Мотиви към присъда от 05. 04. 2011г по нохд №204 по описа за 2010 г на Елинпелински районен съдДата10.04.2018
Размер133.46 Kb.
#66684
МОТИВИ към присъда от 05.04.2011г.по НОХД №204 по описа за 2010 г. на Елинпелински районен съд
Внесен е обвинителен акт от Районна прокуратура-Е. П. против:

Х. К. М. роден на .... в гр. С. , българин, български гражданин, жив. в с. М. , обл. Софийска,ул.ген дендивил , с основно образование, неженен, безработен,осъждан, с ЕГН **********, з а т о в а, ч е : в периода от 04.01.2010 г. до 06.01.2010 г. вкл., в с. М., Софийска област, в условията на продължавано престъпление, при предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с К. Й. М. и К. А. М., използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН ... АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С 95-63 КА, технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на собственика А. Л. Б. чужди движими вещи - 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв.; от владението на собственика Л. А. П. чужди движими вещи - 1 бр. цветен телевизор марка “Кроун” модел NF2130 на стойност 126,00 (сто двадесет и шест) лв.; 1 бр. готварска ел. печка мини С 43-2WRC на стойност 108,00 (сто и осем) лв.; 1 бр. сокоизстисквачка „Solac" на стойност 49,50 (четиридесет и девет лв. и петдесет ст.) лв. и от владението на собственика В. И. Т. - 1 бр. музикална уредба марка „АIWА", модел „NSХ АV 75" на стойност 60.00 (шестдесет) лв.; 1 бр. бинокъл „RUSSIAN EAGLE” на стойност 26,40 (двадесет и шест лв. и четиридест ст.) лв.; 1 бр. комплект ключове тип „гидоре" с трезчотка и 2 бр. удължители на стойност 40,00 (четиридесет) лв.; 1 бр. пробивен трион (зеге), марка „Еinhell Bavaria”, мод. "ВРS 520Е" на стойност 44,00 (четиридесет и четири) лв.; 4 бр. гуми „МICHELIN" 195/60 R15 88 V на стойност 406,00 (четиристотин и шест) лв.; 4 бр. гуми «СООРЕR» 215/65 R16 на стойност 462,00 (четиристотин шестдесет и два) лв.: 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 15 на стойност 505,60 (петстотин и пет лв. и шестдесет ст.) лв.; 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 16 на стойност 540,80 (петстотин и четиридесет лв. и осемдесет ст.) лв.; 1 бр. верижен трион марка „МССULLOC", мод. ЕPROMAC 2200- на стойност 231,20 (двеста тридесет и един лв. и двадесет ст.) лв.; 1 бр. циркулярен трион „FERROS TOOLS" на стойност 48,00 (четиридесет и осем) лв.; 1 бр. къртач „ FERROS TOOLS " на стойност 96,00 (деветдесет и шест) лв.; 1 бр. ъглошлайф „Елтос" на стойност 78,00 (седемдесет и осем) лв., всичко описани вещи на обща стойност 2 908,00 (две хиляди деветстотин и осем) лева, без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност, както следва:

1.        На 04.01.2010 г. в с. М., Софийска област, при предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с К. Й. М. и К. А. М., използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН 1008 АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С 9563 КА, технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на собственика А. Л. Б. чужди движими вещи - 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност;

2.        На 05.01.2010 г. в с. М., Софийска област, използвайки МПС - лек автомобил „Ситроен Саксо" с рег. № КН ..АТ, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на собственика Л. А. П. чужди движими вещи - 1 бр. цветен телевизор марка “Кроун” модел NF2130 на стойност 126,00 (сто двадесет и шест) лв.; 1 бр. готварска ел. печка мини С 43-2WRC на стойност 108,00 (сто и осем) лв.; 1 бр. сокоизстисквачка „Solac" на стойност 49,50 (четиридесет и девет лв. и петдесет ст.) лв. и от владението на собственика В. И. Т. чужди движими вещи - 4 бр. гуми „МICHELIN" 195/60 R15 88 V на стойност 406,00 (четиристотин и шест) лв. и 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 15 на стойност 505,60 (петстотин и пет лв. и шестдесет ст.) лв., всичко на обща стойност 1195,10 (хиляда сто деветдесет и пет лв. и десет ст.), без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност;

3.    На 06.01.2010 г. в с.М., Софийска област, използвайки МПС - лек автомобил „Ситроен Саксо" с рег. № КН ... АТ, и техническо средство - метален лост, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, с отнел от владението на собственика В. И. Т. - 1 бр. музикална уредба марка „AIWA", модел „NSXAV 75" на стойност 60,00 (шестдесет) лв.; 1 бр. бинокъл „RUSIAN EAGLE” на стойност 26,40 (двадесет и шест лв. и четиридест ст.) лв.; 1 бр. комплект ключове тип „Гидоре" с трезчотка и 2 бр. удължители на стойност 40,00 (четиридест) лв.; 1 бр. пробивен трион (зеге), марка „Еinhell Bavaria”, мод. "ВРS 520Е" на стойност 44,00 (четиридесет и четири) лв.; 4 бр. гуми «СООРЕR» 215/65 R16 на стойност 462,00 (четиристотин шестдесет и два) лв.; 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 16 на стойност 540,80 (петстотин и четиридесет лв. и осемдесет ст.) лв.; 1 бр. верижен трион марка „МССULLOC", на стойност 231,20 (двеста тридесет и един лв. и двадесет ст.) лв.; 1 бр. циркулярен трион „FERROS TOOLS" на стойност 48,00 (четиридесет и осем) лв.; 1 бр. къртач „FERROS TOOLS" на стойност 96,00 (деветдесет и шест) лв.; 1 бр. ъглошлайф „Елтос" на стойност 78,00 (седемдесет и осем) лв., всичко на обща стойност 1 626,40 /хиляда шестстотин двадесет и шест лв. четиридесет ст./ лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност –престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. , т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ;

К. Й. М. роден на ******г. в с М. , българин, български гражданин, жив. в с. М. , обл. Софийска,ул.”Ген Дендевил” , женен ,безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за това ,че на 04.01.2010 г. в с. М., Софийска област, при предварителен сговор с К. А. М. и Х. К. М. - в съучастие, като съизвършители, използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН ....АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С 9563 КА, и технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на собственика А. Л. Б. 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв., като деянието не представлява маловажен случай-престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК;

К. А. М. роден на ******г. в гр. Л. , българин, български гражданин, жив. с. М. ул. Иванчо Зографа 4, с основно образование, женен,безработен , неосъждан, с ЕГН ********** за това ,че на 04.01.2010 г. в с. Макоцево, Софийска област, при предварителен сговор с К. Й. М. и Х. К. М. - в съучастие, като съизвършители, използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН .... АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С .... КА, и технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на собственика А. Л. Б. - 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай –престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. ,във вр. с чл. 194, ал. 1 ,във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК.

По искане на защитата на подсъдимите и самите подсъдими е проведено съкратено съдебно следствие по глава двадесет и седма от НПК ,при което всеки един от подсъдимите е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.При разпоредбата на чл.372,ал.4 от НПК,след като взе предвид доказателствата по ДП № 26/10г. по описа на РУП-Е. П. съдът с определение обяви,че самопризнанието на подс.М. ,подс. М. и подс. Й. се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства и, че при постановяване на присъдата ще ползва направеното самопризнание, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Адв. П.-защитник на подс. М. в хода на съдебните прения е заявила становище ,че при постановяване на присъдата съдът следва да вземе предвид незрялата възраст на подсъдимия ,тъй като към момента на деянието същият още не е бил навършил двадесет години.В хода на досъдебното производство е съдействал за разкриване на обективната истина ,като се е признал за виновен.

Адв.К.-защитник на подс. Й. счита ,че с оглед доказаност на обвинението от събраните доказателства и предвид самопризнанията на подзащитния й при определяне на наказанието по отношение на последния следва да се приложи чл.55 от НК.

Адв.М.-защитник на подс. М. е заявил в хода на съдебните прения,че е установено участието на М. в отнемане на вещите от владението на св. Б..Стойността на отнетото възлиза на стойност 86 лева.Намира ,че по отношение на подзащитния му следва да бъде определено и наложено наказание при минимума установен от закона, изпълнението на което да бъде отложено с подходящ изпитателен срок съгласно чл.66 от НК.

Представителят на ЕПРП в хода на съдебните прения поддържа становище ,че от събраните доказателства по несъмнен начин се доказва обвинението по отношение и на тримата подсъдими.Счита ,че следва на всеки един от подсъдимите да се определи наказание съгласно чл.58а НК.

От събраните в хода на досъдебното дирене доказателства и предвид направеното от всеки един от подсъдимите изявление по чл.371,т.2 от НПК съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.01.10г. подс. Хр.М. отишъл в с М. ,обл. Софийска.Там установил ,че в покрайнините на селото имало вили,които били необитаеми.В двора на една от вилите имало барака облицована със строителни платна.Поради това подсъдимият преценил ,че можело да се откраднат платната.Тогава се прибрал у дома в с. М. и казал на баща си- подс. Кр. Й. ,както и на познат на последния- подс. Кр. М..Тогава тримата решили да отидат до с. М. и да откраднат платната.На 04.01.2010г. тримата отпътували за с. Макоцево с л.а. „Ситроен Саксо” с ДК№ КН 1008 АТ,собственост на П. И. и с л.а. „Форд Ескорт” с ДК№ С .... КА,собственост на М. Еленкова.В с. Макоцево спрели пред оградата на вилния имот на св. А.Б. и в близост до направената от строителни платна барака в имота.След това с клещи срязали оградната мрежа и влезли в двора.Подс. М. започнал да сваля строителните платна режейки с клещи телта ,с която били завързани платната /всяко с размери 50х100 см/.Подавал ги на подсъдимите М. и Й., а последните качвали платната в двата автомобила.Така демонтирали 19 бр. платна и след като всички били натоварени ги откарали на борса за стари строителни материали в гр. З. ,където ги продали.

На 05.01.2010г. подс. М. отново отишъл в с. М. за да открадне някакви вещи от други необитавани вилни имоти.В селото стигнал с управлявания от него л.а. „Ситроен Саксо” с ДК№ КН ... АТ,собственост на П. И..Влязъл във вилния имот собственост на св.Л. П. и от взел 1 бр. цветен телевизор марка “Кроун” модел NF2130; 1 бр. готварска ел. печка мини С 43-2WRC; 1 бр. сокоизстисквачка „Solac" .От откраднатите вещи той продал на св. Г.А. печката и сокоизтисквачката.В последствие заедно със св. Ст. Г. продали телевизора на лицето Ст. Г..На същата дата подс. М. проникнал и в постройка собственост на св. Вл.Т..За да влезе подсъдимият разбил с крак входната дървена врата.От имота откраднал 4 бр. гуми „МICHELIN" 195/60 R15 88 V на стойност 406,00 (четиристотин и шест) лв. и 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 15.откраднатите вещи подсъдимият откарал в гр. С. и ги продал на св.Г. М..

На 06.01.2010г.М. отново отишъл в с. Макоцево с управляван от него л.а. „Ситроен Саксо” с ДК№ КН 1008 АТ.Пак влязъл в имота на св. Т. и от там откраднал 1 бр. музикална уредба марка „AIWA", модел „NSXAV 75"; 1 бр. бинокъл „RUSIAN EAGLE”.; 1 бр. комплект ключове тип „Гидоре" с трезчотка и 2 бр. удължители; 1 бр. пробивен трион (зеге), марка „Еinhell Bavaria”, мод. "ВРS 520Е"; 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 16.; 1 бр. верижен трион марка „МССULLOC", .; 1 бр. циркулярен трион „FERROS TOOLS".; 1 бр. къртач „FERROS TOOLS"; 1 бр. ъглошлайф „Елтос".Автомобилните гуми, музикална уредба марка „AIWA", модел „NSXAV 75",пробивен трион (зеге), марка „Еinhell Bavaria”, мод. "ВРS 520Е", верижен трион марка „МССULLOC" и циркулярен трион „FERROS TOOLS" в последствие продал на лицето Г. А..

По делото е изслушана и приета съдебно-счетоводна експертиза със заключението по която е установено,че общата стойност на откраднатите вещи от тримата подсъдими е била 2 908.00 лева.

Откраднатите от подс.М. на 05.01.10г. вещи са оценени от в.л. на стойност 1 195.10 лева/вж. заключението на в.л. по приета по делото и неоспорена СОЕ/.

Отнетото на 06.01.10г. от М. имущество собственост на св. Тошев възлиза на 1 626.40 лева./вж. заключението на в.л./ .

Изложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от показанията на свидетелите Б.Т.,Вл.Т.,Е.Ж.,Г.М.,Л.В.,Г.А.,Л.И.,Ст.Г.,Н.Д.,Л.П.,С.С.,В.В.,А.Б.,ХрБ.,Н.М./л.134-148 от ДП/;съдебно-счетоводна експертиза/л.126-128 от ДП/;протоколи за доброволно предаване /л.32-37,л.43,65-78,л.130-133 от ДП/;протокол за разпит на обвиняем пред съдия/л.85 от ДП/.ОТ ПРАВНА СТРАНА :
С оглед събраните по делото доказателства съдът стигна до извода, че подс.М. ,подс. Й. и подс. М. са осъществили инкриминираното с обвинителния акт за всеки от тях престъпно деяние извършено на 04.01.2010год. в с. М.,обл. Софийска.

С оглед доказателствата по делото се налага извод ,че подс. М. е осъществил и инкриминираните с обвинителния акт престъпни деяния извършени от него на 05.01.10г. и на 06.01.2010г. в с. М..

От обективна страна в периода от 04.01.2010 г. до 06.01.2010 г. вкл., в с. М., Софийска област, в условията на продължавано престъпление, при предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с К. Й. М. и К. А. М., използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН ...АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С 9563 КА, технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, Х. К. М. е отнел от владението на собственика А. Л. Б. чужди движими вещи - 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв.; от владението на собственика Л. А. П. чужди движими вещи - 1 бр. цветен телевизор марка “Кроун” модел NF2130 на стойност 126,00 (сто двадесет и шест) лв.; 1 бр. готварска ел. печка мини С 43-2WRC на стойност 108,00 (сто и осем) лв.; 1 бр. сокоизстисквачка „Solac" на стойност 49,50 (четиридесет и девет лв. и петдесет ст.) лв. и от владението на собственика В. И. Т. - 1 бр. музикална уредба марка „АIWА", модел „NSХ АV 75" на стойност 60.00 (шестдесет) лв.; 1 бр. бинокъл „RUSSIAN EAGLE” на стойност 26,40 (двадесет и шест лв. и четиридест ст.) лв.; 1 бр. комплект ключове тип „гидоре" с трезчотка и 2 бр. удължители на стойност 40,00 (четиридест) лв.; 1 бр. пробивен трион (зеге), марка „Еinhell Bavaria”, мод. "ВРS 520Е" на стойност 44,00 (четиридесет и четири) лв.; 4 бр. гуми „МICHELIN" 195/60 R15 88 V на стойност 406,00 (четиристотин и шест) лв.; 4 бр. гуми «СООРЕR» 215/65 R16 на стойност 462,00 (четиристотин шестдесет и два) лв.: 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 15 на стойност 505,60 (петстотин и пет лв. и шестдесет ст.) лв.; 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 16 на стойност 540,80 (петстотин и четиридесет лв. и осемдесет ст.) лв.; 1 бр. верижен трион марка „МССULLOC", мод. ЕPROMAC 2200- на стойност 231,20 (двеста тридесет и един лв. и двадесет ст.) лв.; 1 бр. циркулярен трион „FERROS TOOLS" на стойност 48,00 (четиридесет и осем) лв.; 1 бр. къртач „ FERROS TOOLS " на стойност 96,00 (деветдесет и шест) лв.; 1 бр. ъглошлайф „Елтос" на стойност 78,00 (седемдесет и осем) лв., всичко описани вещи на обща стойност 2 908,00 (две хиляди деветстотин и осем) лева, без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност, както следва:

1.        На 04.01.2010 г. в с. М., Софийска област, при предварителен сговор, в съучастие като съизвършители с К. Й. М. и К. А. М., използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН .... АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С 9563 КА, технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на собственика А. Л. Б. чужди движими вещи - 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност;

2.        На 05.01.2010 г. в с. М., Софийска област, използвайки МПС - лек автомобил „Ситроен Саксо" с рег. № КН ..... АТ, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, е отнел от владението на собственика Л. А. П. чужди движими вещи - 1 бр. цветен телевизор марка “Кроун” модел NF2130 на стойност 126,00 (сто двадесет и шест) лв.; 1 бр. готварска ел. печка мини С 43-2WRC на стойност 108,00 (сто и осем) лв.; 1 бр. сокоизстисквачка „Solac" на стойност 49,50 (четиридесет и девет лв. и петдесет ст.) лв. и от владението на собственика В. И. Т. чужди движими вещи - 4 бр. гуми „МICHELIN" 195/60 R15 88 V на стойност 406,00 (четиристотин и шест) лв. и 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 15 на стойност 505,60 (петстотин и пет лв. и шестдесет ст.) лв., всичко на обща стойност 1195,10 (хиляда сто деветдесет и пет лв. и десет ст.), без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност;

3.    На 06.01.2010 г. в с.М., Софийска област, използвайки МПС - лек автомобил „Ситроен Саксо" с рег. № КН .. АТ, и техническо средство - метален лост, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, с отнел от владението на собственика В. И. Т. - 1 бр. музикална уредба марка „AIWA", модел „NSXAV 75" на стойност 60,00 (шестдесет) лв.; 1 бр. бинокъл „RUSIAN EAGLE” на стойност 26,40 (двадесет и шест лв. и четиридесет ст.) лв.; 1 бр. комплект ключове тип „Гидоре" с трезчотка и 2 бр. удължители на стойност 40,00 (четиридесет) лв.; 1 бр. пробивен трион (зеге), марка „Еinhell Bavaria”, мод. "ВРS 520Е" на стойност 44,00 (четиридесет и четири) лв.; 4 бр. гуми «СООРЕR» 215/65 R16 на стойност 462,00 (четиристотин шестдесет и два) лв.; 4 бр. джанти алуминиеви марка ММS 16 на стойност 540,80 (петстотин и четиридесет лв. и осемдесет ст.) лв.; 1 бр. верижен трион марка „МССULLOC", на стойност 231,20 (двеста тридесет и един лв. и двадесет ст.) лв.; 1 бр. циркулярен трион „FERROS TOOLS" на стойност 48,00 (четиридесет и осем) лв.; 1 бр. къртач „FERROS TOOLS" на стойност 96,00 (деветдесет и шест) лв.; 1 бр. ъглошлайф „Елтос" на стойност 78,00 (седемдесет и осем) лв., всичко на обща стойност 1 626,40 /хиляда шестстотин двадесет и шест лв. четиридесет ст./ лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност –престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. , т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ;

На 04.01.2010 г. в с. М., Софийска област, при предварителен сговор с К. А. М. и Х. К. М. - в съучастие, като съизвършители, използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН ...АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С 9563 КА, и технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, К. Й. М. е отнел от владението на собственика А. Л. Б. 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв., като деянието не представлява маловажен случай-престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК;

На 04.01.2010 г. в с. М., Софийска област, при предварителен сговор с К. Й. М. и Х. К. М. - в съучастие, като съизвършители, използвайки МПС - леки автомобили „Ситроен Саксо" с рег. № КН ... АТ и „Форд Ескорт" с рег. № С 9563 КА, и технически средства - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, К. А. М. е отнел от владението на собственика А. Л. Б. - 19 бр. строителни платна с размери 50 см. х 100 см. на стойност 86,50 (осемдесет и шест лв. и петдесет ст.) лв., без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай –престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. ,във вр. с чл. 194, ал. 1 ,във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК.

От субективна страна всеки един от тримата подсъдими е извършил деянието виновно, при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за безспорно и установен по несъмнен начин факта на извършване на инкриминираното деяние от страна на подсъдимите.Съдът намира,че събраните доказателства са кореспондиращи помежду си и взаимно допълващи се.Така събраните доказателства кореспондират и със самопризнанията на подсъдимите направени в хода на съдебното дирене.ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО :
Предвид извършеното от подсъдимите престъпно деяние ,съставомерно по 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК за подс. Й. и подс. М. и като отчете характеристични данни и съдебно минало на подсъдимите,като и заявено в с.з. критично отношение по повод извършеното , така и проявено разкаяние за стореното осъди подсъдимите Й. и М. на лишаване от свобода за срок от шест месеца,като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на наказанието с изпитателен срок от три години ,считано от влизане на присъдата в сила.

По отношение на подс. М. е налице състав на извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 1 и 2, т. , т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК.Ето защо ,с оглед характеристичните данни за подсъдимия ,съдебното минало,както и манифестираното в с.з. критично отношение по повод извършеното ,самопризнанията направени пред настоящия съдебен състав , а така и проявено разкаяние за стореното ,на основание чл.54 от НК осъди подс.М. на лишаване от свобода за срок от една година и два месеца ,при строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.


Съдът намира,че така определеното наказание за всеки от подсъдимите ще породи своето предупредително и възпитателно въздействие,както върху подсъдимия така и върху останалите членове на обществото и ще се реализира генералната превенция предвидена в закона.

По отношение на направените разноски по делото в размер общо на 165.00 лева, на основано чл.189,ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимите,със снета по делото самоличност, да заплати всеки от тях в полза на държавата по сметка на ЕПРС сумата от по 55.00лева.


Причините за извършване на престъплението се свеждат до ниската правна култура, ниска степен на правосъзнание и стремеж към облагодетелстване по престъпен начин.
По изложените мотиви се формира вътрешното убеждение на съда по постановената присъда.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница