Обща стойност на договора: до 2440 лева без ддс, респективно до 2928 лева с ддсДата05.06.2017
Размер65.85 Kb.
#22770
Информация за датата и основанието за приключване на договори във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Относно: обществена поръчка на ИБИР-БАН - открита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по 41 обособени позиции» по проект № BG051PO001-3.3.06 -0059 «Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии” на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” – БАН /ИБИР- БАН/”, открита с Решение № 60-НО от 23.01.2015 г. на Възложителя.

Договор № 2 / 08.10.2015 г. по обособена позиция № Р-2 – «Китове за определяне на химически съединения» от поръчката. Сключен между Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при БАН и „Ридаком” ЕООД.
 • Обща стойност на договора: до 2440 лева без ДДС, респективно до 2928 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 30.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и внесено в банката на 30.10.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.

Договор № 4 / 08.10.2015 г. по обособена позиция № Р-4 – „Хранителни среди и компоненти” от поръчката. Сключен между ИБИР-БАН и „Ридаком” ЕООД.
 • Обща стойност на договора: до 670 лева без ДДС, респективно до 804 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 30.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на ЗОП - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и внесено в банката на 30.10.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.

Договор № 5 / 16.10.2015 г. по обособена позиция № Р-5 – „Хранителни бульони» от поръчката. Сключен между Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при БАН и „ОПТИМ Ко” ООД.
 • Обща стойност на договора: до 740 лева без ДДС, респективно до 888 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 30.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на ЗОП - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и внесено в банката на 04.11.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.

Договор № 10 / 13.10.2015 г. по обособена позиция № Р-10 – „Реактив DAPI; опаковка от 10 mg» от поръчката. Сключен между Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при БАН и „Ридаком” ЕООД.
 • Обща стойност на договора: до 267 лева без ДДС, респективно до 320,40 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 30.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на ЗОП - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и внесено в банката на 30.10.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.

Договор № 16 / 15.10.2015 г. по обособена позиция № Р-16 – „Реактив YO-PRO®-1 Iodide (491/509 nm) или еквивалент; (Боя за детекция на апоптоза, възбуждане на 491 nm, детекция с филтър на 509 nm (530/30 nm)» от поръчката. Сключен между Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при БАН и „Антисел България” ООД.
 • Обща стойност на договора: до 1029 лева без ДДС, респективно до 1234,80 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 28.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на ЗОП - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и внесено в банката на 30.10.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.

Договор № 17 / 12.10.2015 г. по обособена позиция № Р-17 – „Боя за детекция на митохондриален потенциал, възбуждане на 644 nm, детекция с филтър на 665 nm (660/20 nm)” от поръчката. Сключен между ИБИР-БАН и „Антисел България” ООД.


 • Обща стойност на договора: до 898,50 лева без ДДС, респективно до 1078,20 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 28.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на ЗОП - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и платено на 03.11.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.

Договор № 20 / 15.10.2015 г. по обособена позиция № Р-20 – „Кит за измерване на RNA, DNA и протеин, съвместим за работа с Qubit Fluorometer с включени консумативи (конични епруветки с обем 1.5 – 2.0 мл- опаковка от 500 броя)» от поръчката. Сключен между ИБИР-БАН и „Антисел България” ООД.
 • Обща стойност на договора: до 849,50 лева без ДДС, респективно до 1019,40 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 28.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на ЗОП - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и внесено в банката на 30.10.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.

Договор № 25 / 15.10.2015 г. по обособена позиция № Р-25 – „Боя, оптически базирана, за детекция на калиев флукс и калиеви транспортни белтъци» от поръчката. Сключен между ИБИР-БАН и „Антисел България” ООД.
 • Обща стойност на договора: до 1599,50 лева без ДДС, респективно до 1919,40 лева с ДДС.

 • Срок за изпълнение на договора: до 20 календарни дни, считано от датата на подписването на договора.

 • Дата на последна доставка: 28.10.2015 г.

 • Дата на приключване на договора: 30.10.2015 г. – чл. 7, ал. 4 Правилник за прилагане на ЗОП - датата на извършване на окончателното плащане по договора и приемане на съответното изпълнение. Плащането е наредено от Възложителя на 30.10.2015 г. и платено на 03.11.2015 г.

 • Основание за приключване на договора: т. 3.1 и т. 4.1 от договора – извършване на всички доставки по договора, представяне от Изпълнителя на всички документи и извършване на всички плащания по договора.

 • По договора няма подизпълнители.


Каталог: uploads -> user -> Профил%20на%20купувача
user -> Planet Travel Ltd
user -> Акад. Кирил Братанов” Българска Академия на Науките
Профил%20на%20купувача -> «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по 41 обособени позиции»
Профил%20на%20купувача -> «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по 41 обособени позиции»
Профил%20на%20купувача -> «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»
Профил%20на%20купувача -> Възложител
Профил%20на%20купувача -> Информация №3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от зоп


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница