Още една причина поради която не можем да видим БогДата19.07.2018
Размер37.5 Kb.
#75740
Още една причина поради която не можем да видим Бог!
За да видим Твореца, необходимо е първо да го проумеем и разберем! Наблюдаван от страни творецът е винаги странен и неразбираем. Светът на твореца не може да се види от околните. Можем да видим готовия продукт,сътворен от твореца,но мисловния свят в който творецът обитава, дори да искаме, не можем да го проумеем !

Творецът превъзхожда своето творение и околните във височина.Физически и интелектуално е "по-висок" и "по-силен". Владее всички необходими средства, като план по проект и действие, за реализация. Така един грандиозен план стои скрит в ума на своя създател преди реалното му изпълнение .

Да вземем например Бруклинския мост в Ню Йорк .Преди да бъде явен в реалността (т.е построен), той е бил една реалност само в ума на своя създател. Другите не са го виждали.За тях е било невероятно той да съществува! Но авторът му го е носил у себе си и го е виждал преди другите да са го видели!

Представете си например, как авторът на този грандиозен строеж пита един случаен минувач на едно от местата където мостът ще се издига (но все още не е построен), като сочи с ръка към празното небе:"Виждаш ли този мост?Аз го построих!" Какво би си помислил случайният минувач?

"-Този е луд!" - И с тази мисъл би се отделил плахо, без да пророни дума.

Какъв парадокс! Авторът на един грандиозен строеж може да бъде помислен за луд!

Проследявайки историята по реализирането на този грандиозен план разбираме,че неговият автор Джон Рьоблинг ......умира много скоро, в самото начало на започването на грандиозния строеж. Но унищожава ли се проекта? Мостът остава ли само една нереализирана идея ? След като авторът е мъртъв кой ще продължи след него?

Неговият син Уошингтън Рьоблинг ! Живял близо до своя баща, слушал и повярвал изключителната бащина теория по новото строителство на мостове !!! Така строежът продължава и значително напредва, но ...за голямо съжаление, следствие изключително тежките и непосилни условия на труд синът Уошингтън Рьоблинг се разболява тежко ! Кой ще продължи тогава? Нима едно видение изключително смело за времето си 1869/1883г ще бъде занемарено? Нима една брилянтна творба,за съжаление недовършена трябва да загине заедно с авторът си ?!Проследяването до край на тази история може да ни даде изключително ясен пример за действието на вярата. Как да гледаме към твореца,за де го проумеем и разберем.

Снахата на автора, Емили, стояла близо до съпруга си Уошингтън Ръолинг ,слушала и повярвала реалното изпълнение на грандиозния план, изучава тайните на висшата математика и механика и се заема по продължаване общото, семейно дело! Малцина са били тези, които са повярвали реалното съществуване на моста преди неговото реално изпълнение! Всички повяярвали са били близки на автора,слушали са идеите му и са ги приемали като истинни , реални и изпълними !

Разглеждайки повърхностно живота на твореца на Бруклинския мост,можем да получим (макар и незначителна) някаква представа и за Бог като Творец.

Божият син Исус от Назаред говори за грандиозен проект на Бог Отец по възвръщането на човека при Себе си,във вечен живот! И никой не му вярва !

"Заради греха човек старее и умира,но заради Божията милост,т.е. Божият грандиозен план за спасение, човек ще се върне възкресен при Създателят си (Бога) за да Царува вечно!"-казва Исус а съвременниците му се смеят и не вярват !- "Ще се опитате да разрушите Тялото в което съм"-продължава Исус,-"Но след три дни Отец ми ще Го възкреси!"- съвременниците му ругаят:

"Бяс имаш.Кой иска да те убие?"

Какъв парадокс ! Исус говори ясно,че човекът както е бил създаден от Бог,така и ще бъде възкресен от Създателят си за да царува вечно с Него,като примерът,първият плод на грандиозния, възкресителен план след смъртта е сам Той, Божият син Исус Христос от Назаред.Но никой от първенците на тогавашното време не Го повярва. "Кой Исус, синът на Йосиф и Мария ли?За какъв се мисли тоя,

че да нарича Бога Свой Отец?"

Защо не Го вярват неговите съвременници? Защото стоят далеко от Него!

Кои Го повярваха? Тези които бяха близко до Него, Неговото семейство:"Кои са майка ми и братята ми?” –казва Исус- „Тези които слушат Божието Слово и Го изпълняват."( това е вяра) Проследявайки Божието Слово, Исус наистина е убит,по жесток начин,чрез разпъване на кръст от всички, които стоят далеко от Него и не вярват Словата му !

Какво противоречие ! Бог Творецът изпраща доброволно до всички човеци,чрез Чедото си, Своят грандиозен план за спасение на Човешкия род от смъртта,а злите и невярващите

на тогавашното време Го обвиняват за лъжец и Го разпъват на кръст. Колко жалко.Божият Син бе убит за едно изключително добро дело:Спасението на целия човешки род от смъртта !
Но какво стана след това? Планът за спасение унищожен ли бе?
Не! Планът за спасение подейства перфектно! И не само!
Проследявайки Божието Слово виждаме, че на третия ден след смъртта си Исус наистина възкръсна и освидетелства живота си с възкресено-прославено тяло в продължение на 40 дни, до своето възнесение! Но забележете! Откриваше се само на тези, които повярваха, че Той е Божий Син!
Така по един чудесен начин, сам Бог, чрез Себе Си, раздели живота от смъртта, защото само на тези които Го повярват и приближат със сърцата си Той свидетелства Новия Си Вечен Живот във Ново Прославено Тяло и не само!

На всички тях Бог дава право да се нарекат Божии Синове и Дъщери и от позиция на Божии Чеда да наследят същото възкресение в едно Ново Прославено Тяло в деня на своята смърт, също като тялото на своя Господ, с което Той и Те да бъдат заедно във вечността!

Остава въпросът:

- Какво да сторим днес и ние грешните човеци от 21 век, за да повярваме, за да наследим и ние Вечно Ново Тяло в деня на нашата смърт, с което Бог Исус бе възкресен?

Какво да сторим за да се спасим?

Необходимо е да се доближим до Божественото писание и да се запознаем с написаното там.

Необходимо е да слушаме Божиите Слова за да ги повярваме!

Необходимо е да се обърнем изцяло към Нашия Вечен Бог, като обърнем гръб на греха, което става само, когато слушаме Неговите Божии Слова и Ги пазим в сърцата си!


Искате ли и вие това? Вярвате ли Го? Помолете се с мен:
Господи Исусе,

Прости ми греховете!

Моля те, помогни ми да те позная, както Те познаха Твоите Верни Ученици!

Моля Те, влез и в моя окаян живот и облечи и мен с Твоето Ново, Вечно, Тяло!

Моля те, заради твоята любов!

Амин!
Потърсете църква, където се изучава Божието Слово и Го изучавайте!

Бог да ви благослови!

Нека Бог благослови България!Амин и амин!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница