Многопрофилна областна болница за активно лечение „д-р стефан черкезов” ад – В. Търново 5000Дата24.01.2017
Размер40.47 Kb.
#13428


МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД – В. ТЪРНОВО 5000Изх. № 47-469 Тел. централа Факс Изп. директор Фин. мениджър e-mail:

Дата 13.08..2013 г. 62-68-41 64-08-29 64-09-16 64-18-13 mobal_sch@yahoo.com


ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (ОТХ) И ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ (ОКП) КЪМ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД – ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
Относно: Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, Отделение по трансфузионна хематология (ОТХ) и Отделение по клинична патология (ОКП) към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 47-469 / 09.08.2013 г. по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, моля да имате предвид следните разяснения при подготовката на офертите си за участие в откритата процедура.

Въпрос 1: „Съгласно Приложение № 2А – Техническа спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, група ІV „Калибратори и контролни материали”, бихте ли уточнили:

- позиция 53 - какви специфични протеини в урина, ще се контролират? Бихте ли изброили някои специфични протеини?

- позиция 58 и 59 – ще бъде ли прието от Възложителя офериране по тези позиции на положителни и отрицателни контролни материали за тест ленти за урина?...”

Отговор 1:

а). За позиция № 53:

Съгласно Приложение № 2А - Техническата спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, в група ІV „Калибратори и контролни материали”, е включена Позиция № 53 - „Контролни материали - специфични протеини в урина”.

Специфичните протеини в урината, които ще се контролират са:

- микроалбумин, като ще се определя неговото количество и

- количествено определяне на белтък в урината.

б). За позиции № 58 и 59:

Съгласно Приложение № 2А - Техническа спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура - група ІV „Калибратори и контролни материали”, за Позиция № 58 – „Контролен материал за урина – нормален /за тест ленти/, и Позиция № 59 „Контролен материал за урина-патологичен /за тест ленти/, е допустимо използването на положителни и отрицателни контролни материали за тест ленти за урина.
Въпрос 2: „Съгласно Приложение № 2А – Техническа спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, група VІІІ „Коагулация”, бихте ли уточнили:

„- позиции 77 и 78 – на каква апаратура ще се използва контролната плазма?....”Отговор 2:

Съгласно Приложение № 2А - Техническа спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, в група VІІІ „Коагулация” са включени позиция с № 77 – „Контролна плазма-нормална” и позиция № 78 „Контролна плазма –патологична”.

Апаратите на които ще се използва контролната плазма са следните:

- Destiny Plus, производство на Trinity Biotech.

- Start 4, производство на Diagnostica Stago.
Въпрос 3: „Съгласно Приложение № 2А – Техническа спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, група ХХVІ „Консумативи за сектор Вирусология”, бихте ли уточнили”:

- позиции 600 и 601 – какви ELISA тестове ще са необходими за диагностика на Грип А и Грип В – за IgG, IgM или IgA антитела?Отговор 3:

В Приложение № 2А Техническата спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, в група ХХVІ „Консумативи за сектор Вирусология” са включени:

- Позиция № 600 – „Тестове за Грип А ELISA /96 теста/;

- Позиция № 601 – „Тестове за Грип В ELISA /96 теста/.

Тестовете, които са необходими за диагностика на Грип А и Грип В са IgA антитела.
Въпрос 4: „Съгласно Приложение № 2А – Техническа спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, група ХХVІІІ „Сухи хранителни среди”, бихте ли уточнили”:

- позиции от 621 до 633 – като мярка е посочено „литър”. Бихте ли уточнили понятието „литър” ?Отговор 4:

В Приложение № 2А - Техническа спецификация от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, в група ХХVІІІ „Среди и консумативи за дейността на Микробиологична лаборатория”, са включени:

Сухи хранителни среди:

621 - Мюлер-Хинтон агар;

622 - Левин;

623 - Кръвен агар-база;

624 - Соево-казеинов бульон;

625 - Дезоксихолат-цитрат лактоза агар;

626 - Селенитов бульон;

627 - Клиглер;

628 - Обикновен агар;

629 - Обикновен бульон;

630 - Вода пептонна;

631 - Вибрио селективен агар;

632 - Сабуро агар;

633 - Среда за индол и подвижност.

За позиции от 621 до 633 вкл., са посочени необходимите литри среда, които се получават след разтварянето на сухата субстанция.


Д-Р ЛЮДМИЛ ГЕЦОВ -

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” АД

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница