Министерство на правосъдиетостраница1/19
Дата08.12.2017
Размер0.91 Mb.
#36288
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен съд - Велико Търново, за 2009 г.(Обн., ДВ, бр. 12 от 13.02.2009 г.)

За съдебен район на Великотърновския окръжен и административен съд

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Криминалистични експертизи на писмени доказателства


Христо Минчев Бобчев, Велико Търново, ул. Симеон Велики 9, ет. 14, ап. 53, GSM  0898/754471 , графолог.

Атанас Панайотов Желязков, Горна Оряховица, ул.  Сидер войвода 39, дом. тел.  0618/2-61-31 , GSM  0889/785156 .


2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди


Д-р Георги Пантелеев Хараламбиев, Велико Търново, ул. Оборище 10, вх. Д, тел. 67-80-18, сл. тел. 60-45-45, GSM  0897/243278 , ортопедия и травматология.

Д-р Стефан Иванов Димитров, Велико Търново, ул. Полтава 7А, п.к. 26, GSM  0886/793856 , ортопедия и травматология.

Д-р Камен Илиев Хаджиилиев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1Б, дом. тел. 64-90-50, сл. тел. 63-03-13, хирургична стоматология.

 3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Съдебно-психиатрична експертиза


Д-р Валентина Генова Василева, Велико Търново, ул. Козлодуй 2, GSM  0887/978575 , психиатрия.

Д-р Даниела Маринова Иванакова, Велико Търново, ул. Сергей Румянцев 27, GSM  0888/830363 , психиатрия.

Д-р Евгения Атанасова Генчева, Велико Търново, ул. Деню Чоканов 7А, GSM  0889/273821 , психиатрия.

Д-р Красимира Ценкова Александрова, Горна Оряховица, ул. Македония 8, тел.  0618/2-24-37 , GSM  0888/892413 , психиатрия.

Д-р Крум Кирилов Йорданов, Велико Търново, ул. Райна Княгиня 8, вх. Б, тел. 67-41-71, GSM  0889/667055 , психиатрия.

Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева, Велико Търново, ул. Росица 3, вх. А, GSM  0888/757868 , психиатрия.

Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, Велико Търново, ул. Ален мак 6а, вх. Б, тел. 60-37-28, GSM  0888/398287 , психиатрия.

Д-р Огнян Николаев Никитов, Велико Търново, ул. Козлодуй 6, ет. 6, GSM  0888/778615 , психиатрия.

Д-р Николай Димитров Димитров, Свищов, ул. Кирил и Методий 26, GSM  0886/703050 , психиатрия.

Д-р Стефка Стефанова Недялкова, Велико Търново, ул. Стара планина 20, GSM  0888/785790 , психиатрия.

Д-р Тодор Цанков Митев, Велико Търново, ул. Краков 12, GSM  0888/759689 , психиатрия.

Съдебно-психологична експертиза


Донка Маринова Петрова, Горна Оряховица, ул. Славянска 5А, GSM  0889/019125 , психология.

Симеон Колев Азгоров, Велико Търново, ул. България 38В, тел. 65-56-54, GSM  0888/678486 , психология.

Искра Кънчева Бояджиева, Велико Търново, ул. Георги Бенковски 5В, ет. 4, ап. 11, тел. 67-57-26, GSM  0899/512450 , психолог.

Татяна Йорданова Енчева, Горна Оряховица, ул. Цар Самуил 32, GSM  0888/348486 , психолог.

Елена Атанасова Бораджиева, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А, ап. 4, тел. 64-99-50, GSM  0887/975565 , социолог.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Съдебно-счетоводна експертиза


Албена Георгиева Петрова, Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов 6, вх. А, ет. 2, ап. 4, GSM  0886/907767 ,  0896/667246 , икономист-счетоводител.

Анелия Петрова Зарзаланова, Велико Търново, ул. Драган Цончев 18, бл. 21, вх. В, тел. 60-18-92, GSM  0886/780923 , икономист-счетоводител.

Анета Петкова Иванова, Велико Търново, ул. Ангел Каралийчев 19, тел. 63-05-50, GSM  0898/753256 , икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт - оценител на недвижими имоти.

Анка Христова Ангелова, Велико Търново, ул. Трети март 17, ет. 2, тел. 65-72-16, GSM  0896/907795 , счетоводство и контрол.

Валентин Кръстев Трайков, Лясковец, ул. Възраждане 2, GSM  0886/317241 , икономист-счетоводител, експерт - оценител на инвестиционен проект, оценител на цели предприятия.

Венета Димитрова Мусева, Горна Оряховица, ул. П. Р. Славейков 29Б, ет. 2, GSM  0887/866224 , икономика на промишлеността.

Ваня Иванова Атанасова, Горна Оряховица, ул. Клокотница 38, тел.  0618/4-47-55 , GSM  0888/913772 , икономист-счетоводител.

Велко Благоев Великов, Полски Тръмбеш, ул. Раковска 25, вх. А, GSM  0897/941163 , икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

Вера Димитрова Станкова, Велико Търново, ул. Трети март 25, вх. Г, ет. 7, ап. 13, тел. 67-27-98, GSM  0887/657679 , икономист-счетоводител, експерт - оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

Даниела Георгиева Неделчева, с. Шемшево, къща № 546, GSM  0886/646021 , икономист-счетоводител.

Десислава Иванова Трифонова, Горна Оряховица, ул. Страцин 1, тел.  0618/6-40-32 ,  0618/6-00-30 , GSM  0886/436399 , счетоводство и контрол.

Диан Тодоров Стоянов, Горна Оряховица, ул. Бузлуджа 4, вх. Б, бл. 4, GSM  0888/352972 , икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт - оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Диана Христова Димитрова-Белова, Велико Търново, ул. Васил Левски 17В, тел. 65-06-44, сл. тел. 62-38-97, GSM  0888/757489 ,  0899/008060 , икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

Елена Велева Илиева, Велико Търново, ул. Оборище 6А, тел. 67-75-45, GSM  0888/206124 , икономист-счетоводител.

Елка Цанева Колева, Велико Търново, ул. Славянска 4, вх. Б, ет. 1, тел. 65-12-15, GSM  0888/554759 , икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Емилия Великова Яламова, Велико Търново, ул. Георги Измирлиев 6А, GSM  0886/336354 , икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Иванка Стоянова Бакалова, Велико Търново, ул. Никола Габровски 47, ет. 8, ап. 34, дом.тел. 67-06-90, GSM 0878/191002, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.

Йорданка Димитрова Димова, Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров 20, ет. 3, тел.  0618/6-04-87 , GSM  0884/573373 , стокознание.

Йорданка Михайлова Златева, гр. Елена, ул. Стоян Михайловски 91, ап. 1, тел.  06151/38-41 , GSM  0885/001676 , счетоводство и контрол.

Йорданка Цанкова Йорданова, Велико Търново, ул. Любен Каравелов 20, вх. А, тел. 65-75-52, GSM  0885/781023 , счетоводител.

Мария Ангелова Катевска, Велико Търново, ул. Цветарска 10, тел. 62-77-35, икономист-счетоводител.

Марияна Георгиева Тодорова, Велико Търново, ул. Васил Левски 10Б, ет. 4, ап. 8, тел. 65-55-28, GSM  0886/398274 , икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

Марияна Господинова Врангова, с. Първомайци, ул. Цар Самуил 1, тел.  0618/5-31-55 , GSM  0887/425202 , икономист - изследване на операциите.

Марияна Тонева Банчева, Велико Търново, ул. Мармарлийска 22Б, тел. 62-54-61, GSM  0885/910808 , икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.

Миленка Иванова Джамбазова, Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов 7, вх. Б, ап. 16, тел. 62-80-60, GSM  0887/812169 , икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.

Обрешко Нешев Нечев, Велико Търново, ул. Филип Симидов 9, вх. А, ап. 4, тел. 62-56-58, GSM  0887/710977 ,  0884/362101 , икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Пенка Дончева Петкова, Велико Търново, ул. Гагарин 6, ет. 5, ап. 19, тел. 62-74-60, икономист-счетоводител.

Пенка Йорданова Попова, гр. Елена, ул. Чумерна 16, дом.тел.  06151/49-68 , сл.тел.  06151/21-18 , GSM  0885/092889 , счетоводство и контрол.

Петър Рашков Боев, с. Патреш, област Велико Търново, ул. 17 № 1, GSM  0889/577755 , икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Румен Николов Димитров, Килифарево, ул. Мариола Сиракова 1, ет. 1, ап. 3, тел.  06114/27-62 , GSM  0897/883522 , икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

Севдина Иванова Йорданова, Велико Търново, ул. Димитър Благоев 3, вх. А, ап. 7, тел. 67-96-61, GSM  0887/805977 , икономист-счетоводител.

Стефан Веселинов Давидов, Велико Търново, ул. Опълченска 65, GSM  0887/897569 , счетоводство и контрол.

Събка Иванова Бакалова, с. Пчелище, област Велико Търново, ул. Първа 39, GSM  0887/763608 , икономист-счетоводител.

Теодора Генова Бойчева, Велико Търново, ул. Тракия 20Б, тел. 62-28-72, GSM  0889/895430 , икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

Тодорка Дончева Недева, Горна Оряховица, ул. Патриарх Евтимий 36, тел.  0618/4-91-89 , GSM  0888/284213 , икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.

Цветомир Симеонов Маринов, Велико Търново, ул. Възрожденска 17, тел. 65-07-79, GSM  0887/915243 , икономист-счетоводител.

Ценка Петкова Илиева, Велико Търново, бул. България 60, тел. 65-21-23, GSM  0885/376115 , счетоводство и контрол.

Юлия Лазарова Попкръстева, Велико Търново, ул. Плиска 8, ет. 5, ап. 10, GSM  0887/408201 , икономист-счетоводител.

Янка Недялкова Иванова, Горна Оряховица, ул. П. Р. Славейков 13, GSM  0898/676690 , икономист-счетоводител.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница