Отчитане на разходите за основна дейност


Отчитане на разходите за външни услугистраница8/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
2.1.2 Отчитане на разходите за външни услуги
Към разходите за външни услуги се включват разходите на предприятието за ползвани услуги, извършени от трети лица. Те са твърде разнообразни и се извършват непрекъснато. По-конкретно тук се отнасят: разходите за реклама,съобщения и писмени обяви, печатарски, телеграфо-пощенски услуги, телефонни такси, абонаментни такси, застраховки, наеми за помещения, транспортни и други разходи. Тези разходи се отчитат със сметка 602 Разходи за външни услуги. При текущото счетоводно начисляване на разходите за външни услуги сметката се дебитира, а се кредитират различни сметки в зависимост от характера на услугата:

  • сметка 451 Разчети с общините (за начисления данък сгради, такса смет, такса вода)

  • сметка 495 Разчети по застраховане (за начислени застраховки)

  • сметка 401 Доставчици (за начислени разходи за телефон, телеграф, факс, интернет, задължения за доставка на активи или други услуги)

  • сметка 501 Каса в левове (за изплатени разходи за външни услуги от касата на предприятието)

  • сметка 503 Разплащателна сметка в левове (за изплатени разходи от разплащателната сметка на предприятието) и други сметки.

В края на отчетния период сметката се кредитира, а се дебитират сметки: 123 Печалби и загуби от текущата година, група 61 Разходи за дейността, или група 70 Приходи от продажби.
В националния сметкоплан при характеристиката на сметка 602 Разходи за външни услуги е отбелязано, че „Чрез сметка 602 не се отчитат разходите за външни услуги по придобиване на дълготрайни активи и материални запаси чрез покупка”9. Тази особеност е подчертана поради обстоятелството, че в този случай в отчетния процес се използват като операционни сметки сметка 613 (207) Разходи за придобиване на дълготрайни активи и сметка 301 Доставки, а също така, че при доставката на активите само се трансформират активите от един в друг вид, без да е налице намаляване на икономическата изгода от изтичане на активи или натрупване на пасиви10. Разходите за външни услуги, които следва да бъдат отложени за следващи отчетни периоди, се отчитат първоначално по дебита на сметка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди. При трансформиране на тези разходи в текущи разходи за дейността сметка 651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди се кредитира със съответната част от разсрочените разходи като разходи за текущия период, срещу дебитиране на сметка 602 Разходи за външни услуги.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница