Втора Разбирания на съпругата за Бога Божията закриляща власт Дата22.07.2016
Размер111.39 Kb.
#1048
ТипГлава
Глава втора

Разбирания на съпругата за Бога

Божията закриляща власт

В разговорите си с хората често се натъквам на тяхното погрешно възприятие за Бога. Например, някои чувстват Бог като “възвишената версия” на Дядо Коледа и мислят, че ако са достатъчно добри, Той е длъжен да им дава подаръци. Подаръците включват всичко, каквото човек си пожелае. Едни си пожелават благочестив, романтичен или богат мъж. Други искат красива външност, добро здраве или живот, лишен от простите, всекидневни и обикновени грижи и болки. Трети вярват, че Бог прилича на милия, стар “Дядо на небето”, който си затваря очите пред греха и го счита за малко по-лошо нещо от пакост или детска игра. За тях той обича всички и е доволен от тях в случай, че са искрени в това, което вярват. Други вярват, че Бог е най-вече бог на гнева. Техният бог е винаги разгневен и постоянно ги наказва. Той е коравосърдечен и във всеки момент готов да ги “порази”. Не е възможно да му се угоди и такива хора живеят в безнадеждно отчаяние за предстоящото. За тях животът на християните на практика е нещастен.За разлика от въображаемите богове, Богът на Библията е суверен, праведен и любящ Вла­де­тел на цялата земя и всички Свои създания. Той е Всевишният, Който е Грънчарят, а ние сме Неговата глина (Римляни 9:19-21). Пред Него ние трябва да се поклоним в смирено покорство и възхищение. Така виждането ни за живота трябва да е Богоцентрично, а не егоцентрично. Ние съществуваме, за да служим на Него, а не Той - за да служи на нас. Единствено Той е достоен за прослава. Възприемането на правилната позиция на създание, което служи на Създателя, е основно за премахването на всеки неправилен възглед за Бога и Неговата закриляща власт над вас, който може да храните.

Тази глава ще надстроява върху образа на добродетелната съпруга, разкрит в първа глава. Тя обяснява част от това, което трябва да знаете за Бога и за себе си. Със това знание ще видите как може да се доверите на Бог да ви закриля, както и защо имате нужда от подобна закрила. Нека започнем с нещата, които вие като съпруга трябва да знаете за Бога.Какво трябва да знаят съпругите за Бога

 1. Бог планира за вас служение.

И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

Битие 2:18

Бог създава жена за Адам, която трябва да е негов подходящ помощник. Ако сте омъжена, Бог и на вас определя първостепенното ви служение и роля в живота. Вашето и на всяка съпруга основно предназначение в живота е да прославя Бога - но прославянето на Бога трябва да става по постановения от Него начин. Вие трябва да сте подходящ помощник на вашия мъж (Битие 2:18). (За по-подробно обяснение на този принцип виж глава шеста.) 1. Бог е благодатен, праведен и състрадателен.

Любя ГОСПОДА, защото послуша гласа ми и молбите ми; понеже приклони ухото Си към мене, затова ще Го призовавам догдето съм жив... Благ е ГОСПОД и праведен, да!, милостив е нашият Бог.

Псалм 116:1-2,5 ( подчертаването е на автора )

Понеже Бог е благ и състрадателен, Той се интересува от вашите борби и от болките, които изпитвате. По Своя благодатен начин Той ще върви редом с вас във всякакви обстоятелства. Ще ви слуша, когато извиквате към Него. Ще ви обгръща със Своята грижа. Понеже Бог е свят, Неговата грижа към вас ще бъде винаги добра и праведна. Можете да Му се доверите напълно.

3. Божията сила и разум са безгранични.

Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им. Велик е нашият Господ и голяма е силата Му. Разумът Му е безпределен.

Псалм 147:3,5

Понеже силата и разумът на Бога са безпределни, Той знае какво искате, какво изпитвате, какво желаете и от какво се нуждаете. Той взима предвид всички възможни усложнения. Пред Неговия разум няма ограничения. Това Му дава възможност да определи кое е най-доброто за вас и как най-добре можете да Го прославите. За силата Му да се грижи за вас, сьщо няма никакви пречки. Бог може да изцели сърцето ви, дори когато е съкрушено! 1. Бог работи целенасочено в живота ви.

Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя.

Римляни 8:28-29 (подчертаването е на автора)

Бог обещава да използва всичко от вашите преживявания ( включително злините срещу вас ) за ваше добро. Един положителен аспект, произтичащ от трудностите, е промяната във вашия характер, който се уподобява на Господ Исус Христос. Другото добро в бедите е, че ако реагирате библейски, то Бог ще бъде почетен (прославен) извънредно много. Той обещава да използва всичко за ваше добро, ако Го обичате. А вие обичате Бога, като бивате покорен християнин (Йоан 14:15). 1. Бог иска да бъдете радостна и доволна съпруга.

Търси вълна и лен и работи с ръцете си това що й е угодно... Като схваща, че търгуването й е полезно, светилникът й не угасва през нощта... Сила и достолепие са облеклото й и тя гледа весело към бъдещето... Чедата й стават и я об­ла­жа­ват; и мъжът й я хвали, казвайки: Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките.

Притчи 31:13,18,25,28-29 ( подчертаването е на автора)

Когато очаквате с нетърпение това, което Бог е планирал за вас, ще ви завладява радост. Наслада от изпълнение на работата, чувство на удовлетворение от постигане на полезното и съпруг, който ви хвали - това са само част от радостта и задоволството, които Бог би искал да изпитате.

Така виждаме, че Бог е загрижен за всяка съпруга, включително и за вас. Със Своя безпределен разум и състрадателно сърце, Той е начертал съвършен план, според който да живеете. Във всяка ситуация, която преживявате, има цел и Бог иска да живеете удовлетворена от ролята си като съпруга. Да живеете според постановената от Бога роля е добро, а не лошо. Бог е добър и Той си върши работата добре, включително да управлява Своите творения.Освен притежаването на библейско схващане за Бога, вие трябва да знаете и някои неща за себе си и за делата, които Той очаква да вършите.

Какво трябва да знаят съпругите

за своите дела и за себе си


 1. Бог е приготвил за омъжената християнка добри дела, в които да ходи.

Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.

Ефесяни 2:10 - ВЕРЕН

Делата, приготвени от Бога за вас, не включват само взаимоотношенията с вашия съпруг, но и мотивите и отношението на сърцето ви. За да имате правилно отношение е полезно да се съсредоточите на това, което вие трябва да вьршите, а не на това, което вашият мъж трябва да върши. Разбира се, че е много по-лесно да гледате дали останалите хора (особено вашия съпруг) добре изпълняват задълженията си. Обаче в живота на съпругата християнка въпросът е “Дали аз върша добрите дела, които Бог от преди е приготвил, за да ходя в тях?” 1. Добрите дела на омъжената християнка имат вечна стойност!

Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.

ІІ Коринтяни 5:10

Бог обещава на християните вечни награди за добрите им дела в Христос. Както и в другите области на благочестието, така и вашето служение към мъжа ви е “за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот І Тимотей 4:8(подчертаването е на автора). Каква чудесна награда! 1. Съпругата християнка не бива да се страхува.

Както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар; чийто деца станахте и вие, като правите добро и не се боите от никаква заплаха.

І Петър 3:6 – ВЕРЕН (подчертаването е на автора)

Доброто се определя от Бога. В словото Си Той ясно разкрива доброто и злото. Тогава защо вие или някоя друга омъжена християнка трябва да се страхувате да постъпите правилно? Навярно се страхувате, че ще бъдете наранена, разочарована, засрамена или използвана. Може би не сте убедена кое е правилно. Все пак най-вероятната причина за вашия страх да постъпите както иска Бог е страхът, че няма да стане както искате вие. Съществуват всевъзможни неправилни причини да използвате своите средства и да се опитате да постигнете своята цел. Например, желаете вашият съпруг да благоуспява в службата си (вашата крайна цел) и затова излъгвате неговия шеф за закъснението му за работа (вашите средства). Вместо да поемате нещата в свои ръце, постъпете правилно като кажете истината и не се поддавате на страха си. 1. Погледът на омъжената християнка трябва да е насочен към Бога, а не към себе си.

Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.

Евреи 12:1-2 (подчертаването е на автора)

Забележете, че погледът на Христос е устремен в “предстоящата радост”. Той изпълнява делото, за което е изпратен от Бога, независимо от срама и унижението. Гледа само към изпълнението на плана на Отец и на делото пред Себе Си. Христос проявява съвършена любов като издържа страданията и срама на кръста. Ако Господ Исус се бе държал егоистично, ние нямаше да имаме надежда. Никой нямаше да има Спасител. Ако свалите погледа си от Исус и реагирате егоистично, ще сте нещастни в опитите си да изпълните определената от Бога роля. Гледайте към Господ Исус и на Неговата цел за вашия живот, а не към себе си. Поставете на първо място мъжа си заради “предстоящата радост.” 1. Съпругата християнка не трябва да съгрешава.

Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха.

Римляни 6:6-7 (подчертаването е на автора)

След спасението омъжените християнки, както и всички християни, продължават да съгрешават. Но изразът в Римляни 6:6 “да се унищожи” означава “да се обезсили.” С други думи мощната хватка на греха е разчупена от Христос. Ако сте християни, вече сте свободни да мислите и да постъпвате правилно и Бог ще ви помага със Своята подкрепяща благодат. Не трябва да съгрешавате! Изборът е ваш.

Бог е загрижен за вас и вашите борби и Неговото разбиране на всичките ви обстоятелства е неограничено. Той има специален план за вас и за всяка съпруга. Божият план съдържа добри дела. Освен това Той иска да постъпвате “правилно”, да сте радостни и удовлетворени. За да преживеете това доволство, трябва с усилие на волята си да изберете да поставите себе си под властта на своя съпруг. По този начин вие всъщност поставяте себе си под...

Закрилата на Божията власт

Бог е съвършен и можем напълно да вярваме, че знае кое е най-доброто за нас, въпреки че мъжете ни не са съвършени, а много от тях даже не са и спасени. Независимо от несъвършенствата на съпрузите, Бог избира да постави жената под властта на нейния мъж. В Новия завет има два пасажа, които заявяват същото съвсем ясно:Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христа е Бога.

І Коринтяни 11:3

Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).

Ефесяни 5:23

Нито един съпруг не притежава абсолютна власт над своята жена, защото абсолютната власт принадлежи само на Бога. Например, ако вашият мъж ви накара да излъжете заради него, вие трябва да откажете, защото Божията власт надвишава властта на съпруга ви. Помислете върху следния пасаж:Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Колосяни 2:9-10 (ударението е на автора)

Следователно когато сте под властта (ограничена от Бога) на своя мъж, вие всъщност се намирате на възможно най-сигурното място - в Божията воля. Бог ви обича и е добър. Не бива да се плашите. Освен това в Своето слово Той дава много допълнителни средства за защита. По-нататък в книгата ще се запознаете с тях в подробности.

Въпреки че Божията власт закриля, това не е гаранция, че вашият мъж ще пос­тъп­ва винаги по най-мъдрия и най-благочестив начин. Това значи, че независимо от постъпките му, Бог работи в живота ви, за да “бъдете съобразни с образа на Сина Му” (Римляни 8:29)и за да Го прославите. Той не гледа на живота като нас. Неговата гледна точка е вечна и съвършена. За нещастие, нашият поглед е ограничен от времето и помрачен от греха. Ето защо Бог ни оставя разбираеми указания, за да ни предпази. Но...

Защо съпругата се нуждае от закрила?

В Писанието се изброяват най-малко три причини за нуждата на съпругата от закрила. 1. Влиянието на света върху нея.

Защото всичко, което е в света - похотта на плътта, похотта на очите и гордостта на живота, не е от Отца, а е от света

І Йоан 2:16 - ВЕРЕН

Без съмнение всеки един от нас е бил неправилно повлиян от начина на мислене на света, от хуманистичните светски ценности и от светските стремежи. Всички те са враждебни на Божиите пътища. Пример за светски ценности е феминисткото убеждение, че самоличността и личното удовлетворение на жената произтичат от нейното образование и кариера. В Библията се казва, че “да работят в домовете си” за жените е добродетел (Тит 2:5). За съжаление феминистката философия за ролята на жената е проникнала във всеки аспект на нашето общество, включително и в църквите. Навярно и вие коварно сте повлияни без дори да подозирате. Бог иска да ви предпази от влиянието на света. 1. Дяволът.

Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола... Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко, да устоите.

Ефесяни 6:10-11,13

Сатана е против всичко, постановено от Бога. Ето защо той се опитва да подкопае основите на дома и ролята на жената. Вие трябва да се противопоставяте на кроежите на дявола като бъдете покорни християнки. Едно от библейските изисквания към вашето покорство е с радост да се поставите и да останете под властта на своя мъж (освен ако не ви кара да вършите грях). Ако не го направите, вие се намирате извън Божията воля и не сте направили всичко библейски допустимо, за “да устоите” (Ефесяни 6:13). 1. Често жените се поддават по-лесно на заблуда.

А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, а да бъде мълчалива. Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не беше измамен, а жената беше измамена и падна в престъпление.

І Тимотей 2:12-14 (ВЕРЕН, подчертаването е на автора)

Днес жените нерядко биват разстроени от тези стихове. В такъв случай те или не знаят значението на стиховете, или реагират с горделиво сърце, повлияно от светския начин на мислене. Текстът в никакъв случай не казва, че жената е по-малко ценна и интелигентна от мъжа. Библията приема за даденост наличието на интелигентност у жените, защото повелява по-старите да поучават по-младите и незрели жени (Тит 2:3-5). Това, което означават стиховете, обаче е, че в Своята безкрайна мъдрост Бог ограничава ролята на жената в местната църква, отчасти защото тя е по-податлива на заблуда. Просто има някои отговорности и товари, които Бог отрежда жените да не поемат. Истински мъдрата жена ще приеме, ще оцени и ще се подчини с радост на Божия план за нейната защита.Божията закрила ви предпазва чрез постановената от Него йерархия на властта. Неговият план е замислен от съвършеното Му и чисто сърце, изпълнено с любов. Въпреки че малкото дете може никога да не разбере всичките причини, поради които майка му го води на доктор, когато е болно, в това няма нищо лошо, защото майката прави най-доброто за него. За майката с болно дете изглежда е без значение, че то не разбира защо. Като нея Бог прави всичко възможно, за да защити съпругите. Навярно никога няма да проумеете всичките причини защо Бог постъпва по един или друг начин, но можете да вярвате, че Той по-добре от вас знае от какво се нуждаете. Имайте предвид, че докато не се включите в Божия план, заставайки под властта на своя съпруг, никога няма да бъдете каквато Бог иска.
Каталог: downloads -> files
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
files -> Const sizen = 25


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница