Научни основи на педагогиката-обект,предмет,категории и понятия. Връзка на педагогиката с други наукиДата06.12.2023
Размер19.51 Kb.
#119535
Научни основи на педагогиката-обект,предмет,категории и понятия.Връзка на педагогиката с други науки.

Научни основи на педагогиката-обект,предмет,категории и понятия.Връзка на педагогиката с други науки.
Педагогика наука за обучение ,възпитание.образование.Системна наука за социално подкрепените процеси,на изчва и развитие на човешкия потенциал на всички възрастови етапии по специално в детството и юношеството.Обектите на педагогиката са различните социални явления,факти,сред които основно място заема възпитанието.обучението,образованието.Предмета на педагогиката е извеждането и изследването на закономерностите в педагогическото явление.Задачи на педагогикаат:Изучаване на връзките и отношенията между възпитанието и развитието на човека.Изследване на законите и закоомерностите на политиката.Изучаване на полужителния педагогически опит.Разкриване на ефективноста,на методи и средства на обучение и възпитание,Разработване на коректни основи на обучението и възпитанието.
Основни категории:
Възпитание-процес на формиране на норми на поведение,ценности и отношения,черти от характерана ръководения педагогически субект.Обучение-

двустранен процес на взаимодействие между дейноста на учителя(преподаване) и дейноста на ученикас цел усвояване на знания,умения,навици и способи за познания на ученика.Образование-може да се разглежда в 3 сфери:Като процес образованието отразява съвкупност и последствия от целенасочени дейности на индивида и обяеството за осъществяване на личният потенциал.Като резулта образованието отразява естеството,качеството и стремежа на постигнатите знания и умения в дадена област.Като система образованието обхваща взаймовръзката между образователните институции в дадена област,основани на общи принципи и нормативни основи.Като всички социални науки и педагогиката не може да се развива пълноценно, ако не подържа тясна връзка със сродните за нея науки-психология,социология,методика на обучение на отделни предмети .
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница