Организация на транспортната работа във фирма „ава транс“ оод гр. ВидинДата24.05.2022
Размер1.16 Mb.
#114427
Презентация дипломна 174216 (2)
Свързани:
Дипломна работа на Николай последна корекция25.06.2020 - с таблици

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА РАБОТА ВЪВ ФИРМА „АВА ТРАНС“ ООД ГР. ВИДИН
Евгения Траянова Михайлова
Цел и задачи
  • Целта е да се анализира по месеци спада и увеличаването на изминати километри и разхода на горива за една година на транспортната работа във фирма „Ава Транс“ ООД гр. Видин.

  • Основни задачи:
  • преглед на институциите регулиращи автомобилния транспорт в Р България и Европа;
  • преглед на вътрешнодържавните и международните нормативни актове за регулиране на автомобилния транспорт;
  • представяне на документалното оформяне на автомобилните превози;
  • анализиране дейността на фирма „Ава Транс“ ООД гр. Видин;
  • предложения на промени за подобряване на транспортната дейност.

Организация на транспортната работа в
„Ава Транс“ ООД гр. Видин
  • Фирма „Ава Транс“ ООД е транспортно-спедиторска фирма основана през 1998 г. със седалище гр .Видин. Развива своята дейност в областта на транспорта и спедицията. Занимава се с международен превоз на товари.
  • „Ава транс ООД" се е наложила и утвърдила, като една от водещите транспортни фирми в България. Името и е гарант за високо качество на транспортните услуги, професионализъм, лоялно и коректно отношение към своите клиенти и партньори. Предлаганите дейности и услуги са придружени от изготвяне на необходимите транспортни и митнически документи.

Управител
Ръководител транспорт
Водачи
Механици
спедитори
Сравнителен анализ на товарни автомобили- изминати километри , изразходвано гориво по месеци за цялата година
На диаграмата са представени изминати километри от товарните автомобили по месеци. Вижда се ,че през месеците май ,юни и юли имаме стабилни стойности при изминатите километри (около 10000 км). През останалите месеци се забелязват големи амплитуди . През месеците януари и август имаме стойности около 3000 км , което е с 70% по малко от средната стойност. Докато през октомври изминати километри имат най - висока стойност от 12000 км. Което е 20% повече от средната стойност. При изследване на цялата работа се забелязва амплитуди от близо 9000 км ,което показва нестабилност при извършване на автомобилната дейност.
Сравнителен анализ на товарни автомобили- изминати километри , изразходвано гориво по месеци за цялата година
На диаграмата се вижда средният разход на гориво по месеци. Разходите съответства на изминатите километри .Забелязва се намаляване на броя курсове през летните месеци. Това се дължи на високите температури и наличието на летни забрани.
Сравнителен анализ на товарни автомобили- изминати километри , изразходвано гориво по месеци за цялата година
На диаграмата е представен средния разход за всички товарни автомобили за изследваният период. Вижда се че средния разход е между 30-31l на 100км.
Това показва, че независимо от атмосферните условия, вида на превоза средният разход се запазва в определени граници .
Дължи се на това че средния разход е изчислен за всички товарни автомобили.
Изводи и препоръки
Броят на курсовете, не се влияе от годината на производство на превозното средство.
Броят курсове зависи от:
- наличието на товари;
- метеорологичните условия през зимният период;
- необходимостта от техническо обслужване и текущи ремонти на транспортните средства.
Използването на по-нови транспортни средства води до намаляване разхода на гориво и съответно разходите на фирмата.
Въпреки че поддръжката на старите транспортни средства е финансово по-изгодна, съществуват редица други съображения, които трябва да се имат предвид: надеждността на машината, комфорта на водача, икономията на гориво, както и подобреното опазване на околната среда са част от положителните страни на новата техника.
Кадровият потенциал също е един от съществените производствени фактори за повишаване качеството на продукта. Провеждането на периодични обучения на водачите би довело до надграждане на техните умения и подобряване на транспортната услуга.
Благодаря за вниманието!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница