Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 гДата24.08.2017
Размер267.56 Kb.
#28651
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА - Състояние на Регистрите за Раждане към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Златарица

1893 – 2003

Златарица

С.Горна Хаджийска

1894-1929, 1947-1978, 1935-1949, 1953

за 1923,1931-1933 има съставени актове в Росно (намират се в Златарица)Дединци
Златарица

С.Горско Ново Село

1894 – 2003

Г.Н.Село
С.Горско Писарево

1909, 1933, 1934

1947-1978Средно село

Дединци
С.Дедина

1936-1938

1894-1934, 1947-1978Златарица

Дединци
С.Дединци

1894 – 1934, от 01.05.1945 - 2003

1935 – 1945


Дединци

Златарица


1979 – 1980
С.Делова Махала

1894-1896, 1900, 1902-1909

1912-1914, 1916-1920, 1924-1926

1930-1932,1934, 1945-1979


Средно село

1953-1957 - изгорели
С.Долно ШивачевоНе се водят регистри
1894 – 1934 - в регистрите на Дединци

1923 – 1934 - в регистрите на Росно, които се съхраняват в Златарица

1935 – 1952 - в регистрите на Златарица

1961 – 1979 - в регистрите на Разсоха

2000 – 2003 – в регистрите на Долно Шивачево


С.Дуровци

1938, 1939, 1941, 1943-1945

1946-1978
Златарица

Дединци

1964-1966 има съставени

актове в РазсохаС.Дълги Припек

1994-1996, 1900, 1902-1903,

1905-1908, 1924-1926, 1928-1934,

1945-1979, 1980-2003


Средно село

1953-1957 изгорели
С.КалайджииНе се водят регистри

1894 – 1945, 1947 – 1978 – в регистрите на Дединци

1928 – 1979 - в регистрите на Средно село

1980 – 2003 – в регистрите на Калайджии


С.Новогорци

1904-1909, 1912-1914, 1916-1920

1924-1932, 1934, 1946-1979Средно село

1953-1957 изгорели
С.Овощна

1900, 1902, 1904, 1906-1909

1912-1914, 1916-1920, 1924,

1926-1931, 1933, 1934,

1945-1979Средно село

1953-1957 изгорели
С.Равново

1894-1934, 1947-1978

1935-1937, 1939, 1941, 1942, 1945Дединци

Златарица

С.Разсоха

1961 – 1966

1972 - 2003


Разсоха

1967 – 1971

1976, 1977, 1979 – 1984 - Пожар
С.РезачНе се водят регистри

1894 – 1979 - в регистрите на С.Село

1947 – 1978 - в регистрите на Дединци

1980 – 2003 – в регистрите на Резач


С.Рекичка

1895, 1900, 1902-1905, 1907-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1925, 1930-1934, 1945-1979,

1980-2003

1947-1978


Средно село

Дединци
С.Родина

1893 – 1935, 1945 - 2003

1936 – 1941

1942 - 1944

и част от 1945


Родина

Г.Н.Село


Добри Дял, ЛясковецС.Росно

1893 – 1923, 1927, 1931 – 1933, 1935 – 1979


1981 - 2003

Златарица
Росно


1924 – 1926, 1928, 1930, 1980

Няма съставени актове за годините 1981 - 1994

С. Сливовица

1895 – 1896, 1901 – 1935, 1946 - 2003

1897- 1900

1936 – 1945

Сливовица

Теменуга

Горско Ново селоС. Средно Село

1894 – 1896, 1900, 1902-1909, 1912 – 1914, 1916 – 1920, 1924-1934, 1945 – 2003

Средно Село

1897, 1898, 1899, 1901, 1910, 1911, 1915, 1916, 1917 – 1921, 1934 – 1945,

1953, 1954, 1956, 1957 - Изгорени при пожар

1923 - Неизвестни причини

С.Чешма

1989-1996, 1901-1930, 1946-2003

1897-1900 съставени в СливовицаСливовица


1950-1955 - Горско ново село

С.Чистово

1894-1929

1894-95, 1900, 1902,

1904-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1924-1934, 1945-1979


Дединци

Средно село
1953-1957 изгорели

С.Чуката

1894, 1896, 1900, 1902-1907,

1909,1924-1934, 1946-1979Средно село

1953-1957 изгорели
М.Бързаково – закрито

1945

Средно селоМ.Горно Шивачево – закрито

1930-1934, 1947-1978

1923, 1927, 1931, 1935-1952Дединци

Златарица


1933 – съставяни в Росно

М.Долна Хаджийска – закрито

1894-1929

1923, 1927, 1931, 1935-1952Дединци

Златарица


1933 – има рег. в Росно


М.Локвата – закрито

1894-1929

1905, 1924 - има актове в

в Средно село


Дединци

Средно село

М.Мъжлеци – закрито


Към Разпоповци (общ. Елена)

М.Ормани – закрито

1895 - 1996, 1901 - 1930, 1946 - 1965

1897-1900 – съставяни в СливовицаСливовица
Теменуга (общ. Стражица)М.Рибарско – закрито

1902-1908, 1932, 1933, 1946-1965

Средно село

1953-1957 Изгорели
М.Усойна – закрито

1895-1996, 1901-1930

1897-1900 – съставяни в СливовицаСливовица

Теменуга (общ. Стражица)

М.Ходжа Кьой – закрито


Изселено 1895 г.

С.Абазско Село – закрито


Изселено 1877 г.


С.Даг Махлеси – закрито


Изселено 1884 г.

С.Доспатлии – закрито

С.Изворци – закрито

1896, 1900, 1902-1908, 1912-1914, 1916-1920, 1931, 1932, 1934, 1946-1965

Средно село

1953-1957 изгорели
С.Пестник – закрито

1935-1937

ЗлатарицаС.Рамазан – закрито


Изселено 1882 г.

С.Халиловци – закрито


Изселено 1885 г.

С.Ченогаците – закрито


Изселено 1884 г.

С.Юртлю Махлеси – закрито


Изселено 1882 г.

С.Язаджии – закрито


Изселено 1878 г.


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Златарица

1893 – 2003

Златарица

С.Горна Хаджийска

1894-1929, 1947-1978, 1935-1949, 1953

Дединци
за 1923, 1931-1933 има съставени актове в Росно

(намират се в Златарица)С.Горско Ново Село

1894 – 2003

Г.Н.СелоС.Горско Писарево

1909, 1933, 1934,

1947-1978Средно село

Дединци
С.Дедина

1936-1938

1894-1934, 1947-1978Златарица

Дединци
С.Дединци

1894 – 1934, от 01.05.1945 - 2003

1935 – 1945


Дединци

Златарица
1979 – 1980, 1978 – 1988 - Не са водени регистри, актовете съставяни в Златарица

С.Делова Махала

1894-1896, 1900, 1902-1909,

1912-1920, 1924-1926, 1930-1932, 1934, 1945-1979Средно село

1953-1957 изгорели
С.Долно Шивачево
Не се водят регистри


1894 – 1934 - в регистрите на Дединци

1923 – 1934 - в регистрите на Росно, съхраняват се в Златарица

1935 – 1952 - в регистрите на Златарица

1961 – 1979 - в регистрите на Разсоха

1981 – 2003 – в регистрите на Долно Шивачево


С.Дуровци

1938, 1939, 1941, 1943-1945

1946-1978Златарица

Дединци

за 1964-66 има съставени актове в Разсоха

С.Дълги Припек

1994-1996, 1900, 1902-1903,

1905-1908, 1924-1926, 1928-1934, 1945-1979, 1980-2003Средно село

1953-1957 изгорели
С.Калайджии

1980 – 2003

Калайджии
1894 – 1945, 1947 – 1978 - в регистрите на Дединци

1928 – 1979 - в регистрите на Средно селоС.Новогорци

1904-09, 1912-1914, 1916-1920

1924-1932, 1934, 1946-1979Средно село

1953-1957 изгорели
С.Овощна

1900, 1902, 1904, 1906-1909

1912-1914, 1916-1920, 1924,

1926-1931, 1933, 1934, 1945-1979


Средно село

1953-1957 изгорели
С.Равново

1894-1934, 1947-1978

1935-1937, 1939, 1941, 1942, 1945Дединци

Златарица

С.Разсоха

1961 – 2003

Разсоха


1964 – 1968, 1975 – 1981 - пожарС.Резач

1980 – 2003


Резач

1894 – 1979 - в регистрите на С.Село

1947 – 1978 - в регистрите на ДединциС.Рекичка

1895, 1900, 1902-1905,

1907-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1925, 1930-1934, 1945-1979, 1980-2003

1947-1978


Средно село

Дединци
С.Родина

1893 – 1935, 1945 - 2003

1936 – 1941

1942 - 1944

и част от 1945


Родина

Г.Н.Село


Добри Дял, ЛясковецС.Росно

1893 – 1923, 1927, 1935 – 1979


1981 - 2003

Златарица

Росно


1924 – 1926, 1928, 1930, 1931,

1932, 1933, 1934, 1980Няма съставени актове за годините 1981 - 1994

С.Сливовица

1895 – 1896, 1901 – 1935, 1946 - 2003

1897- 1900

1936 – 1945

Сливовица
Теменуга

Горско Ново село
С.Средно Село

1894 – 1896, 1900, 1902 -1909, 1912 – 1914, 1916 – 1920, 1923 – 1926, 1927 – 1929, 1933, 1946 – 2003

Средно Село


1897, 1898, 1899, 1901, 1910, 1911, 1915, 1916, 1917 – 1921, 1934 – 1945, 1953, 1954, 1956, 1957 - Изгорени при пожарС.Чешма

1989-1996, 1901-1930,

1946-2003

1897-1900 съставени в Сливовица


Сливовица
Теменуга (общ. Стражица)
1950-1955 - Горско ново село


С.Чистово

1894-1929

1894-1995, 1900, 1902,

1904-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1924-1934, 1945-1979


Дединци

Средно село

1953-1957 изгорелиС.Чуката

1894, 1896, 1900, 1902-1907,

1909,1924-1934, 1946-1979Средно село

1953-1957 изгорели
М.Бързаково – закрито

1945

Средно селоМ.Горно Шивачево – закрито

1930-1934, 1947-1978

1923, 1927, 1931, 1935-1952Дединци

Златарица


1933 – съставяни в Росно

М.Долна Хаджийска – закрито

1894-1929

1923, 1927, 1931, 1935-1952Дединци

Златарица


1933 –

има рег. В РосноМ.Локвата – закрито

1894-1929

1905


Дединци

Средно село


1924 - има актове в

в Средно селоМ.Мъжлеци – закрито


Към Разпоповци (общ. Елена)

М.Ормани – закрито

1895-1996, 1901-1930, 1946-1965

1897-1900 – съставяни в СливовицаСливовица
Теменуга (общ. Стражица)М.Рибарско – закрито

1902-1908, 1932, 1933,

1946-1965Средно село

1953-1957 Изгорели

М.Усойна – закрито

1895-1996, 1901-1930

1897-1900 – съставяни в СливовицаСливовица

Теменуга (общ. Стражица)

М.Ходжа Кьой – закрито


Изселено 1895 г.

С.Абазско Село – закрито


Изселено 1877 г.


С.Даг Махлеси – закрито


Изселено 1884 г.

С.Доспатлии – закрито

С.Изворци – закрито

1896, 1900, 1902-1908,

1912-1914, 1916-1920, 1931, 1932, 1934, 1946-1965Средно село

1953-1957 изгорели
С.Пестник – закрито

1935-1937

ЗлатарицаС.Рамазан – закрито


Изселено 1882 г.

С.Халиловци – закрито


Изселено 1885 г.

С.Ченогаците – закрито


Изселено 1884 г.

С.Юртлю Махлеси – закрито


Изселено 1882 г.

С.Язаджии – закрито


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА - Състояние на Регистрите за Смърт към 01.05.2003 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр.Златарица

1893 – 2003

Златарица

С.Горна Хаджийска

1894-1929, 1947-1978

1935-1949, 1953Дединци
Златарица

за 1923, 1931-1933 има съставени актове в Росно

(намират се в Златарица)С.Горско Ново Село

1894 –2003

Г.Н.СелоС.Горско Писарево

1909, 1933, 1934,

1947-1978Средно село
ДединциС.Дедина

1936-1938

1894-1934, 1947-1978Златарица

Дединци
С.Дединци

1894 – 1934

1935 – 1945

от 01.05.1945 - 2003

Дединци

Златарица

Дединци
1979 – 1980, 1965 – 1966 - Не са водени регистри, актовете съставяни в Златарица

С.Делова Махала

1894-1896, 1900,

1902-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1924-1926

1930-1932, 1934,

1945-1979Средно село

1953-1957 изгорели
С.Долно Шивачево

1980 - 2003

Долно Шивачево

1894 – 1934 - в регистрите на Дединци

1923 – 1934 в регистрите на Росно, съхраняват се в Златарица

1935 – 1952 в регистрите на Златарица

1961 – 1979 в регистрите на РазсохаС.Дуровци

1938, 1939, 1941, 1943-1945

1946-1978Златарица
Дединци
за 1964-66 има съставени актове в Разсоха

С.Дълги Припек

1994-1996, 1900,

1902-1903, 1905-1908, 1924-1926, 1928-1934,

1945-1979, 1980-2001


Средно село

1953-1957 изгорели
С.Калайджии

1980 – 2003

Калайджии
1894 – 1945 - в регистрите на Дединци

1928 – 1979, 1947 – 1978 - в регистрите на Средно селоС.Новогорци

1904-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1924-1932, 1934, 1946-1979

Средно село

1953-1957 изгорели
С.Овощна

1900, 1902, 1904,

1906-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1924,

1926-1931, 1933, 1934,

1945-1979Средно село

1953-1957 изгорели
С.Равново

1894-1934, 1947-1978

1935-1937, 1939, 1941, 1942, 1945Дединци
ЗлатарицаС.Разсоха

1961 – 2003

Разсоха


1981
С.Резач

1980 – 2003


Резач
1894 – 1979 - в регистрите на С.Село

1947 – 1978 - в регистрите на ДединциС.Рекичка

1895, 1900, 1902-1905,

1907-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1925,

1930-1934, 1945-1979,

1980-2003

1947-1978


Средно село

Дединци
С.Родина

1893 – 1935

1936 – 1941

1942 - 1944

и част от 1945

1945 - 2003

Родина

Г.Н.Село


Добри Дял, Лясковец
РодинаС.Росно

1893 – 1923, 1927, 1935-1979


1981 - 2003

Златарица

Росно

1924 – 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1980 -

в този период актовете са в регистрите на ЗлатарицаС.Сливовица

1895 – 1896, 1901 – 1935, 1946 - 2003

1897- 1900

1936 – 1945

Сливовица

Теменуга

Горско Ново селоС.Средно Село

1894-1896, 1900,

1902-1909, 1912 – 1914, 1916 – 1920, 1923-1931, 1933, 1946 – 2003Средно Село


1897, 1898, 1899, 1901, 1910, 1911, 1915, 1916, 1917 – 1921, 1934 – 1945, 1953, 1954, 1956, 1957 - Изгорени при пожар
С.Чешма

1989-1996, 1901-1930,

1946-2003

1897-1900 съставени в Сливовица


Сливовица
Теменуга (общ. Стражица)
1950-1955 Горско ново село


С.Чистово

1894-1929

1894-1995, 1900, 1902,

1904-1909, 1912-1914, 1916-1920, 1924-1934, 1945-1979


Дединци

Средно село

1953-1957 изгорелиС.Чуката

1894, 1896, 1900, 1902-1907, 1909,1924-1934, 1946-1979

Средно село

1953-1957 изгорели
М.Бързаково – закрито

1945

Средно селоМ.Горно Шивачево – закрито

1930-1934, 1947-1978

1935-1952Дединци

Златарица


1923, 1927, 1931, 1933 – съставяни в Росно

М.Долна Хаджийска – закрито

1894-1929

1935-1952Дединци

Златарица


1923, 1927, 1931, 1933 – има рег. В Росно

М.Локвата – закрито

1894-1929

1905, 1924Дединци

Средно село

М.Мъжлеци – закрито


Към Разпоповци (общ. Елена)

М.Ормани – закрито

1895—1996, 1901-1930, 1946-1965

1897-1900 – съставяни в СливовицаСливовица
Теменуга (общ. Стражица)М.Ходжа Кьой – закрито


Изселено 1895 г.

С.Абазско Село – закрито


Изселено 1877 г.


С.Даг Махлеси – закрито


Изселено 1884 г.

С.Доспатлии – закрито

С.Изворци – закрито

1896, 1900, 1902-1908,

1912-1914, 1916-1920, 1931, 1932, 1934, 1946-1965Средно село

1953-1957 изгорели
С.Пестник – закрито

1935-1937

ЗлатарицаС.Рамазан – закрито


Изселено 1882 г.

С.Халиловци – закрито


Изселено 1885 г.

С.Ченогаците – закрито


Изселено 1884 г.

С.Юртлю Махлеси – закрито


Изселено 1882 г.

С.Язаджии – закрито


Изселено 1878 г.

Каталог: rgs -> velikoTurnovo
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
rgs -> Община трявна – Състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община велико търново състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община стражица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община елена състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община павликени състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община полски тръмбеш състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
velikoTurnovo -> Община свищов състояние на Регистрите за Раждане към 10. 10. 2005 г
velikoTurnovo -> Община горна оряховица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница