Молебен канон към Пресвета БогородицаДата25.01.2017
Размер73.72 Kb.
#13499

Молебен канон към Пресвета Богородица


Чете се при душевна скръб и беди
Тропар, глас 4

Към Богородица сега усърдно да прибегнем ние грешните и смирените, и в покаяние да паднем, като от глъбините на душата си й викаме: Владичице, бъди милостива и ни помогни, побързай, защото погиваме от много грехове, не отпращай рабите Си празни, защото Ти си единствената наша надежда! (2)


Слава на Отца и Сина и Светия Дух. И сега и винаги и во веки веков, амин.

Никога няма да замлъкнем, Богородице,

но ще разказваме за чудесата ти, недостойните ние:

защото ако не беше за нас ти молитвена застъпница,

кой би ни избавил от толкоз беди?

Кой ли би ни запазил досега свободни?

Няма да отстъпим от тебе, Владичице,

защото рабите си ти спасяваш винаги от всички страдания.


Канон, глас 8. Песен 1. Ирмос:

Като премина водите като по суша и избяга от египетското зло, израилтянинът викаше: на нашия Избавител и Бог пеем.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Обзет от множество неволи,

към Теб прибягвам, търсейки спасение,

о, Майко на Словото и Дево:

от теглата и злините ме спаси.
Пресвета Богородице, спаси нас!

Нападенията на страстите ме смущават, за да изпълнят душата ми с дълбоко униние: въдвори мир, Девице, с тишината на Твоя Син и Бог, о, Всенепорочна.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Теб моля, Дево, родила Спасителя и Бога, да се избавя от лютите страдания, към Теб сега прибягвам и простирам и душата си, и мислите си!


И сега и винаги и во веки веков, амин.

Мен, страдащия и с тяло и с душа удостой с божествено посещение и с Твоя промисъл, едничка Божия Майко, понеже си добра и си родила Благия Бог.


Песен 3. Ирмос:

Господи Творецо на свода небесен и Създателю на Църквата, Ти ме утвърди в любовта Си, завършек на желанията, утвърждение на верните, едничък Човеколюбецо!


Пресвета Богородице, спаси нас!

Тебе поставям за закрилница и покровителка на моя живот, Дево Богородителко, Ти ме доведи до Твоето пристанище, причина за добрините и утвърждение за верните, единствена всевъзпявана.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Моля Те, Дево, да унищожиш бурята на моето душевно смущение и на моята печал, понеже Ти, Богоневесто, си родила Княза на мира Христа, единствена пречиста.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Ти си родила Благодетеля и Корена на всяко добро, над всички ни излей богатство от благодеяния, защото всичко можеш, понеже силния и могъщия Христос Ти, богоблажена, си родила.


И сега и винаги и во веки веков, амин.

От люти болести и болезнени страдания се мъча, Дево, но Ти ми помогни, понеже знам, че Ти си неизчерпаемо и неоскъдно съкровище от изцеления, Пренепорочна.


Седален, глас 2.

Гореща Молитвенице и несъкрушима Стена, Изворе на милостта и прибежище на света, усърдно Ти викаме: Владичице Богородице, побързай и от беди ни избави, едничка бърза Защитнице!


Песен 4. Ирмос:

Чух, Господи, за тайнството на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоята божественост.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Вълнението на страстите ми и бурята на прегрешенията ми укроти, Родителко на кърмчията Господ, о, Богоневесто.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Бездната на Твоето милосърдие отвори към мене, който Те призовава, Родителко на Милосърдния и на Спасителя на ония, които Те възпяват.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Наслаждавайки се, Пречиста, на Твоите дарове, ние Ти пеем благодарствена песен, като знаем, че си Майката Божия.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Като благолюбива, помогни на мене, поваления на одъра на моята болест и немощ, Богородице, едничка Вечно-дево.


И сега и винаги и во веки веков, амин.

Като имаме Тебе за надежда и утвърждение и поклатима стена на спасението, ние, о Всевъзпявана, се избавяме от всяка трудност.


Песен 5. Ирмос:

Просвети нас чрез Твоите заповеди, Господи, и с високата Си мишца дай ни Твоя мир, Човеколюбецо!


Пресвета Богородице, спаси нас!

Чиста, изпълни с веселие сърцето ми, като ми дариш нетленната Си радост, Родителко на Този, Който е извор на веселието.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Избави ни от беди, чиста Богородице, която роди вечното избавление и Мира, надвишаващ всеки ум.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Разпръсни мъглата на моите прегрешения с блясъка на светлината си, Богоневесто, която роди Светлината божествена и предвечна.


И сега и винаги и во веки веков, амин.

Излекувай, Чиста, слабостта на моята душа, като ме удостоиш с посещението си, и здраве с молитвите си ми дарувай!


Песен 6. Ирмос:

Молитва ще пролея пред Господа и на Него ще разкажа за моята печал, че със зло се изпълни душата ми и до ада се доближи животът ми, и се моля като Йона: от тлението, Боже, изведи ме!


Пресвета Богородице, спаси нас!

Дево, моли твоя Господ и Син да ме избави от злодействата на враговете, понеже Той спаси от тление и смърт плененото от тлението и смъртта мое естество, като Сам се предаде на смърт.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Зная, че ти си Защитница на живота, твърда Закрилница, Дево и умиряваш вълненията на бедите и насилията на бесовете прогонваш; и винаги ти се моля да ме избавиш от калта на страстите ми.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Като стена за защита те придобихме, и на душата всецяло спасение, и в скърбите успокоение, и твоята светлина радва ни винаги, о Владичице, и сега ни спаси от страстите и от бедите.


И сега и винаги и во веки веков, амин.

Повален от немощ, лежа на одъра сега и няма лек за плътта ми, но Родителко на Бога, Избавителя и Спасителя на света, на тебе, добрата, аз се моля: вдигни ме от болестта, в която тлея!


Кондак, глас 6.

Защитнице надеждна на християните, Застъпнице неизменна пред Създателя, не пренебрегвай гласа молебен на грешниците, но, като добра, побързай на помощ нам, които с вяра ти викаме, час по-скоро се отзови на молитвата и усърдно откликни на молението, Богородице, вечно закриляща ония, които те почитат.


Стихира на същия глас:

Не ме поверявай на човешка защита, Пресвета Владичице, но приеми молбата на твоя раб, защото скръб ме е обзела, не мога да търпя демонските стрели, нямам закрила и място, където да се прислоня, окаяният аз, винаги ме побеждават; нямам и утешение, освен тебе Владичице на света, упование и застъпница на верните: не презирай молбата ми, (но) дай ми полезното!


Песен 7. Ирмос:

Дошлите някога от Юдея във Вавилон момци с вяра в (пресветата) Троица потъпкаха пещния пламък и пееха: Боже на отците, благословен си!


Пресвета Богородице, спаси нас!

Искайки да устроиш нашето спасение, Ти Спасителю се всели в утробата на Девата, която направи Застъпница за света — Боже на отците ни, благословен си!


Пресвета Богородице, спаси нас!

Измоли от Бога, Който желае да ни дари милостта Си и Когото ти си родила, да се избавим от прегрешенията и душевните скверноти ние, които с вяра викаме: Боже на отците ни, благословен си!


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Ти (Христе) показа Тази, която Те роди, Съкровищница на спасението, Извор на нетлението, Стълб на утвърждение и Врата към покаяние за викащите: Боже на отците ни, благословен си!


И сега и винаги и во веки веков, амин.

Богородице, удостой ни с изцеление на телесните слабости и душевните недъзи — с любов ние пристъпваме към твоя покров, Дево, родила ни Христа Спасителя.


Песен 8. Ирмос:

Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте във всички векове!


Пресвета Богородице, спаси нас!

Не презирай тези, които искат помощ от тебе, Дево, и те възпяват и превъзнасят във всички векове.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Ти, Дево, лекуваш слабостта на душата ми и телесните ми болести, за да те прославям, Чиста, во веки.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Ти, Дево, изливаш богатство от изцеления над ония, които вярно те възпяват и превъзнасят неизказаното твое рождество1.


И сега и винаги и во веки веков, амин.

Ти, Дево, отблъскваш наченките на нападенията и пристъпите на страстите, затова те възпяваме во веки.


Песен 9. Ирмос:

Наистина Богородица теб изповядваме, спасени от тебе, чиста Дево, и с безплътните ликове те величаем.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Не отвръщай очите си, Дево, от потока на моите сълзи, ти, която роди Христа, изтрил всяка сълза от всяко (човешко) лице.


Пресвета Богородице, спаси нас!

С радост изпълни сърцето ми, Дево, която прие в пълнота радостта, като изтребиш (у мене) греховната печал.


Пресвета Богородице, спаси нас!

Пристанище и закрила бъди, Дево, и стена нерушима, прибежище и покров за ония, които прибягват към тебе.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Със зарите на твоята светлина, Дево, просвети ония, които благоверно тебе изповядваме като Божия Майка, и прогони мрака на неведението.


И сега и винаги и во веки веков, амин.

Смирилия се в немощта си на мястото на страданието, Дево, излекувай, като превърнеш болестта в здраве.


Молитва към пресвета Богородица.

Царице моя преблага, надеждо моя Богородице,

приют на сиротните и на скиталците закрилнице,

радост на скърбящите и на онеправданите застъпнице,

ти виждаш моята беда, ти виждаш моята печал,

помогни ми като на безсилен, напъти ме като странник,

ти знаеш моята неволя — прекрати я, както искаш,

освен теб аз нямам друга помощница,

нито друга закрилница, нито блага утешителка —

само ти си ми, о Божия Майко,да ме запазваш и да ме закриляш во веки веков, амин.1 „Твоето рождество (раждане)“ — израз, който често се среща в богослужебните книги — се отнася към Пресвета Богородица в смисъл, че тя е родила Христос. Би могъл да се преведе също „Родилия се от тебе“, „твоята Рожба“ и пр. — Б. пр.

Каталог: slovo -> liturg -> molitvoslov
molitvoslov -> Хвалебен канон към Пресвета Богородица
molitvoslov -> Тропари и кондаци на Господските и Богородичните празници, и на особено почитани светии
molitvoslov -> Акатист към светител Николай Чудотворец
molitvoslov -> Акатист към Пресвета Богородица
molitvoslov -> Тропари и кондаци за всеки ден от седмицата
molitvoslov -> Канон към свети Николай Чудотворец
molitvoslov -> Молебен канон за умиращ човек
molitvoslov -> Правило преди свето Причастие
molitvoslov -> Правило след свето Причастие


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница