Опис на регистрите на населението на община съединение опис на регистрите на населението на град съединениеДата28.10.2018
Размер234.29 Kb.
ТипКнига
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ


  1. Опис на регистрите на населението на град СЪЕДИНЕНИЕ

За 1947-1957 година е имало регистри, но поради пожар не са запазени и не съществуват том –ІІ, VІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV.


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1947-1957

1-100

Регистър на населението-том І

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

2.

1947-1957

201-300

Регистър на населението-том ІІІ

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

3.

1947-1957

301-400

Регистър на населението-том ІV

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

4.

1947-1957

401-500

Регистър на населението-том V

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

5.

1947-1957

501-600

Регистър на населението-том VІ

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

6.

1947-1957

701-800

Регистър на населението-том VІІІ

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

7.

1947-1957

1401-1500

Регистър на населението-том XV

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

8.

1947-1957

1501-1567

Регистър на населението-том XVІ

Азбучник

Община Съединение

В лошо състояние

Използват се рядко

9.

1958-1978

1-197

Регистър на населението-том І

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

10

1958-1978

198-387

Регистър на населението-том ІІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

11

1958-1978

388-584

Регистър на населението-том ІІІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

12

1958-1978

585-781

Регистър на населението-том ІV

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

13

1958-1978

782-977

Регистър на населението-том V

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

14

1958-1978

978-1172

Регистър на населението-том VІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

15

1958-1978

1175-1370

Регистър на населението-том VІІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

16

1958-1978

1374-1570

Регистър на населението-том VІІІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

17

1958-1978

1571-1767

Регистър на населението-том ІX

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

18

1958-1978

1768-1964

Регистър на населението-том X

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

19

1958-1978

1965-2061

Регистър на населението-том XІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

20

1958-1978

2062-2123

Регистър на населението-том XІІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

21

1958-1978

1-97

Регистър на населението-том І-кв.Точиларци

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

22

1958-1978

98-132

Регистър на населението-том ІІ- кв.Точиларци

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

23

1962-1978

1-100

Регистър на населението-том І

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

24

1974-1978

1-67

Регистър на населението-том І

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно

25

1974-1978

1-13

Регистър на населението-том ІІ

Азбучник

Община Съединение

средно запазено

Използват се активно  1. Опис на регистрите на населението на село НАЙДЕН ГЕРОВО
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1932-1966

1-197

Регистър на населението

Няма азбучник

Км.Найден Герово

В лошо състояние

Рядко се използват

2.

1966-1977

1-197

Регистър на населението

Няма азбучник

Км.Найден Герово

В лошо състояние

Рядко се използват  1. Опис на регистрите на населението на село ДРАГОМИР

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1965

1-197

Регисър на населението- том І

Азбучник

Кметство Драгомир

В лошо състояние

Активно се използват

2.

1958-1965

198-394

Регисър на населението- том ІІ

Азбучник

Кметство Драгомир

В лошо състояние

Активно се използват

3.

1966-1978

3-200

Регисър на населението- том І

Азбучник

Кметство Драгомир

В лошо състояние

Активно се използват

4

1966-1978

202-399

Регисър на населението- том ІІ

Азбучник

Кметство Драгомир

В лошо състояние

Активно се използват

5

1966-1978

403-435

Регисър на населението- том ІІІ

Азбучник

Кметство Драгомир

В лошо състояние

Активно се използват  1. Опис на регистрите на населението на село ПРАВИЩЕ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1946-1957

1-400

Регистър на населението

Няма азбучник

Кметство Правище

Средно запазени

Използват се рядко

2.

1958-1978

1-197

Регистър на населението-I

Няма азбучник

Кметство Правище

Средно запазени

Използват се рядко

3.

1958-1978

1-197

Регистър на населението-II

Няма азбучник

Кметство Правище

Средно запазени

Използват се рядко  1. Опис на регистрите на населението на село ЛЮБЕН

В кметство с.Любен не са запазени и не съществуват семейни регистри /изгубени/.
  1. Опис на регистрите на населението на село НЕДЕЛЕВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1957-1958

1-198

Регистър на населението- томІ

азбучник

Кметство Неделево

Средно запазени

Използват се рядко

2.

1958-1968

1-196

Регистър на населението- томІ

азбучник

Кметство Неделево

Средно запазени

Използват се рядко

3.

1958-1968

1-35

Регистър на населението- томІІ

азбучник

Кметство Неделево

Средно запазени

Използват се рядко

4

1969-1977

1-190

Регистър на населението- томІ

азбучник

Кметство Неделево

Средно запазени

Използват се рядко

5

1969-1977

1-44

Регистър- на населението- томІІ

азбучник

Кметство Неделево

Средно запазени

Използват се рядко  1. Опис на регистрите на населението на село ЦЕРЕТЕЛЕВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1968

1-197

Регистър на населението –том І

Азбучник

Км.Церетелево

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1958-1968

1-97

Регистър на населението –том ІІ

Азбучник

Км.Церетелево

Средно запазен

Използва се рядко

3.

1958-1968

1-27

Регистър на населението –том ІІІ

Азбучник

Км.Церетелево

Средно запазен

Използва се рядко

4

1968-1979

1-206

Регистър на населението –том І

Азбучник

Км.Церетелево

Средно запазен

Използва се рядко

5

1968-1979

1-134

Регистър на населението –том ІІ

Азбучник

Км.Церетелево

Средно запазен

Използва се рядко  1. Опис на регистрите на населението на село ГОЛЯМ ЧАРДАК

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1964-1978

1-400

Регистър на населението-том І

Азбучник

Км.Голям Чардак

В добро състояние

Рядко се използват

2.

1964-1978

401-665

Регистър на населението- том ІІ

Азбучник

Км.Голям Чардак

В добро състояние

Рядко се използват

3.

1965-1978

400-500

Регистър на населението

Няма азбучник

Км.Голям Чардак

В добро състояние

Рядко се използват  1. Опис на регистрите на населението на село МАЛЪК ЧАРДАК

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1950-1957

1-307

Семеен регистър- том І

Няма азбучник

Км. Малък Чардак

В лошо състояние

Рядко се използват  1. Опис на регистрите на населението на село ЦАРИМИР

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1968

1-201

Регистър на населението

Азбучник- от А до Д

Км.Царимир

Добро състояние

Изпэлзват се рядко

2.

1958-1968

202-396

Регистър на населението

Азбучник- от Д до П

Км.Царимир

Добро състояние

Изпэлзват се рядко

3.

1958-1968

397-591

Регистър на населението

Азбучник- от П до Я

Км.Царимир

Добро състояние

Изпэлзват се рядко

4

1958-1968

593-659

Регистър на населението

Азбучник- от А до Я

Км.Царимир

Добро състояние

Изпэлзват се рядко

5

1968-1978

1-197

Регистър на населението

Азбучник- от А до Д

Км.Царимир

Добро състояние

Изпэлзват се рядко

6

1968-1978

199-394

Регистър на населението

Азбучник- от Д до Н

Км.Царимир

Добро състояние

Изпэлзват се рядко

7

1968-1978

395-592

Регистър на населението

Азбучник- от П до Я

Км.Царимир

Добро състояние

Изпэлзват се рядко

Каталог: rna -> plovdiv
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
plovdiv -> Опис на регистрите на населението на община брезово опис на регистрите на населението на град брезово
plovdiv -> Книга на преселванията, Книга на изселванията Местосъхранение /община Куклен, Централен
plovdiv -> От До /година на водене на регистър/ Брой страници
plovdiv -> Опис на регистрите на населението на община раковски
plovdiv -> Опис на регистрите на населението на община пловдив с п р а в к а за семейните регистри от преброяванията през 1926 г. 1934 г и 1964 г в гр. Пловдив
plovdiv -> Опис на регистрите на населението на град садово
plovdiv -> Опис на регистрите на населението на община лъки опис на регистрите на населението на град лъки
plovdiv -> Книга на изселванията/ Местосъхранение /община…, Централен Държавен архив, поделение на държавния архив


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница