биха повярвали във вестта. Нямаме време за губене. Господ ни призовава да търсим души, защото ще трябва да дадем отчет. Напредвайте в принципите и се събирайте около ясната истина“.

Питат ме, защо наблягаш толкова много на определени неща? Защото Вдъхновението ни казва да се събираме около ясната истина. Истината е нож, режещ от двете страни. Нека книгата Данаил ни говори, нека книгата Откровение ни говори и да ни кажат що е истина. Но каквато и тема да бъде представена, издигайте Исус.

Харесвате ли това име? Това е най-сладкото име, което познавам. Вдъхновението ни казва, че каквато и да е темата в Откровение, винаги трябва да издигаме Исус - като център на всяка надежда, корена и потомството Давидово, и светлата утринна звезда.

Докато изучаваме, ще ви покажа точно къде сме и че единствената ни надежда е в Исус, приятели, и че само, ако сме в тясна връзка с Исус, можем да отхвърлим греха. Преди да преминем към нашето изучаване, което сме наименували „Всички очи са отправени върху Агнето от Откровение“, ще ви поканя благоговейно да се преклоним пред нашия Господ в молитва.

Първо ще прекараме момент в лична молитва, молейки Светия Дух да говори на сърцата ни. След няколко минути на тиха молитва, аз ще се помоля гласно от амвона и ще преминем към темата „Всички очи са отправени върху Агнето от Откровение“.

О, Татко, толкова сме благодарни, че най-големия копнеж на сърцето Ти е да спасиш Твоите грешни деца. Татко, нито един от нас не заслужава да живее, ако Ти не беше заменил живота си за нашия. Ти умря на онова дърво, за да можем ние да имаме достъп до другото дърво - дървото на живота. О, Татко, ние знаем, че дървото на живота не е нищо друго, освен символ на Исус - великото Дърво на истината и правдата. Татко, днес искаме да влезем в по-близка връзка с теб, защото светът се приближава към края си и единствената ни надежда е да имаме Исус в душите си. Татко, открий ни ясно, че звярът, приличащ на Агнето от Откровение, се готви да заговори като змей, и ако само имаме Агнето в душите си, няма да можем да устоим. Молим Те, помогни ни да насочим очите си към Агнето от Откровение. Премахни всяка пречка, Татко, изобличи сърцата ни и ни убеди не просто, за да добием повече информация в главите си, но за да придобием опитност в сърцата си, защото времето е почти приключило, Господи. О, Господи, помогни ми чрез Твоята милост да представя този факт много ясно. Молим това в Исусовото име. Амин!

Да отворим Библиите си на 1 Петрово 2 гл. Всъщност, ако си носите Библиите, вдигнете ги високо, за да видя, че ги носите. Обичам да виждам Библии. Амин! Ако нямате Библия, седнете до някой, който има, защото искам да сте сигурни, че това което изучаваме, е от Божието слово. Християнската позиция е, че всичко, което вярваме, трябва да е основано на Божието слово.

Матей 4:4 „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Слово, което излиза от Божиите уста“.

Братя и сестри, разбираме, че за да може Сатана да ни възпре от подготовката ни, той е изготвил система от стратегии, която ще ни хване толкова здраво, че никой от нас да не може да е готов да посрещне Исус. Ще ви кажа защо е така, когато разглеждаме следващите теми, без да влизам в детайли. Но ще ви го докажа в следващите няколко теми.

Преди да настъпи кризата, Сатана има план за нас. Искате ли да го видим?

1. Иска да живеем в градовете (зависими, а не независими). Ще видим, че болшинството от Божиите люде живеят в градовете и това е, което ние наричаме нормален, всекидневен живот. Ще видим в Библията, че сатанинската стратегия винаги е била да възпира Божиите люде да не придобият лична опитност с Христос. Сатана иска да живеем в градовете. Това можем да отметнем с „Да“, защото познайте къде живее болшинството от Божиите люде. - В градовете. Защо Сатана иска да сме в градовете? - За да не сме самоиздържащи се и независими, а зависими.

Когато Неделният закон влезе в сила, хората няма да могат да купуват или продават. Ако стилът на живот на човека е такъв, че е зависещ, то такъв човек ще бъде готов да приеме белега на звяра. Казва ни се, че мнозина, поради нуждата си от храна и дрехи, ще приемат белега.

Братя и сестри, нека ви кажа нещо. Ще бъде изключително трудно да устоите, освен, ако не сте самоиздържащи се. Планът на Сатана е да ни прави все по-зависими от правителството и за да осъществи плана си казва: „Елате в градовете“.

Когато живеем на село, ние не сме зависими от правителството. Но да живееш на село не означава непременно, че можеш да се самоиздържаш. Животът на село улеснява и дава възможност да се самоиздържаш, но ако не ползваш инструментите на труда и не положиш усърдие в работа, ще си все така зависим от правителството, даже и да си на село.

Но в градовете нямаме дори инструменти на труда. Затова Сатана е направил повечето хора зависими и ги е довел в града. Но ни е казано, че преди да започне кризата, повечето от Божиите люде ще напуснат градовете, точно както и Енох, за да отидат и да живеят на село.

Братя и сестри, не е нужно да ми вярвате. Аз само ви казвам какъв е сатанинският план.

2. Хората да не са във форма, да са болнави и не особено здрави. Това е, което ни казва Библията и Духът на пророчеството. Сатана иска да сме болни и не във форма. Знаете ли, че това е най-болното поколение в историята на човечеството, което някога е съществувало. Наднормено тегло, високо кръвно налягане, диабет, рак и т. н. Най-болното поколение. Бог ни е дал здравната реформа и медико-мисионската работа, за да могат Божиите люде да са най-здравите в целия свят. Но, братя и сестри, ако следваме начина на живот на този свят, ние никога няма да имаме подобна опитност. Сатана иска да ни види извън форма и болни, и можем да кажем, че за болшинството от Божиите люде това е факт.

3. Имащи диета, която се състои от плът, включително риба. Това е което казва Библията, аз не си го измислям.

Точно преди да дойда тук, при вас, бях в Ирландия и се постарах да им го обясня много ясно. Когато отидете в Ирландия, там ще се опитат да ви обяснят, че рибата не е месо. Братя и сестри, рибата е плът, нали така? Нека ви попитам: „Като отидем на небето, хората ще ловят ли риба в реката на живота?“. Ако там ще се задоволяваме с небесната диета, това означава, че рибата трябва да изчезне от диетата ни още тук. Всичко, което Бог се опитва да направи тук, на земята, е да ни подготви за небето. Всичко, което не ще е подходящо на небето, не е подходящо и на земята. Прав ли съм?

Когато се молим с молитвата „Отче наш“, чрез която ни е научил да се молим: „Да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята“, това отнася ли се за диетата ни? Отнася ли се за облеклото ни? Отнася ли се за нашите връзки и общуване? Отнася ли се за образованието ни?

1 Кор. 10:31. „Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършете, всичко вършете за Божия слава“.

4. Здраво хванати за последната мода на деня, неподходяща музика… Неподходяща музика? Неподходящата музика, това е сатанински план. Неподходящо облекло. Неподходящо образование. Затънали в дългове. Знаете ли, че мнозинството от Божиите люде имат дългове.

Преди няколко седмици бях на семинар. Говорихме за кризата и една от темите беше: „Как да излезем от дълговете си за 5 минути?“.

Братя и сестри, знаете ли, че колкото повече се приближаваме до приемането на Неделния закон, ще трябва да се научим да правим МНОГО с МАЛКО ресурси, докато накрая ще правим ВСИЧКО, БЕЗ ресурси. Защото най-голямата евангелска работа и печелене на души ще се извърши по времето, когато никой няма да може да купува или продава. Бог има своята икономика и ние трябва да се научим на тези неща преди времето на кризата. Сатанинският план е да ни вкара в заеми, независимо дали те са ипотека, училищни или студентски заеми или заеми за кола. За него няма значение. Да сме невежи и незаинтересовани относно истините на последното време. Това е плана му. Едно е да си невеж. „Людете Ми загинаха от нямане знание“ Осия 4:6. Съвсем друго нещо е не да си просто невеж, а да си незаинтересован. Днешното поколение - млади и стари, не са просто невежи относно Тройната ангелска вест. Те са незаинтересовани - както младите, така и старите. Те просто не се интересуват от тази вест.

Приятели, никога не сме имали поколение като днешното. Никога не сме били в такава позиция като нация и като деноминация, каквато сме днес. Това е сатанинският план - да ни направи невежи и незаинтересовани, живеещи според традициите и чувствата си, вместо движени от Божието слово.

Живеем в поколение, когато човекът казва: „Правилно е, защото го чувствам по този начин“. Приятели, нашите чувства са измамни, нали така?

„Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт“ Притчи 14:12.

До тук разбираме, че християнина не може да се довери на това, което мисли или чувства. Християнската позиция е, че човек ще живее с всяко Слово, което излиза от Божиите уста. Това е най-критичната точка. Всичко, което Бог ние дал, е да ни води към едно място - към Него. А сатанинският план е да служим на „незнайния Бог“.

Когато Павел застана насред Ареопага каза: „Какво е това, на което служите? Виждам, че сте много набожни и служите на този непознат бог“. Най-великото нещо, което дявола иска да направим е, да ни накара да направим всички тези промени и все пак никога да не дойдем до положението, да познаваме Исус.

Най-голямата причина Бог да иска да промени нашата диета, облекло, възпитание и образование, музика и всичко останало, е само една - да направи възможно и лесно за нас да влезем във връзката и опитността, с които да възлюбим нашия Господар. Такава е нашата истинска цел: „А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог и Исус Христос, Когото си изпратил“ Йоан 17:3.

Но, ако знаем всички тези неща и все още не сме доведени до лично преживяване, в което сме Го познали, тогава приятели, това е едно от изобретенията на Сатана. Сатана иска да служим на непознати богове и затова сме в тази криза. Трябва да изпитаме най-вече себе си, а не другите. Може, докато преглеждаме живота на другите, да пропуснем да прегледаме собствения си живот. Затова ни се казва: „Изпитвайте себе си дали сте във вярата“ 2 Кор. 13:5. В съда всеки детайл, всяко действие на живота, трябва да служи за Божия слава, така ли е? Откровение 14:6, 7. Откр. 14:7. „Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди“.

Когато ни беше даде Първата ангелска вест, ни беше казано: „… въздайте Нему слава…“. Даде ни се с цел, да променим всеки аспект от живота си. Ако ще отдаваме слава на Бога, какъв аспект от живота ни трябва да се промени? - 1 Кор. 10:31. „Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършете, всичко вършете за Божия слава“.

Тройната ангелска вест беше замислена, за да промени в нас всичко - яденето ни, пиенето ни и всичко останало. За да ни доведе до близка опитност и познаване на Исус.

Приятели, нека ви кажа нещо - нямаме много време да направим тази подготовка. В „Ранни писания“, стр. 67 (англ. изд.) ни се казва: „Ангелът каза: „Отречете се от себе си, ускорете стъпките“. Някой от нас са имали време да напредват стъпка по стъпка в истината и всяка следваща стъпка ни е давала сила да направим следващата. Но сега времето е почти приключило и това, което ние сме учили с години, те ще трябва да научат за няколко месеца“.

Приятели, снощи ви казах, вярвам с цялото си сърце, че днес живеем в тези „няколко месеца“. Вярвам, че живеем в тези последни няколко месеца, преди Неделния закон да влезе в сила. Бог ни казва: Ако ще се приготвяш, трябва да ускориш стъпките си, а не да вървиш бавно. Приятели, имаме само кратко време, започващо сега, за да се подготвим. Ако не сме се подготвили, ако сме отдали сърцето си на Исус, но после сме си го взели, трябва да Му го върнем сега. Ако никога не сте давали сърцето си на Исус, трябва да го направите сега. Чуйте ме, бащи и съпрузи, майки и съпруги, трябва да съберете семействата си и да кажете: „Досега си играхме игрички с Господа“. Трябва да ИЗКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИТЕ и да отворите Библиите си и да кажете: „Дойде времето да приготвим дома си“. Чуйте ме братя и сестри, ние никога не сме били в такава криза, в каквато сме днес. А най-тъжното е, че мнозинството от нас дори и не проумяват, че сме в криза. Все едно е като да знаем, че предстои земетресение и да си кажем: „Е, то ще е само 4.4 по скалата на Рихтер“. Знаем, че живеем в свят, който е готов да си отиде толкова скоро, колкото и дяволът, приятели.

А Вдъхновението ни казва, приятели, че тези неща ще са толкова ясни. Но въпреки това, множеството от хората я карат бавно и си мислят, че могат да си играят и да се мотат, и че все още ще имат възможността да познаят Исус. Но ние не можем да правим това. Ние трябва да търсим Господа, „докле може да бъде намерен и да Го призоваваме, докато е близо“ (Исая 55:6), защото ще дойде време, когато няма да можем да Го търсим и намерим.

„Ранни писания“, стр. 67 (англ. изд.) „Те ще имат много неща, от които да се отучат и много да научат отново“.

„Ранни писания“, стр. 64 (англ. изд.) „Времето е почти приключило. Отразявате ли прекрасния образ на Исус, както би трябвало? После ми беше показана земята и видях, че ще трябва да има специална подготовка между тези, които последни са приели Тройната ангелска вест. Ангелът каза: Пригответе се! Пригответе се! Пригответе се! Ще трябва да преживеете по-велика смърт за света, отколкото някога сте преживявали“!

Нека ви кажа нещо приятели. Ако все още задържате нещо в живота си, то не сте готови. Ще го обясня така: Един мъж се наканил да яде червен берикс (риба). Сложил я в чинията си, но точно тогава починал. Приготвили за го погребението му и го докарали в църквата с ковчега. Тогава семейството му казало: Понеже любимата му риба беше червен берикс, нека в негова чест всички да хапнем от тази риба. И те всички се приготвили да похапнат от рибата. Но тъкмо я приближавали към устите си, когато мъртвия извикал: „Дайте си ми рибата!“.

Нещо не е наред тук, не мислите ли? Това ми показва, че този мъж не е мъртъв.

Ако Бог отнема неща от нас, било то в диетата ни, облеклото ни или в образованието и ние кажем, че не ни интересува какво казва Бог, и си го вземем обратно, това показва, че не сме мъртви. Приятели, ще трябва да умрем по-велика смърт за света, каквато още не сме преживели.

„Ранни писания“, стр. 64 (англ. изд.). „Ангелът каза: Пригответе се! Пригответе се! Пригответе се! Ще трябва да преживеете по-велика смърт за света, отколкото някога сте преживявали. Аз видях, че имаше ГОЛЯМА ПОДГОТОВКА да се извърши за тях, но много КРАТКО ВРЕМЕ, в което да се извърши“.

Две са главните неща, които трябва да извършим. Кои бяха те? Нека ви напомня, че ние сме в клас и учим заедно. Когато учителят зададе въпрос в клас, знаете ли какво очаква той? - Очаква отговор. Ако не сте сигурни в отговора, просто кажете какво вие мислите, че е отговора и така ще учим заедно. Учихме вече, че са две нещата, които са много важни и които трябва да разберем. Отговорът е в последното изречение, което прочетохме:

1. „Има ГОЛЯМА ПОДГОТОВКА да се извърши“ и

2. „много КРАТКО ВРЕМЕ, в което да се извърши“.

Научихме, че „краткото време“ започва … кога? - Сега, днес. И краткото време, което остава, ни отвежда до ННЗ. Казахме също, че влизането в сила на Неделния закон е последното действие от драмата. Краткото време, което имаме, започва сега и завършва с приемането на Неделния закон. Това е периода, в който трябва да научим много за кратко време, което другите вече са научили.

Имаме да извършим ВЕЛИКА РАБОТА по подготовката ни и КРАТКО ВРЕМЕ - до влизането на Неделния закон. Но това е валидно само за АСД. Има много други верни християни в другите църкви, които не знаят нищо за това. Те все още ще имат възможност, след влизането в сила на Неделния закон, да извършат тази велика, голяма работа по подготовката си. Но не и АСД. Съдът започва от Божието домочадие и ако започва от нас, ще завърши с нас първо.

Братя и сестри, казва ни се, че предстои велика работа. Въпросът ми е: Ако ни предстои да извършим велика работа за кратко време, каква е тази работа? Защото, ако не завършим тази работа, сме изгубени. Ако не знаем каква е работата, която трябва да извършим, как ще я извършим? Има ли смисъл в това, което казвам? Каква е великата работа? Прочетохме го в горния параграф - времето е почти приключило. Отразявате ли прекрасния Христов образ както трябва? Значи великата работа е да изглеждаме точно като Исус. Това е великата работа, която ние трябва да извършим, преди влизането в сила на Неделния закон. Ние дори сега трябва да изглеждаме като Христос. Амин! Такъв трябва да е християнина, нали? Ние трябва да приличаме на Христос още сега.

Но, приятели, идва време, когато няма да имаме повече възможност да бъдем променени и моделирани по Христовия образ. Това е ГОЛЯМАТА ПОДГОТОВКА - да изглеждаш точно като Христос във всичките си думи и мисли, във всеки мотив и детайл на живота. Това е доказателството дали представям Христос правилно. Въпросът ми е: „Изглеждате ли точно като Исус?“. Трябва да бъдем честни със себе си, защото няма значение какво си говорим с приятелите и с църквата. Не говоря и за работното ви място. Там имаме начин да се показвате добри. Но съпрузите знаят, че не изглеждат точно като Христос. Родителите наблюдават децата си и знаят, че не изглеждат точно като Христос. Децата виждат родителите си, че не изглеждат точно както Христос и казват: „Ти знаеш какво ме нарече“.

Нека ви кажа - продукцията на Холивуд не е подходяща за нито един християнин. Холивуд е по-близо до ада, отколкото до рая. Божието око е твърде чисто, за да може да толерира нечистота. Братя и сестри, християните, които гледат филми, идващи от ада, ще бъдат променени от тази нечистотия и ще започнат да заприличват точно на това, което гледат. Ако искаме да изглеждаме точно като Исус, ние трябва да се отвърнем от хилядите мръсотии, които Холивуд ни предлага. Ние заприличваме точно на това, което наблюдаваме. Така че освен, ако не гледаме към Агнето; освен, ако очите ни не са отправени към Агнето Исус Христос, ние никога няма да изградим Христовия образ в себе си. Така че великата работа за това време е, да започнем да изглеждаме точно като Исус. Това е велика работа за постигане. Какво мислите?

Да вземеш грешник и да го направиш светия. Това е велика работа, не мислите ли? Въпросът ми е: „Как точно изглежда Исус? Ако трябва да заприличаме на Исус, как точно изглежда Христос“?

1 Петр. 2:21. „Защото на това сте призвани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки“.

Какво значи думата „пример“? – „Модел“, „демонстрация“, „образец“, „шаблон“, „копие“, така ли е? Тогава излиза, че примерът е нещо, което трябва да следваме. Библията ни казва, че Христос пострада за нас оставяйки ни пример, за да ходим и ние по Неговите стъпки. Забележете кое е първото нещо, което ни се казва веднага, след като четем, че трябва да ходим по Неговите стъпки. Стих 22. „… Който грях не е сторил, нито се намери лукавство в устата Му“. Как изглежда Исус според стих 22? - Който грях не е сторил. Значи трябва да гледаме на Исус, който не е сторил грях. Великата работа, която трябва да извършим е да започнем да изглеждаме точно както Исус. Библията ни казва, че Исус не извърши грях и ни остави пример, който да следваме. Ние трябва да ходим и следваме стъпките Му, докато достигнем до положението, където няма да грешим.

Братя и сестри, колко от нас са съгрешавали? – „Всички съгрешиха и не заслужават да бъдат прославени от Бога“ Римл. 3:23. Така че, не приличаме на Исус. Божията работа е да вземе грешника, който е в греха и греши, и обича греха, и да го изкара от греха стъпка по стъпка. Това трябва да направи Исус, това е великото дело - да ни направи да изглеждане точно като Него и да не грешим повече. Приятели, единственият начин грешникът, който вече е грешил, да заприлича на Исус е, като постигне победа над ВСЕКИ грях. Ако Исус не извърши грях, а ние трябва да изглеждаме точно като Него, то Бог трябва да ни докара до състояние, в което и ние няма да грешим.

Някои казват, че това не може да стане. Приятели, ако това не може да стане, Исус трябваше да си остане на небето. Ако това не може да стане, тогава Исус трябва да изгуби великата борба между Исус и Сатана. Аз вярвам, че има сила в кръвта на Агнето. Как мислите вие? Откр. 12:11. „А те го победиха чрез кръвта на Агнето“. Ние пеем песента, но вярваме ли думите?

„Можеш ли да бъдеш свободен от бремето на греха?

Има сила в кръвта, сила в кръвта.

Би ли могъл да спечелиш победа над злото?

Има чудесна сила в кръвта“.

Приятели, нека спрем да пеем песни за това и да направим нещо по въпроса. Знаейки времето, ние знаем какво трябва да направим. Време е да дойдем до мястото, където ще изглеждаме точно като Христос. Приятели, имаме много кратко време да направим това.

Ако АСД не изглежда точно както Исус, когато Неделният закон е приет, той не може да получи Божия печат. Може ли човек, който живее в грях, да получи Исусовия печат? Има само един печат, който ще получим, ако живеем в грях, когато Неделният закон влезе в сила и той е белега на звяра.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница