Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003гДата11.10.2017
Размер258.74 Kb.
#32132
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – Състояние на регистрите за РАЖДАНЕ – към 01.05.2003г.


Населено място

Съставени регистри

от .........г. до ..........г.

Местосъхранение

на регистрите

Липсващи регистри

от .............г. до............г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от...............г. до................г.

/Къде са съставяни?/

гр.Севлиево

1893-1929-смесени

1930-2003Севлиево


1909-неизвестни
с.Агатово

1899-1929-смесени

1930-1968

1969-2003


Агатово
1936-1938-с.М.Вършец

с.Баева ливада


с.Млечево

с.Батошево

1893-1929-смесени

1930-2003Батошевос.Бериево

1893-1929-смесени

1930-1936

1943-2003


Бериево
1937-1942-с.Градница

с.Боазът

1980-2003

Боазът
1893-1979-с.Столът

с.Богатово

1894-1929-смесени

1930-2003Богатово


1895-1900,1902-1905,

1907-1908,1910-1912,

1913,1915,1919,1925

1926-унищожени при наводнение1935-1945-гр.Севлиево

с.Буря

1893-1951-смесени

1952-2003


1897,1909,1910-неизвестни

1935-1944-с.Гостилица

с.Българи


с.Млечево

с.Валевци

1981-2003

Валевци
1893-1980-с.Стоките

с.Войнишка


с.Кръвеник

с.Г.Росица

1893-1929-смесени

1930-2003Г.Росица

1908-неизвестни

1935,1936-с.Батошево

с.Градище

1824-2003

Градище
1936-1944-с.М.Вършец

с.Градница

1893-1929-смесени

1930-2003Градницас.Дамяново

1893-1929-смесени

1930-1936

1944-2003


Дамяново

1945-неизвестни

1937-1943-с.Градница

с.Дебелцово

1893-1898-смесени


Дебелцово
1899-1935-с.Градище

1936-1955-с.Крамолин

1956-2003-с.Градище


с.Дисманица


с.Млечево

с.Добромирка

1893-1929-смесени

1930-2003Добромиркас.Дрянът


с.Валевци

с.Душево


1893-1956-смесени

1957-2003Душевос.Душевски колиби


с.Душево

с.Дялък


с.Столът

с.Енев рът

1979-2003

Енев рът
до 1979-с.Шумата

с.Идилево

1935,1944,1945

1947-1955

1977-2003


Идилево

1946-неизвестни

1929-1934-с.Богатово

1939-с.Богатово

1956-1958-с.Богатово

1936-1938-с.Добромирка

1940-1943-с.Добромирка

1962-1969-с.Добромиркас.Карамичевци

1988-2003

Карамичевци
до 1987-с.Батошево

с.Кастел

1979-2003

Кастел
до 1979-с.Батошево

с.Корията


с.Душево

с.Кормянско

1894-1952-смесени

1953-2003Кормянскос.Крамолин

1895-1929-смесени

1930-2003Крамолин

1976-неизвестни
с.Крушево

1893-1929-смесени

1930-2003Крушевос.Кръвеник

1893-1929-смесени

1930-2003Кръвеник

1976-неизвестни
с.Купен


с.Валевци

с.Ловнидол

1893-1929-смесени

1930-2003Ловнидолс.Малиново


с.Млечево

с.Малки Вършец

1893-1929-смесени

1930-2003М.Вършец

1969-1978-изгубени
с.Мариновци


с.Млечево

с.Младен

1893-1929-смесени

1930-1934

1946-1951-смесени

1952-2003Младен
1935-1945-с.Крушево

с.Млечево

1893-2003

Млечево
1940-1945-с.Столът

с.П.Славейков

1893-1929-смесени

1930-2003П.Славейков
1939-с.Ряховците

с.Попска


с.Карамичевци

с.Рогулят


с.Млечево

с.Ряховците

1911-1929-смесени

1930-2003Ряховцитес.Селище

1985-2003

Селище
1893-1984-с.Стоките и с.Кръвеник

с.Сенник

1894-1929-смесени

1930-2003Сенник

1943-1949-неизвестни
с.Стоките

1911-1929-смесени

1930-2003Стоките

До 1910 в държ. архив

1911-1960-с.Селище

С.Столът

1893-1929-смесени

1930-2003с.Столътс.Табашка

1980-2003

с.Табашка
до 1979- с.Кръвеник

с.Тумбалово


с.Стоките

с.Търхово

1902-2003

Търхово
1909-1930-с.Ловнидол

1935-1944-с.Ловнидол

1956-1980-с.Ловнидол


с.Угорелец


с.Валевци

с.Хирево

1893-1929-смесени

1930-2003
Хирево

1947,1954-неизвестни
с.Шопите


с.Кръвеник

с.Шумата

1930-2003

Шумата
1893-1924-с.Батошево

1934-1943-с.Батошево

1956-1958-с.Батошево


с.Бара-закрито


1910-1933-гр.Павликени

1934-1945-с.Крамолин

1946-1952-гр.Павликени
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – Състояние на регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 01.05.2003г.


Населено място

Съставени регистри

от .......г. до ..........г.

Местосъхранение

на регистрите

Липсващи регистри

от .............г. до............г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ...........г. до ............г.

/Къде са съставяни?/

гр.Севлиево

1893-1929-смесени

1930-2003Севлиево


1909-неизвестни
с.Агатово

1899-1929-смесени

1930-1968

1969-2003


Агатово
1936-1938-с.М.Вършец

с.Баева ливада


с.Млечево

с.Батошево

1893-1929-смесени

1930-2003Батошевос.Бериево

1893-1929-смесени

1930-1936

1943-2003


Бериево

1979-1980-неизвестни

1937-1942-с.Градница

с.Боазът

1980-2003

Боазът
1893-1979-с.Столът

с.Богатово

1894-1929-смесени

1930-2003Богатово


1895-1900

1902-1905,1907-1908,

1910-1912,1913,1915,

1919,1925,1926-унищожени при наводнение1935-1945-гр.Севлиево

с.Буря

1893-1951-смесени

1952-2003


1897,1909,1910-неизвестни

1935-1944-с.Гостилица

с.Българи


с.Млечево

с.Валевци

1981-2003

Валевци
1893-1980-с.Стоките

с.Войнишка


с.Кръвеник

с.Г.Росица

1893-1929-смесени

1930-2003Г.Росица

1908-неизвестни

1935,1936-с.Батошево

с.Градище

1824-2003

Градище
1936-1944-с.М.Вършец

с.Градница

1893-1929-смесени

1930-2003Градницас.Дамяново

1893-1929-смесени

1930-1936

1944-2003


Дамяново

1945-неизвестни

1937-1943-с.Градница

с.Дебелцово

1893-1898-смесени


Дебелцово
1899-1935-с.Градище

1936-1955-с.Крамолин

1956-2003-с.Градище


с.Дисманица


с.Млечево

с.Добромирка

1893-1929-смесени

1930-2003Добромиркас.Дрянът


с.Валевци

с.Душево


1893-1956-смесени

1957-2003Душевос.Душевски колиби


с.Душево

с.Дялък


с.Столът

с.Енев рът

1979-2003

Енев рът
до 1979-с.Шумата

с.Идилево

1935,1944,1945

1947-1955

1977-2003


Идилево

1946-неизвестни

1929-1934-с.Богатово

1939-с.Богатово

1956-1958-с.Богатово

1936-1938-с.Добромирка

1940-1943-с.Добромирка

1962-1969-с.Добромиркас.Карамичевци

1988-2003

Карамичевци
до 1987-с.Батошево

с.Кастел

1979-2003

Кастел
до 1979-с.Батошево

с.Корията


с.Душево

с.Кормянско

1894-1952-смесени

1953-2003Кормянскос.Крамолин

1895-1929-смесени

1930-2003Крамолин

1976-неизвестни
с.Крушево

1893-1929-смесени

1930-2003Крушевос.Кръвеник

1893-1929-смесени

1930-2003Кръвеник

1976-неизвестни
с.Купен


с.Валевци

с.Ловнидол

1893-1929-смесени

1930-2003Ловнидолс.Малиново


с.Млечево

с.Малки Вършец

1893-1929-смесени

1930-2003М.Вършец

1969-1978-изгубени
с.Мариновци


с.Млечево

с.Младен

1893-1929-смесени

1930-1934

1946-1951-смесени

1952-2003Младен
1935-1945-с.Крушево

с.Млечево

1893-2003

Млечево
1940-1945-с.Столът

с.П.Славейков

1893-1929-смесени

1930-2003П.Славейков

1914-изгубени

1939-с.Ряховците

с.Попска


с.Карамичевци

с.Рогулят


с.Млечево

с.Ряховците

1911-1929-смесени

1930-2003Ряховцитес.Селище

1985-2003

Селище
От1893-1984-с.Стоките и

с.Кръвеникс.Сенник

1894-1929-смесени

1930-2003Сенник

1903-1905-неизвестни

1929

с.Стоките

1911-1929-смесени

1930-2003Стоките

До 1910 в държ. архив

1911-1960-с.Селище

С.Столът

1893-1929-смесени

1930-2003с.Столътс.Табашка

1980-2003

с.Табашка
до 1979- с.Кръвеник

с.Тумбалово


с.Стоките

с.Търхово

1902-2003

Търхово
1909-1930-с.Ловнидол

1935-1944

1956-1980


с.Угорелец


с.Валевци

с.Хирево

1893-1929-смесени

1930-2003
Хирево

1947,1954-неизвестни
с.Шопите


с.Кръвеник

с.Шумата

1930-2003

Шумата
1893-1924-с.Батошево

1934-1943-с.Батошево

1956-1958-с.Батошево


с.Бара-закрито


1910-1933-гр.Павликени

1934-1945-с.Крамолин

1946-1952-гр.ПавликениОБЩИНА СЕВЛИЕВО – Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 01.05.2003г.


Населено място

Съставени регистри

от...........г. до ...............г.

Местосъхранение на

регистрите

Липсващи регистри

от .............г. до............г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от...............г. до................г.

/Къде са съставяни?/

гр.Севлиево

1893-1929-смесени

1930-2003Севлиево


1909-неизвестни
с.Агатово

1899-1929-смесени

1930-1968

1969-2003


Агатово
1936-1938-с.М.Вършец

с.Баева ливада


с.Млечево

с.Батошево

1893-1929-смесени

1930-2003Батошевос.Бериево

1893-1929-смесени

1930-1936

1943-2003


Бериево

1979-1980-неизвестни

1937-1942-с.Градница

с.Боазът

1980-2003

Боазът
1893-1979-с.Столът

с.Богатово

1894-1929-смесени

1930-2003Богатово

1932-1934-гр.Севлиево

1945-1951-Севлиевос.Буря

1893-1951-смесени

1952-2003


1897,1909,1910-неизвестни

1935-1944-с.Гостилица

с.Българи


с.Млечево

с.Валевци

1981-2003

Валевци
1893-1980-с.Стоките

с.Войнишка


с.Кръвеник

с.Г.Росица

1893-1929-смесени

1930-2003Г.Росица

1908-неизвестни

1935,1936-с.Батошево

с.Градище

1824-2003

Градище
1936-1944-с.М.Вършец

с.Градница

1893-1929-смесени

1930-2003Градницас.Дамяново

1893-1929-смесени

1930-1936

1944-2003


Дамяново

1945-неизвестни

1937-1943-с.Градница

с.Дебелцово

1893-1898-смесени


Дебелцово
1899-1935-с.Градище

1936-1955-с.Крамолин

1956-2003-с.Градище


с.Дисманица


с.Млечево

с.Добромирка

1893-1929-смесени

1930-2003Добромиркас.Дрянът


с.Валевци

с.Душево


1893-1956-смесени

1957-2003Душевос.Душевски колиби


с.Душево

с.Дялък


с.Столът

с.Енев рът

1979-2003

Енев рът
до 1979-с.Шумата

с.Идилево

1935,1944,1945

1947-1955

1977-2003


Идилево

1946-неизвестни

1956-19581929-1934-с.Богатово

1917-Севлиево

1939-с.Богатово

1956-1958-с.Богатово

1936-1938-с.Добромирка

1940-1943-с.Добромирка

1962-1969-с.Добромирка


с.Карамичевци

1988-2003

Карамичевци
до 1987-с.Батошево

с.Кастел

1979-2003

Кастел
до 1979-с.Батошево

с.Корията


с.Душево

с.Кормянско

1894-1952-смесени

1953-2003Кормянскос.Крамолин

1895-1929-смесени

1930-2003Крамолин

1976-неизвестни
с.Крушево

1893-1929-смесени

1930-2003Крушевос.Кръвеник

1893-1929-смесени

1930-2003Кръвеник

1976-неизвестни
с.Купен


с.Валевци

с.Ловнидол

1893-1929-смесени

1930-2003Ловнидолс.Малиново


с.Млечево

с.Малки Вършец

1893-1929-смесени

1930-2003М.Вършец

1969-1978-изгубени
с.Мариновци


с.Млечево

с.Младен

1893-1929-смесени

1930-1934

1946-1951-смесени

1952-2003Младен
1935-1945-с.Крушево

с.Млечево

1893-2003

Млечево
1940-1945-с.Столът

с.П.Славейков

1893-1929-смесени

1930-2003П.Славейков

1914-изгубени

1939-с.Ряховците

с.Попска


с.Карамичевци

с.Рогулят


с.Млечево

с.Ряховците

1911-1929-смесени

1930-2003Ряховцитес.Селище

1985-2003

Селище
От 1893-1984-с.Стоките и

с.Кръвеникс.Сенник

1894-1929-смесени

1930-2003Сенник

1903-1905-неизвестни

1929

с.Стоките

1911-1929-смесени

1930-2003Стоките

До 1910 в държ. архив

1911-1960-с.Селище

С.Столът

1893-1929-смесени

1930-2003с.Столътс.Табашка

1980-2003

с.Табашка
до 1979- с.Кръвеник

с.Тумбалово


с.Стоките

с.Търхово

1902-2003

Търхово
1909-1930-с.Ловнидол

1935-1944

1956-1980


с.Угорелец


с.Валевци

с.Хирево

1893-1929-смесени

1930-2003
Хирево

1947,1954-неизвестни
с.Шопите


с.Кръвеник

с.Шумата

1930-2003

Шумата
1893-1924-с.Батошево

1934-1943-с.Батошево

1956-1958-с.Батошево


с.Бара-закрито


1910-1933-гр.Павликени

1934-1945-с.Крамолин1946-1952-гр.Павликени

Каталог: rgs -> gabrovo
rgs -> Община луковит състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
gabrovo -> Община трявна – Състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
gabrovo -> Община габрово – Състояние на регистрите за раждане към 01. 05. 2003 г
gabrovo -> Община дряново състояние на регистрите за Раждане към 01. 05. 2003г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница