Книга на преселванията, Книга на изселванията/ МестосъхранениеДата13.01.2018
Размер219.86 Kb.
#45584
ТипКнига
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ  1. Опис на регистрите на населението на село МИНЕРАЛНИ БАНИ
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968

193

Регистър на населението том І

Азбучник

Община Мин. бани

Средно запазен

Използват се рядко

2.

1968

197

Регистър на населението том ІІ

Азбучник

Община Мин. бани

Средно запазен

Използват се рядко

3.

1968

199

Регистър на населението том ІІІ

Азбучник

Община Мин. бани

Средно запазен

Използват се рядко  1. Опис на регистрите на населението на село ТАТАРЕВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.
200

Регистър на населението том І

Азбучник

с. Татарево

Средно запазен

Използват се рядко

2.

1946

400

Регистър на населението том І
с. Татарево

Средно запазен

Използват се рядко

3

1958

50

Регистър на населението том І

Азбучник

с. Татарево

Средно запазен

Използват се рядко

4

1958

50

Регистър на населението том ІІ

Азбучник

с. Татарево

Средно запазен

Използват се рядко

5

1958

50

Регистър на населението том ІІІ

Азбучник

с. Татарево

Средно запазен

Използват се рядко

6

1968

100

Регистър на населението том І

Азбучник

с. Татарево

Средно запазен

Използват се рядко


3. Опис на регистрите на населението на село СЪРНИЦА

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1926

263

Регистър на населението том І
с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

2.

1926

196

Регистър на населението том І

Азбучник

с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

3

1935

95

Регистър на населението том І

Азбучник

с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

4

1946

93

Регистър на населението том ІІ

Азбучник

с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

5

1962

95

Регистър на населението том І
с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

6

1968

25

Регистър на населението том І
с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

7

1972

197

Регистър на населението том І
с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко


4. Опис на регистрите на населението на село КОЛЕЦ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1926

196

Регистър на населението том І

Азбучник

с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

2

1972

197

Регистър на населението том І
с. Сърница

В лошо състояние

Използват се рядко

3

1958

89

Семеен регистър

Азбучник

с. Колец

Средно запазен

Използват се рядко


5. Опис на ретистрите на населението на село БОЯН БОТЕВО
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.
96

Семеенн ретистър

том І

с. Боян Ботево

В лошо състояние

Използват се рядко


6. Опис на ретистрите на населението на село ВИНЕВО
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1946

60

Регистър на населението томІ

с. Винево

В лошо състояние

Използват се рядко7. Опис на ретистрите на населението на село СПАХИЕВО
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1967

197

Регистър на населението том І

азбучник

с. Сираково

В лошо състояние

Използват се рядко

2.

1967

201-395

Регистър на населението том ІІ

азбучник

с. Сираково

В лошо състояние

Използват се рядко

3.

1967

392

Регистър на населението том І

азбучник

с. Сираково

В лошо състояние

Използват се рядко8. Опис на ретистрите на населението на село СУСАМ
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1943-1946

395

Семеен регистър
с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко

2.

1958-1969

197

Семеен регистър томІ

азбучник

с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко

3.

1958-1969

398

Семеен регистър

том ІІ


азбучник

с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко

4.

1958-1969

595

Семеен регистър

том ІА

с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко

5.

1969-1972

230

Семеен регистър

том І


азбучник

с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко

6.

1969-1972

423

Семеен регистър

том ІІ

с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко

7.

1969-1972

479

Семеен регистър

том ІІІ


азбучник

с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко

8.

1969-1972

466

Семеен регистър
с. Сусам

Средно запазен

Използват се рядко  1. Опис на ретистрите на населението на село СИРАКОВО
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958

159

Регистър на населението том І
с. Спахиево

Средно запазен

Използват се рядко

2.

1958

193

Регистър на населението том ІІ
с. Спахиево

Средно запазен

Използват се рядко

3.

1958

240

Регистър на населението том ІІІ
с. Спахиево

Средно запазен

Използват се рядко  1. Опис на ретистрите на населението на село АНГЕЛ ВОЙВОДА
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1946

390

Регистър на населението том І

азбучник

с. Ангел войвода

В лошо състояние

Използват се рядко

2.

1967

18

Регистър на населението том І

азбучник

с. Ангел войвода

Средно запазен

Използват се рядко

3.

1958

137

Регистър на населението том І
с. Ангел войвода

В лошо състояние

Използват се рядко  1. Опис на ретистрите на населението на село БРЯСТОВО
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958

162

Регистър на населението том І

азбучник

с. Брястово

Средно запазен

Използват се рядко

2.

1958

172

Регистър на населението том І

азбучник

с. Брястово

Средно запазен

Използват се рядко

3.

1968

173

Регистър на населението том І

азбучник

с. Брястово

Средно запазен

Използват се рядко

2.

1968

161

Регистър на населението том І

азбучник

с. Брястово

Средно запазен

Използват се рядко  1. Опис на ретистрите на населението на село КАРАМАНЦИ
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1967-1972

197

Регистър на населението том І

азбучник

с. Караманци

Средно запазен

Използват се рядко

2.

1967-1972

390

Регистър на населението том ІІ
с. Караманци

Средно запазен

Използват се рядко

3.
265

Регистър на населението том І

азбучник

с. Караманци

В лошо състояние

Използват се рядко

2.

1968

200

Семейна книга

азбучник

с. Караманци

Средно запазен

Използват се рядко

Каталог: rna -> haskovo
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община хасково опис на регистрите на населението на град хасково
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община ивайловград
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община харманли
haskovo -> Община свиленград състояние на Регистрите за Раждане към 05. 11. 2007 г
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община тополовград
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община стамболово опис на регистрите на населението на село лясковец
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община любимец
haskovo -> Опис на регистрите на населението на община маджарово


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница