Днес Европейската комисия предложи ново законодателство за предотвратяване и управление на бързо нарастващата заплаха от инвазивни видове. В момента в Европа има над 12 000 видове, които са чужди за природната средаДата11.04.2018
Размер33.51 Kb.
#66838Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 септември 2013 г.Oколна среда: нови действия от страна на ЕС за опазване на биологичното разнообразие от проблематични инвазивни видове

Днес Европейската комисия предложи ново законодателство за предотвратяване и управление на бързо нарастващата заплаха от инвазивни видове. В момента в Европа има над 12 000 видове, които са чужди за природната среда. Около 15 % от тях са инвазивни, като техният брой бързо нараства. Предложението има за цел да се намерят решения на увеличаващите се проблеми, причинени от тези инвазивни чужди видове, сред които са:  • Икономически проблем: инвазивните чужди видове причиняват в Европа щети на стойност най-малко 12 милиарда евро годишно поради опасности за човешкото здраве (например азиатски стършел и тигров комар, чиито ухапвания могат да бъдат фатални), щети на инфраструктурата (например японската пача трева поврежда сгради) и загуби при добива в селското стопанство (например нутриите, които увреждат култури).

  • Екологичен проблем: инвазивните чужди видове могат да нанесат тежки вреди на екосистемите и да доведат до изчезване на биологични видове, които са необходими за запазване на равновесието на природната среда. Черната череша например нарушава сериозно равновесието на горските екосистеми, а сивите катерици изтласкват червените. След загубата на местообитания инвазивните чужди видове са втората основна причина за загубата на биологично разнообразие в света.

  • Политически проблем: много държави членки вече са принудени да изразходват значителни средства за справяне с този проблем, но техните усилия не са ефективни, ако остават само на национално равнище. Кампанията за ликвидиране на гигантския хераклеум в Белгия, например, ще завърши без успех, ако видовете се разпространят отново от Франция.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Борбата с инвазивните чужди видове е отличен пример за област, в която Европа ще работи по-добре, ако е обединена. Законодателството, което предлагаме, ще помогне за опазването на биологичното разнообразие и ще ни позволи да се съсредоточим върху най-сериозните заплахи. Това ще спомогне за подобряване на ефективността на мерките на национално равнище и за постигане на резултати чрез най-ефективни разходи. С удоволствие ще работя с държавите членки и Европейския парламент за прилагане на това законодателство и задълбочаване на усилията за справяне с този сериозен проблем в цяла Европа.“

В предложението е включен списък на инвазивни чужди видове, които предизвикват загрижеността на Европейския съюз - той ще бъде изготвен заедно с държавите членки, като се използват оценки на риска и научни доказателства. Избрани видове ще бъдат забранени в ЕС, което означава, че няма да е възможно да се внасят, купуват, използват, освобождават или продават. В преходния период ще бъдат предприети специални мерки за справяне с възникващите проблеми за търговците, животновъдите или собствениците на домашни любимци.

В предложението са включени три вида мерки:


  • Превенция: държавите членки ще организират проверки за предотвратяване на умишленото въвеждане на тези видове. Много видове обаче влизат в ЕС неволно като замърсител в стоки или в контейнери. Държавите членки ще трябва да предприемат действия за откриване на тези начини и предприемане на корективни мерки.

  • Ранно предупреждение и бързо реагиране: когато държавите членки открият вид, предизвикващ загрижеността на Съюза, те ще предприемат незабавни действия за ликвидирането му.

  • Управление на определените инвазивни чужди видове: ако видовете, предизвикващи загриженост в Съюза, вече са широко разпространени, държавите членки ще трябва да предприемат мерки за свеждане до минимум на причиняваните от тях вреди.

С предложението се насърчава преминаване към хармонизиран и по-превантивен подход, чрез който да се повиши ефективността и да се намалят разходите, предизвикани от вредите, и разходите, възникващи с течение на времето.

Следващи стъпки

Предложеният регламент предстои да бъде разгледан от Съвета и Европейския парламент. Държавите членки ще участват в изготвянето на списъка и могат да предлагат видове, които да бъдат включени в него. Режимът ще бъде съчетан с механизъм за информационна подкрепа: Европейската информационна мрежа за чужди видове (http://easin.jrc.ec.europa.eu/).Контекст

Очаква се навлизането на чужди видове в Европа да се увеличи в резултат на нарастващите обем и мащаб на търговията и пътуванията, поради което повече видове ще бъдат транспортирани по целия свят.

Регламентът относно превенцията и управлението на инвазивни чужди видове се основава на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Аудиовизуални материали могат да бъдат изтеглени от tvlink.orgMEMO/13/769

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)IP/13/818

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница