Община павликени състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 гДата01.08.2018
Размер145.68 Kb.
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ - Състояние на Регистрите за Раждане към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Бяла Черква

1911 – 2000


2001 - 2003

Бяла Черква

Павликени

1911 – 1929 регистъра е сборен


Гр.Павликени

1911 – 1918

1920 - 2003Павликени

Павликени1919

Неизвестни причини

Тук са и регистрите на заличеното село Бара, от община Севлиево, както следва: 1910 - 1933 и от 1946 – 1952 включително.

С.Батак

1911 – 1934

1935 – 1940

1941 – 2000

2001 - 2003Батак

Карайсен


Батак

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Бутово

1911 – 2000

2001-2003Бутово

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Вишовград

1911 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001 - 2003Вишовград

Бяла Черква

Вишовград

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Върбовка

1911 – 2000

2001-2003Върбовка

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Горна Липница

1911 – 1934

1935 – 1938

1939 – 1980

1981 – 2003Горна Липница

Долна Липница

Горна Липница

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Димча

1911 – 1936

1937 – 1940

1941 – 2000

2001 - 2003Димча

Върбовка

Димча

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Долна Липница

1900 – 1989

1990 - 2003Долна Липница

Павликени1901, 1902, 1903, 1905

1911 – 1929 регистъра е сборен

липсващите – неизвестни причиниС.Дъскот

1911 – 2000

2001-2003Дъскот

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Караисен

1911 – 1944

1946 – 2000

2001 - 2003


Карайсен

Карайсен


Павликени

1945

Наводнение

1911 – 1929 регистъра е сборенС.Лесичери

1911 – 1980

1981 - 2003Лесичери

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Михалци

1911 – 2000

2001 - 2003Михалци

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Мусина

1911 – 1934

1937 – 2000

2001 - 2003


Мусина

Мусина


Павликени

1935, 1936

неизвестни причини1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Недан

1909 – 1911; 1918

1909; 1918 – 1919

1920 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001 - 2003Недан

Бутово


Недан

Бутово


Недан

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Паскалевец

1911 – 1934

1935 – 1944

1945 – 1999

2000 - 2003Паскалевец

Дъскот


Паскалевец

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Патреш

1893 – 1934

1945 – 2000

2001 - 2003


Патреш

Патреш


Павликени

1935 - 1944

Неизвестни причини

С.Росица

1911 – 1936

1937 – 2000

2001 - 2003


Красно Градище (Сх)

Бяла Черква

Павликени

1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Сломер

1911 – 1934

1935 – 1936

1937 – 1943

1945 – 2000

2001 - 2003


Сломер

Карайсен


Сломер

Сломер


Павликени

1944


Неизвестни причини

С.Стамболово

1911 – 1990

1991 - 2003Стамболово

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен


ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Бяла Черква

1911 – 2000


2001 - 2003

Бяла Черква

Павликени

1911 – 1929 регистъра е сборен


Гр.Павликени

1911 – 1918

1920 – 2003Павликени

Павликени1919

Неизвестни причини

Тук са и регистрите на заличеното село Бара, от община Севлиево, както следва: 1910 - 1933 и от 1946 – 1952 включително.

С.Батак

1911 – 1934

1935 – 1940

1941 – 2000

2001 - 2003Батак

Карайсен

Батак

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Бутово

1911 – 2000

2001 - 2003Бутово

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Вишовград

1911 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001 - 2003Вишовград

Бяла Черква

Вишовград

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Върбовка

1911 – 2000

2001 - 2003Върбовка

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Горна Липница

1911 – 1934

1935 – 1938

1939 – 1994

1995 - 200Горна Липница

Долна Липница

Горна Липница

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Димча

1911 – 1936

1937 – 1940

1941 – 2000

2001 - 2003Димча

Върбовка

Димча

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Долна Липница

1900 – 2000

2001 - 2003Долна Липница

Павликени1901, 1902, 1903, 1905

Неизвестни причини

С.Дъскот

1911 – 2000

2001 - 2003Дъскот

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Караисен

1911 – 2000

2001-2003Карайсен

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Лесичери

1911 – 2000

2001-2003Лесичери

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Михалци

1911 – 2000

2001-2003Михалци

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Мусина

1911 – 1934

1937 – 2000

2001-2003


Мусина

Мусина


Павликени

1935, 1936

Неизвестни причини

С.Недан

1909 – 1911; 1918

1909; 1918 – 1919

1920 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001-2003Недан

Бутово


Недан

Бутово


Недан

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Паскалевец

1911 – 1934

1935 – 1944

1945 – 1999

2000 - 2003Паскалевец

Дъскот


Паскалевец

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Патреш

1893 – 1934

1945 – 2000

2001-2003


Патреш

Патреш


Павликени

1935 - 1944

Неизвестни причини

С.Росица

1911 – 1936

1937 – 2000

2001-2003


Красно Градище (Сх)

Бяла Черква

Павликени

1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Сломер

1911 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001-2003Сломер

Карайсен

Сломер

Павликени

С.Стамболово

1911 – 1988

1989 - 2003Стамболово

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен


ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ - Състояние на Регистрите за Смърт към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Бяла Черква

1911 – 2000


2001-2003

Бяла Черква

Павликени

1911 – 1929 регистъра е сборен


Гр.Павликени

1911 – 1918

1920 – 2003Павликени

Павликени1919

Неизвестни причини

Тук са и регистрите на заличеното село Бара, от община Севлиево, както следва: 1910 - 1933 и от 1946 – 1952 включително.

С.Батак

1911 – 1934

1935 – 1940

1941 – 2000

2001-2003Батак

Карайсен

Батак

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Бутово

1911 – 2000

2001-2003Бутово

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Вишовград

1911 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001-2003Вишовград

Бяла Черква

Вишовград

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Върбовка

1911 – 2000

2001-2003Върбовка

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Горна Липница

1911 – 1934

1935 – 1938

1939 – 2000

2001-2003Горна Липница

Долна Липница

Горна Липница

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Димча

1911 – 1936

1937 – 1940

1941 – 2000

2001-2003Димча

Върбовка

Димча

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Долна Липница

1900 – 2000

2001-2003Долна Липница

Павликени1901, 1902, 1903, 1905

Неизвестни причини

С.Дъскот

1911 – 2000

2001-2003Дъскот

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Караисен

1911 – 2000

2001-2003Карайсен

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Лесичери

1911 – 2000

2001-2003Лесичери

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Михалци

1911 – 2000

2001-2003Михалци

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Мусина

1911 – 1934

1937 – 1997

1998 - 2003


Мусина

Мусина


Павликени

1935, 1936

Неизвестни причини

С.Недан

1909 – 1911; 1918

1909; 1918 – 1919

1920 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001-2003Недан

Бутово


Недан

Бутово


Недан

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Паскалевец

1911 – 1934

1935 – 1944

1945 – 1999

2000 - 2003Паскалевец

Дъскот


Паскалевец

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Патреш

1893 – 1934

1945 – 2000

2001-2003


Патреш

Патреш


Павликени

1935 - 1944

Неизвестни причини

С.Росица

1911 – 1936

1937 – 2000

2001-2003 -


Красно Градище (Сх)

Бяла Черква

Павликени

1911 – 1929 регистъра е сборен

С.Сломер

1911 – 1934

1935 – 1936

1937 – 2000

2001-2003Сломер

Карайсен

Сломер

Павликени

С.Стамболово

1911 – 1998

1999 - 2003Стамболово

Павликени


1911 – 1929 регистъра е сборен

Каталог: rgs -> velikoTurnovo
velikoTurnovo -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
velikoTurnovo -> Община велико търново състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община стражица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община елена състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община полски тръмбеш състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община свищов състояние на Регистрите за Раждане към 10. 10. 2005 г
velikoTurnovo -> Община горна оряховица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница