Обучения на медицински и немедицински специалисти за работа с психично болни лица в център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройстваДата01.02.2018
Размер52.41 Kb.

Обучения на медицински и немедицински специалисти за работа с психично болни лица в център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства

Лектори: д-р Дончо Донев, д-р Минчо Минчев


30 -31.03.2017 г., Къща-музей "Георги Баев" – Бургас, бул. Демокрация 6
ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Данни за участника:
Име, презиме и фамилия: .....................................................................................................................................................

Длъжност: ...........

Организация: .....................................................................................................................................................

Тел: / GSM: .......... Факс: / ...........


E-mail: ...........
Начин за регистриране:

 Изпратете този формуляр по Е-МЕЙЛ на адрес: m.velcheva@burgas.bg


КОНЦЕПЦИЯ

(учебен план)

за организация и провеждане на обучение
Подходи за обучение в социални умения на лица с психични разстройства и консултиране на семейства на хора с  психични заболявания”

Лектори: д-р Дончо Донев, д-р Минчо Минчев


30 - 31.03.2017 г., БИЗНЕС ИНКУБАТОР, гр. Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28

Ден първи


Продължи-телност

Съдържание и тип на сесията

Обучителни методи

9:00-10:30

Първа сесия (теория)

Запознаване на водещите и участниците

Въвеждане правила за работа

Представяне целите на обучението, обучителната програма и методите
Презентация

Дискусия


10:30-11:00

Кафе пауза
11:00-12:30

Втора сесия (теория)

Съвременни модели на психично-здравни грижи в общността.

Психична и социална абнормност – концепции и тенденции.

Социализация, ресоциализация, интеграция и рехабилитация на хора с психични разстройства – световни практики.

Лекция


Презентация

Дискусия


12:30-13:30

Обедна почивка
13:30-15:00

Трета сесия (теория)

Изготвяне на индивидуален план за комплексна психосоциална рехабилитация.

- Същност, цел, възможности и обхват на психосоциалната рехабилитация.

- Водене на психиатричен случай – технология и рамка.

- Ефективни техники за оценка потребностите на потребителя.

- Мониторинг и оценка на индивидуалния план.

- Координиране на индивидуалната програма със семейството на потребителя
Презентация

Лекция


15:00-15:30

Кафе пауза
15:30-17:00

Четвърта сесия (практическо упражнение)

Изготвяне на индивидуален план за психосоциална рехабилитация.


Работа в малки групи

Решаване на казуси
Ден втори


9:00-10:30

Пета сесия (теория)

Изграждане и работа в мултидисциплинарни екипи

- Значение на мултидисциплинарния подход при психосоциалната рехабилитация

- Видове мултидисциплинарни екипи и тяхната приложимост в грижата за психичното здраве

- Функции на водещите и поддържащи специалисти

- Принципи на ефективния мултидисциплинарен екип

- Мултидисциплинарен подход и семейството на потребителяПрезентация

Лекция


10:30-11:00

Кафе пауза
11:00-12:30

Шеста сесия (теория)

Криза и кризисни интервенции

- Криза при дебют или обостряне на психично разстройство – психични функции и механизми.

- Редефиниране на ситуацията като основна цел на кризисната интервенция.

- Техники за кризисна интервенция (вербални и невербални послания)

- Овладяване на агресивни поведенчески изяви при пациенти в криза

- Дебрифингът като средство за идентификация на стресогените, предизвикващи криза.

- Подкрепа на семейства на потребители с психични разстройства

Презентация

Лекция

Дискусия


12:30-13:30

Обедна почивка
13:30-15:00

Седма сесия (практическо упражнение)

Изкуствотерапията в психосоциалната рехабилитация

- Техники на арт терапията

- Техники на музикотерапията

- Техники на библиотерапията

- Фамилна изкуствотерапия

Ролеви игри

Демонстрация

Структурирано упражнение15:00-15:30

Кафе пауза
15:30-17:00

Осма сесия (теория)

Модули за психосоциална рехабилитация

«Социални умения»

«Самостоятелно контролиране на симптомите и живот с болестта»

«Партниране при провеждане на обучение»

«Справяне със специфични проблеми»
Сертифициране на участниците в обучението


Презентация


Този документ е създаден в рамките на проект „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница