Национално състезание по web дизайн “С новите технологии за web разработване в Европейския съюз” гр. Лозница, Разградска областДата24.02.2017
Размер60.27 Kb.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО WEB ДИЗАЙН

С новите технологии за WEB разработване в Европейския съюз”гр. Лозница, Разградска област

30 март – 1 април 2007 г.

Състезанието се провежда за първи път. В състезанието могат да участват ученици от VІІІ до ХІІI клас от всички училища в страната в една състезателна група. Те трябва да защитят пред комисия собствени Web сайтове на тема: “С новите технологии за WEB разработване в Европейския съюз”. Участващите в състезанието сайтове могат да бъдат изработени от екип до 3 ученика под ръководството на научен ръководител, но всеки ученик може да участва само в разработката на един сайт. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на сайта, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част.


Условия за участие :

 • Ясно и точно в придружаващата документация да са цитирани източниците на използваната информация.

 • Нямa ограничения на колко езика да бъде разработен Web сайтът .

 • В състезанието се допускат сайтове, които не са награждавани до този момент на различни национални олимпиади и състезания .

 • За създаването на сайтовете е използван лицензиран софтуер.

 • Web сайтът трябва да бъде публикуван в интернет и регистриран поне в три търсачки.

 • При представяне на проекта трябва да се попълни декларация за участие в състезанието (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

 • Да е изготвена рекламна дипляна, формат А4, двустранно.

 • Авторите на проектите трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://sastezanie.getika.com до 28.03.2007 г.

 • До 30.03.2007 г. учасниците превеждат по 10 (десет) лева такса за правоучастие на всеки ученик по сметка: ЦКБ клон Разград. Община Лозница Сметка - IBAN: BG41СЕСВ97903347325400 BIC : CECBBGSF, като за основание „за WEB – 2007”


Критерии за оценяване на проектите :

 • Навигация (достъп до основно меню, подменюта).

 • Функционалност и логическа завършеност (разнообразие на предлаганите услуги, актуалност на информацията и връзките).

 • Зачитане на авторските права при използването на снимков и съдържателен материал.

 • Удобен за използване потребителски и графичен интерфейс .

 • Технологична изработка (степен на използване на съвременни средства за програмиране в интернет и необходимостта от тях).


Общи характеристики (25):

Оригиналност

5

Предоставена функционалност

5

Завършеност, достоверност (степен на завършеност, актуалност на връзките)

10

Приложимост

5

Проектиране (37):

Подходящо избрани технологии

22

5

55

4

3Подходящо избрана структура

 • Осигурява лесно разширение и поддръжка

 • Осигурява стабилност и сигурност

 • Използва се ефективно

8

3

32

Удобен и интуитивен интерфейс

 • Интуитивна навигация или откриване на нужната функционалност

 • Лесно въвеждане на информация от потребителя

7

4

3
Реализация (33):

Качество на изпълнението

 • Добре именувани програмни единици

 • Подреденост и четливост на кода

13

5

53

Качество на системата

 • Бързодействие

 • Лесна инсталация и експлоатация

 • Ниво на стабилност и сигурност

 • Адекватна обработка на грешките

15

5

53

2


Графично оформление

5


Документация (5)

Наличие на подробна документация

 • Наличие на добре оформена документация (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

5

3

2

Начин на представяне и защита

При регистрацията участниците предават 3 броя дисков носител със съдържанието на сайта, 3 броя описание на проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) до 5 страници, формат А4 и рекламната брошура на проекта.

Пред комисия се представят и защитават разработките, като представянето включва презентация, описваща процеса на създаване и популяризиране на сайта и самия сайт. Всеки екип има до15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.

Преди представянето се предава попълнената декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)


Допълнителна информация
Наградният фонд на състезанието е над 2 500 лв, като са предвидени и много поощрителни награди.

На участниците в състезанието е подсигурена безплатна нощувка в общежитието на ПГ по ВМЗ „Александър Стамболийски” гр. Лозница. и закуска за дните на състезанието.

Необходимите средства (пътни, дневни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, регионалните инспекторати, спонсори и др.

Актуална информация за състезанието ще се публикува на адрес http://sastezanie.getika.com

За информация и заявки за нощувки: GSM 0895676504 – Тихомил Кулев или на емейл : sastezanie@getika.com
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Документацията на проекта е файл във формат rtf с име на файла съвпадащо с регистрационния номер на проекта. В него се прави детайлно представяне на проекта с илюстрации от потребителския интерфейс. Описанието включва следните части:


 1. 1. ТЕМА:

 2. 2. АВТОРИ: (за всеки се посочват: трите имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, училище, клас)

 3. 3. РЪКОВОДИТЕЛ: (трите имена, телефон, e-mail, длъжност)

 4. 4. РЕЗЮМЕ:

  1. 4.1. Цели (предназначение, кратък анализ на потребностите и на съществуващите решения)

 1. 4.2. Основни етапи в реализирането на проекта (основни дейности, роли на авторите)

 2. 4.3. Ниво на сложност на проекта − основни проблеми при реализация на поставените цели

 3. 4.4. Логическо и функционално описание на решението – архитектура, от какви модули е изградено, какви са функциите на всеки модул, какви са взаимодействията помежду им и т.н.

 4. 4.5. Реализация − обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.

 5. 4.6. Описание на приложението – как се стартира и/или инсталира, как се използва, как се поддържа.

 6. 4.7. Заключение – какъв е основният резултат, дали има приложения до момента, какви възможности съществуват за развитие и усъвършенствуване.

Описанието на проекта трябва да бъде в рамките на 5 страници, формат А4, размер на символите 12, междуредие 1.5 реда, шрифт - Times New Roman.

Размерът на файла не трябва да надвишава 2 МВ при архивиране с WinZip. Името на архива също трябва да съвпада с номера на проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие в Национално състезание по WEB дизайн

"С новите технологии за WEB разработване в Европейския съюз"

Долуподписаният .......................................................................................................... роден на ……………….г., гр. .............................., ЕГН ………………………….., ученик в ..................................................................................................................................,

заявявам, че при разработката на проекта, с който участвам в Националното състезание по WEB дизайн "С новите технологии за WEB разработване в Европейския съюз" съм:


Използвал следните лицензирани средства за разработка:

□ .......................

□.......................

Trial версии на програмните продукти:

□ ……………………………

□ Програмният код е мое дело

Ресурсите, които съм използвал са:

□ лично мои

□ предоставени от техните автори с разрешение .............................

□ свободно разпространяващи се .......................................................

Съгласно регламента на Националното състезание по WEB дизайн предоставям, съгласно Общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License - GNU GPL) безвъзмездно за използване създаденият от мен продукт в системата на образованието в Република България.

Дата: ………….... Декларатор:........................


гр. ……………….
Запознат съм със съдържанието на тази декларация: .......................

(ръководител на декларатора)
Каталог: arhiv
arhiv -> Основни научни и научно-организационни приноси
arhiv -> Част пета: началото на края – след 10 ноември Глава Митингите Николай Колев – Босия
arhiv -> Тестът на Фагерстрьом дава точкова оценка за степента на Вашата никотинова зависимост
arhiv -> Дирекция „Култура и образование“ Отдел „Култура“ Камерна сцена София 2007
arhiv -> Семинари за родители: " Parent Effectiveness Training"
arhiv -> Частно средно общообразователно училище еспа
arhiv -> В конкурсите по Темата на годината „Св. Св. Кирил и Методий нашият клас спечели следните грамоти
arhiv -> Частно средно общообразователно училище еспа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница