Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение /Населено място или община…Дата18.06.2018
Размер200.77 Kb.
#74690
ТипКнига
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

1. Опис на регистрите на населението на населено място БЕЛИ БРЕГОт….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1953 – 1980

252

Регистър за

населението

І том


-

Кметството

Средно

запазен


Ползват се

рядко
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

2. Регистрите на населението на Кметство БЕЛИ БРОД не са съхранени.

.


ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
3. Опис на регистрите на населението на град БОЙЧИНОВЦИ
От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1944 – 1959

816

Регистър за

населението

І – ІІІ том


Азбучник


Архива на Общината

В лошо

състояниеПолзват се

рядко


2

1960 – 1967

842

Регистър за

населението

І – ІІ том


Азбучник


Архива на Общината

Средно

запазени


Ползват се

рядко3

1968 – 1980

986

Регистър за

населението

І – ІІ том


АзбучникАрхива на Общината

Средно

запазени


Ползват се

рядко
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

4. Опис на регистрите на населението на Кметство ВЛАДИМИРОВО


От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1965 – 1978

1 184

Регистър за

населението

І – VІ том


Азбучник


Кметството

В добро

състояниеПолзват

рядко

ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

5. Регистрите на населението на Кметство ГРОМШИН не са съхранени.ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  1. Опис на регистрите на населението на Кметство ЕРДЕН

От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1946 – 1967


384

Регистър за

населението

І том


-


Кметството

Средно

запазени


Ползват се

рядко2

1968 – 1980

590

Регистър за

населението

І том


Азбучник


Кметството

Средно

запазени


Ползват се

рядко

ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  1. Опис на регистрите на населението на Кметство КОБИЛЯК


От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1946 – 1956

624

Регистър за

населението

І –ІІІ том


-

Кметството

В лошо

състояниеПолзват се рядко


2

1957 – 1966

591

Регистър за

населението

І – ІІ том


-

Кметството

В лошо

състояниеПолзват се

рядко3


1967 – 1979

550

Регистър за

населението

І – ІІ том


Азбучник


Кметството

В лошо

състояниеПолзват се

рядко

ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

8. Опис на регистрите на населението на Кметство ЛЕХЧЕВООт….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

използват/

1

1948 – 1957

1 210 .

Регистър за

населението

І -­ ІІІ том


-

Кметството

В лошо

състояние

Ползват се

рядко2

1958 - 1964

1 182

Регистър за

населението

І – VІ том


-

Кметството

В лошо

състояниеПолзват се

рядко3

1965 – 1979

1 363

Регистър за

населението

І –VІІ том


Азбучник


Кметството

Средно

запазени


Ползват се

рядко

ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  1. Опис на регистрите на населението на Кметство МАДАН

От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1965 – 1975

792

Регистър за

населението

І – ІV том


-

Кметството

Средно

запазени


Ползват се

рядко2

1976 – 1980

644

Регистър за

населението

І – ІV том


Азбучник


Кметството

Средно запазени

Ползват се

рядко
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  1. Опис на регистрите на населението на Кметство МЪРЧЕВО

От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1946 – 1955

598

Регистър за

населението

І – ІІІ том


-

Кметството

Средно

запазени


Ползват се

рядко


2

1956 – 1965

695

Регистър за

населението

І – ІV том


Азбучник


Кметството

Средно

запазени


Ползват се

рядко3

1966 – 1979

778

Регистър за

населението

І – ІV том


Азбучник


Кметството

В добро

СъстояниеПолзват се

рядкоОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

11. Регистрите на населението на Кметство ОХРИД не са съхранени.ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  1. Опис на регистрите на населението на населено място ПАЛИ ЛУЛА


От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1949 – 1960

97

Регистър за

населението

І том


-

Кметството

Средно

запазен


Ползват се

рядко2

1961 – 1980

97

Регистър за

населението

І том

Кметството

Средно

запазен


Ползват се

рядко
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  1. Опис на регистрите на населението на Кметство ПОРТИТОВЦИ


От….До….
/година на

водене на

регистър/

Брой

страници

на регистъраНаименование

на регистъра
/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистри на

населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията,

Книга на изселванията/


Местосъхранение
/Населено място или община…,

Централен държавен архив,

Поделение на държавния

архив в град…../

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо

Състояние/,

Използваемост

на регистрите
/Ползват се

активно,

Използват се

рядко,

Не се

Използват/

1

1936 – 1967

278

Регистър за

населението

І том


-

Кметството

В лошо

състояниеПолзват се

рядко2

1968 – 1980

386

Регистър за

населението

І том


-

Кметството

Средно

запазен


Ползват се

рядкоКаталог: rna -> montana
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на семейните регистри на населението на община белово
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
montana -> Опис на регистрите на населението на община берковица
montana -> Опис на регистрите на населението на община монтана опис на регистрите на населението на град монтана
montana -> Опис на регистрите на населението на община вършец опис на регистрите на населението на град вършец


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница