Пазарната икономика като система от връзки и зависимости предполага формирането на два големи и взаимообвързани процесастраница1/16
Дата03.01.2022
Размер124.5 Kb.
#113124
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Природа и функции на парите
Свързани:
ЕкологияКУРСОВА РАБОТА

по

ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
на тема:

ПРИРОДА И ФУНКЦИЯ НА ПАРИТЕ

УВОД
Пазарната икономика предполага формирането на два големи и взаимообвързани процеса:

=> единият процес е свързан с движението на стоките.

=> другият процес е свързан с движението на парите.

Настоящата разработка ще направи опит да характеризира природата и функциите на парите.
1. Същност на парите

В обикновения смисъл под пари разбираме всяко нещо, което е широко използвано и свободно приемано като средство за закупуване на стоки и услуги.

Общото мнение е, че парите са резултат от обществения характер на производството и са актив с висока ликвидност, който е общоприето средство за размяна срещу други стоки и се използва като мерило за сравнение при измерването на тези стоки.

Едно от най-приемливите определения за парите е, че те са високоликвиден финансов актив, общоприето средство за размяна от всички пазарни субекти - както купувачи, така и продавачи, което се използва като критерий, мерило за стойността на всички стоки и като средство за съхраняване на стойност.

Парите са всеобщо средство за размяна. В по-широк план те се приемат като съвкупност от активи, които хората могат да използват за придобиване на стоки и възстановяване на дългове. Непосредствено парите се възприемат като определена наличност. Но в действителност парите са цяла поре­дица от финансови активи.

Парите често се свързват и с богатството, но то се проявява в много и разнообразни форми, в т.ч. и материални активи. Не рядко парите се свеждат до определени доходи.

Продуктовите и паричните потоци са във взаимодействие, взаимно се предполагат. Съвременното пазарно стопанство трудно би изградило сложните взаимодействия в икономическата среда само върху основата на продуктовите потоци, въпреки че в исторически план стоковата размяна възниква като натурална размяна. Но и в този примитивен процес на връзки, възникнал с развитието на разделението на труда, има признаци, зачатъци, които предопределят едни стоки като посредници в размяната на други стоки. Разделението на труда предизвиква необходимостта от размяна и превръща продуктите в стоки, а движението на стоките, като израз на размяната, ражда парите. В процеса на размяната част от стоките се превръщат в пари.

Движението и ролята на парите в съвременните икономически условия са свързани с работата на много финансови институции, сред които основно значение във всяка държава и за всяко национално стопанство има централната банка.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница