Оразмеряване на открит каналДата19.07.2023
Размер0.72 Mb.
#118313
2.2 Horizont. Pqsykozadyrjatel

УТАЯВАНЕ


R
G
R- резултантна сила на съпротивлението на частицата по действие на силата на тежеста;
G – сила на тежеста;
R > G - изплуват
R < G – утаяват се
R = G - суспензия
Процесът “утаяване” в пречистването на отпадъчните води се използва за отделяне на седиментиращи (утаяващи се) във водата механични примеси.
В зависимост от природата и концентрацията на механичните примеси, процесът утаяване може да протече по следните три начина:
 • Свободно утаяване или т.н. утаяване на твърди гранулирани (зърнести) частици;
 • Несвободно (дифузно) утаяване или утаяване на флокулирани частици с ниска концентрация;
 • Суспензионно (стеснено) утаяване.

СВОБОДНО УТАЯВАНЕ


Този вид утаяване се наблюдава, когато отделните частици запазват индивидуалния си характер и не променят големината, размера и плътността си по време на процеса.
Всяка една твърда частица с по – голяма плътност от тази на водата има определена скорост на утаяване. Скоростта на утаяване на частиците се нарича хидравлична едрина ( u ).

НЕСВОБОДНО УТАЯВАНЕ


Процес на утаяване, при който отделните частици се агломерират по време на утаяването и променят формата, размера и скоростта си на утаяване.
 • Ефективността на този вид утаяване зависи от началната концентрация, природата на суспендираните вещества, времепрестоя и повърхностното хидравлично натоварване;
 • Ефективната скорост на утаяване (u) може да се определи, като отношение на дълбочината H към времето t, необходимо за получаване на дадения ефект на утаяване.

СУСПЕНЗИОННО УТАЯВАНЕ


При нарастване на концентрацията на твърдата (дисперсната) фаза в суспензията започва да се образува разделителна повърхност между течната фаза и суспензията и отделните частици загубват индивидуалния си характер.
Суспензионнот утаяване е характерно за активните утайки и флокулирани химични суспензии при концентрации над 500 mg/l.

ЗАДАЧА №2.2 Да се оразмери и конструира хоризонтален пясъкозадържател


ХОРИЗОНТАЛЕН ПЯСЪКОЗАДЪРЖАТЕЛ

Алгоритъм на решение на задачата

 • Предназначение и видове
 • Технологично оразмеряване

 • 1. Схема

2. Технологични изисквания:
 • Qор = 2.Qmax,h=……..
 • Определяне диаметъра d на минералните частици, които трябва да се отстранят.
 • Vп.з = 0,15 ÷ 0,30 m/s – скорост на движение на водата в пясъкозадържателя;
 • k = B/hр = 1 ÷ 1,5 ;

3. Определяне на необходимото напречно сечение на един коридор.
- Приемат се n = min 2бр.
- Приема се k = …..
- Приема се V = 0,3 (m/s)
Ширината B се закръгля на 0,1m
4. Определяне хидравличната едрина (u) спрямо диаметъра на минералните частици, които трябва да се отстранят.
6. Определяне общата дължина на съоръжението.
5. Определяне работната дължина на съоръжението.
ПI. Определяне обема на задържания пясък за едно денонощие.
р = 0,05 l/ж.д – норма на задържан пясък от един жител за едно денонощие.
IV. Определяне размерите на камерата за задържане на пясъка.
Размерите на камерата се намират след решаването на следното уравнение.
V. Конструиране

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница