Опис на регистрите на населението на община карнобат опис на регистрите на населението на град карнобат –Регистрите от 1934-1946 том Х и ХІ липсватстраница1/6
Дата28.10.2018
Размер0.65 Mb.
#102900
  1   2   3   4   5   6
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
1. Опис на регистрите на населението на град КАРНОБАТ –Регистрите от 1934-1946 том Х и ХІ липсват
От...До...

/ година на водене на регистъра /

Брой

страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/ Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и други,том на регистъра/

Наличие на

/ Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията /

Местосъхранение

/ община...,Централен държавен архив,поделение на държавния архив град.../

Състояние на

регистрите

/ Запазени,

Средно

запазени,

В лошо състояние /

Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно, Рядко се ползват, Не се използват /


1.

1920-1926

1-400

Регистър на населението том І

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

2.

1920-1926

401-800

Регистър на населението том ІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

3.

1920-1926

801-1200

Регистър на населението том ІІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

4.

1920-1926

1201-1600

Регистър на населението том ІV

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

5.

1920-1926

1601-2010

Регистър на населението том V

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

6.

1927-1934

1-400

Регистър на населението том І

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

7.

1927-1934

401-798

Регистър на населението том ІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

8.

1927-1934

801-1198

Регистър на населението том ІІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

9.

1927-1934

1199-1601

Регистър на населението том ІV

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

10.

1927-1934

1602-2001

Регистър на населението том V

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

11.

1927-1934

2002-2401

Регистър на населението том VІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

12.

1927-1934

2402-2801

Регистър на населението том VІ І

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

13.

1927-1934

2802-3201

Регистър на населението том VІІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

14.

1927-1934

3202-3601

Регистър на населението том ІХ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

15.

1934-1946

1-506

Регистър на населението том І

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

16.

1934-1946

507-800

Регистър на населението том ІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

17.

1934-1946

801-1200

Регистър на населението том ІІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

18.

1934-1946

1201-1600

Регистър на населението том ІV

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

19.

1934-1946

1601-1708

Регистър на населението том V

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

20.

1934-1946

1709-2000

Регистър на населението том VІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

21.

1934-1946

2001-2399

Регистър на населението том VІ І

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

22.

1934-1946

2400-2599

Регистър на населението том VІІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

23.

1934-1946

2600-4327

Регистър на населението том ІХ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

24.

1934-1946

4639-5155

Регистър на населението том ХІІ

-

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

25.

1946-1957

1-400

Регистър на населението том І

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

26.

1946-1957

401-800

Регистър на населението том ІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

27.

1946-1957

802-1200

Регистър на населението том ІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

28.

1946-1957

1201-1600

Регистър на населението том ІV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

29.

1946-1957

1601-2000

Регистър на населението том V

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

30.

1946-1957

2001-2400

Регистър на населението том VІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

31.

1946-1957

2401-2796

Регистър на населението том VІ І

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

32.

1946-1957

2797-3194

Регистър на населението том VІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

33.

1946-1957

3195-3594

Регистър на населението том ІХ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

34.

1946-1957

3595-3885

Регистър на населението том Х

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

35.

1946-1957

3886-4277

Регистър на населението том ХІа

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

36.

1946-1957

4278-4638

Регистър на населението том ХІб

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Рядко се използват

37.

1958-1979

1-200

Регистър на населението том І

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

38.

1958-1979

201-400

Регистър на населението том ІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

39.

1958-1979

401-600

Регистър на населението том ІII

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

40.

1958-1979

601-800

Регистър на населението том ІV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

41.

1958-1979

801-1000

Регистър на населението том V

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

42.

1958-1979

1001-1200

Регистър на населението том VІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

43.

1958-1979

1201-1400

Регистър на населението том VІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

44.

1958-1979

1401-1600

Регистър на населението том VІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

45.

1958-1979

1601-1793

Регистър на населението том ІХ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

46.

1958-1979

1794-2000

Регистър на населението том Х

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

47.

1958-1979

2001-2200

Регистър на населението том ХІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

48.

1958-1979

2201-2400

Регистър на населението том ХІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

49.

1958-1979

2401-2594

Регистър на населението том ХІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

50.

1958-1979

2595-2800

Регистър на населението том ХІV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

51.

1958-1979

2801-2990

Регистър на населението том ХV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

52.

1958-1979

2991-3194

Регистър на населението том ХVІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

53.

1958-1979

3195-3388

Регистър на населението том ХVІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

54.

1958-1979

3389-3594

Регистър на населението том ХVІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

55.

1958-1979

3595-3885

Регистър на населението том ХІХ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

56.

1958-1979

3886-4079

Регистър на населението том ХХ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

57.

1958-1979

4080-4278

Регистър на населението том ХХІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

58.

1958-1979

4279-4473

Регистър на населението том ХХІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

59.

1959-1979

4474-4669

Регистър на населението том ХХІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

60.

1960-1979

4670-4862

Регистър на населението том ХХІV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

61.

1961-1979

4866-5072

Регистър на населението том ХХV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

62.

1961-1979

5073-5261

Регистър на населението том ХХVІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

63.

1962-1979

5262-5457

Регистър на населението том ХХVІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

64.

1963-1979

5458-5655

Регистър на населението том ХХVІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

65.

1963-1979

5656-5854

Регистър на населението том ХХІХ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

66.

1964-1979

5855-6053

Регистър на населението том ХХХ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

67.

1965-1979

6054-6155

Регистър на населението том ХХХІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

68.

1966-1979

6156-6246

Регистър на населението том ХХХІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

69.

1966-1979

6247-6439

Регистър на населението том ХХХІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

70.

1968-1979

6440-6632

Регистър на населението том ХХХІV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

71.

1969-1979

6633-6829

Регистър на населението том ХХХV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

72.

1970-1979

6830-7022

Регистър на населението том ХХХVІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

73.

1970-1979

7023-7222

Регистър на населението том ХХХVІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

74.

1972-1979

7223-7418

Регистър на населението том ХХХVІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

75.

1973-1979

7419-7520

Регистър на населението том ХХХІХ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

76.

1973-1979

7521-7799

Регистър на населението том ХL

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

77.

1974-1979

7800-7986

Регистър на населението том ХLІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

78.

1974-1979

7987-8174

Регистър на населението том ХLІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

79.

1975-1979

8175-8368

Регистър на населението том ХLІІІ

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

80.

1975-1979

8369-8524

Регистър на населението том ХLІV

Азбучник

Община Карнобат

Запазени

Ползват се активно

Каталог: rna -> burgas
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
burgas -> Опис на регистрите на населението на община поморие опис на регистрите на населението на град поморие
burgas -> Опис на регистрите на населението на община сунгурларе опис на регистрите на населението на град сунгурларе
burgas -> Опис на регистрите на населението на община руен опис на регистрите на населението на на село руен
burgas -> Опис на регистрите на населението на община малко търново опис на регистрите на населението на град малко търново
burgas -> Опис на регистрите на населението на община царево опис на регистрите на населението на град царево
burgas -> Опис на регистрите на населението на община несебър опис на регистрите на населението на град несебър
burgas -> Опис на регистрите на населението на община приморско опис на регистрите на населението на град приморско
burgas -> Опис на регистрите на населението на община созопол опис на регистрите на населението на град созопол


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница