Приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ 20 английски език с италиански език—С/С1,С2/20, английски с немски език- д-10, английски с руски език-е/20Дата16.08.2017
Размер222.3 Kb.
#27856
2013-2014 Последна редакция: 09.10.2013 г. Първи семестър Специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК - А/А1, А2/ 25 Курс І

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С КИТАЙСКИ ЕЗИК - В /В1, В2/ 20

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК—С/С1,С2/20, АНГЛИЙСКИ С НЕМСКИ ЕЗИК- Д-10, АНГЛИЙСКИ С РУСКИ ЕЗИК-Е/20


Д Н И

Ч А С О В Е

7.30 – 9.00

9.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

16.30 – 18.00

18.00 – 19.30


ПОНЕДЕЛНИК
А- Основи на превода

гл. ас. Павлов,

237 с.з.

Е- Основи на превода

гл. ас. Павлов,

237 с.з.

С Основи на

превода

гл. ас. Павлов,

237 с.з.

В - Основи на

Превода, 237а с.з.

гл. ас. Павлов,


Д Основи на

Превода, 237 с.з.

гл. ас. Павлов,


В2 Китайски език, хон. ас. Л. Джан

11 с.з.А1 Практически испански език,

хон. ас. Найденова , 416 с.з.

А2 Практически испански език

хон. ас. Найденова- 236 с.з.

ВТОРНИК
От 9.30 ч. C1 Граматика ,хон. ас. Р. Адинолфи - 237 а с.з.Лекции до 18.40 часа

ПСИХОЛОГИЯ

гл. ас. Койчев

1 ауд.
Е - Практически руски език,

Докт. Нейчева, 333 с.з.

Е - Практически руски, 301 с.з.

гл. ас. Минкова,
Д Лексика и граматика

хон. ас. Цветков, 416 с.з.

В1 Китайски език, хон. ас. Ив. Петров

18 с.з. от 8.30 до 12 ч.
СРЯДА
A Лексика и граматика

хон. ас. Цветков, 306 с.з.
Упр. А гр.

Странознание

на Великобритания,

8 с.з., 1 седм.

доц. Костурков


ЛЕКЦИИ

Увод в общото езикознание

Доц. Чобанов-

8 ауд.

Лекции

СБЕ Общ теоретичен курс, гл. ас. Гайдарова

8 ауд.
Д - Немски език, 2 седм.

гл. ас. Минкова, 337A с.з.,Б Граматика

хон. ас. Р. Адинолфи - 237 а с.з.
Д- Руски език

Хон. ас. Иванова,24 с.з.Упр. В

Странознание

на Великобритания,

8 с.з., 2 седм.

доц. Костурков

ЧЕТВЪРТЪК
Упр. С гр.

Странознание

на Великобритания,

14 с.з., 1 СЕДМ.

доц. Костурков

В2 Китайски език, хон. ас. Ив. Петров до 17.10

406 с.з.
А2 Практически испански език

24 с.з., хон. ас. Найденова
В1 Китайски език, хон. ас. Л. Джан

416 с.з.

С2 Практически италиански език,

306 с.з. , хон. ас. Тилева

Лекции

Странознание

на Великобритания,

6 ауд., 2 СЕДМ.

доц. Костурков


Упр. /Д+Е/ гр.

Странознание

на Великобритания,

14 с.з., 2 СЕДМ.

доц. Костурков

Е Практически руски , хон. ас. Иванова

332 с.з.


Е Лексика и граматика

хон. ас. Цветков , 235 с.з.


Д Практически немски език

ас. Илиева, 404 с.з.
ПЕТЪК
А Превод

хон. ас. Ставрева

236 с.з.

В Превод

хон. ас. Ставрева

236 с.з.

Д Превод

хон. ас В. Банев

236 с.з.

С Превод

хон. ас. В. Банев

236 с.з.

Е Превод

хон. ас В. Банев., 236 с.з.


С2 Практически италиански език,

234 с.з. , хон. ас. Тилева

А1 Практически испански език,

хон. ас. ., хон. ас. Найденова , 234 с.з.
А Лексика и граматика

хон. ас. Гогалчева, 427а с.з.


В Лексика и граматика

хон. ас. Гогалчева, 304 с.з.


С Лексика и граматика

хон. ас. Гогалчева, 304 с.з.

Възможни са промени в разписанието следете официалния сайт на Филологическия факултет на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg

Специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК - А/А1, А2/

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С КИТАЙСКИ ЕЗИК - В

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК—С/С1,С2/, АНГЛИЙСКИ С НЕМСКИ ЕЗИК- Д/11/, АНГЛИЙСКИ С РУСКИ ЕЗИК-Е-16, НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК-1Първи семестър Курс ІI


Д Н И

Ч А С О В Е

7.30 – 9.00

9.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

16.30 – 18.00

18.00 – 19.30ПОНЕДЕЛНИК

Е-Писм. упр.

Ив. Генчева,332 с.з.

А-Писм. упр.

Ив. Генчева,332 с.з.

С-Писм. упр.

Ив. Генчева,332 с.з.

Лекции

Лингвистика на текста

322 ауд., 1 седм.

гл. ас.Р.Декова

В- Лекции - 10 с.з.

Странознания на Китай, 2 седм.

В. Тодорова


Е-Факултативна дисциплина 2-ри руски език , 22 с.з.-

гл. ас. Зозикова

Е-Практически руски език, , 22 с.з.

гл.. ас. Зозикова


В - Китайски език , хон. ас.Л. Джан

11 с.з.

А-Факултативна Испански език

Хон. ас. Ортега,

14 с.з.

Д-Лекции -

Странознания на Германия, 7 с.з.

Д+Е упр.Лингвистика на текста, 322 ауд.

2 седм.

гл. ас. Р.Декова

В упр.Лингвистика на текста, 322 ауд.

2 седм.

гл. ас. Р.Декова

А 2 седм.

упр.Лингвистика на текста, 322 ауд.

гл. ас. Р.Декова

С-2седм.

упр.Лингвистика на текста, 322 ауд.

гл. ас. Р.Декова

Е-Практически руски език, ., 22 с.з.- 1 седм.
Гл. ас.Г. Косева

ВТОРНИК

От 8.30 Лекции Педагогика

Проф. Радев, 1 ауд.


А -Лекции Странознания на Испаия, 1 седм.

проф. Кънчев, 11 с.з.

С- Лекции

Странознания на Италия, 10 с.з.

Гл. ас. Н. Христова

Новогр. език

докт. Иванова , слято с Балкан.336 с.з.СРЯДА
Д Практически немски език, гл. ас. Танева, 402 с.з.

Е- Лекции - 301с.з.

Странознания на Русия, гл. ас. Чернева


А Упр. Педагогика, гл. ас. Атанасова,

427а, 2 седм.

В Упр. Педагогика,

гл. ас. Атанасова , 427а, 2 седм.

С Упр. Педагогика, гл. ас. Атанасова ,

427 а, 2 седм.

Лекции + упр.

Теория на превода

Проф. Добрев

19 к.з.

А-Лексика

Хон. ас. Арабян

404 с.з.

С-Лексика

Хон. ас. Арабян

404 с.з.

В-Лексика

Хон. ас. Арабян

404 с..з.
Д Упр. Педагогика, гл. ас. Къндева ,

406 ,2 седм.

Е Упр. Педагогика,

гл. ас. Къндева ,

406, 2 седм.
В-Писм. упр.

Ив. Генчева,306 с.з.

Д-Писм. упр.

Ив. Генчева,306 с.з.
17.45

В- Фонетика на КЕ

11 с.з. Т. Пенева

Д- Превод

А. Ставрева , 304 с.з.

А-Превод

А. Ставрева, 304 с.з.

С-Превод

А. Ставрева ,304 с.з.

В-Превод

А. Ставрева, 304 с.з.

Е-Превод

А. Ставрева, 304 с.з.

Новогр. език

хон. ас. Петров, 4 ауд.

ЧЕТВЪРТЪК


А

СПОРТ


С, Д

СПОРТ

В, Е

СПОРТ

С1 Практически италиански език,

237ас.з. , хон. ас.

Коджаниколова

С2 Практически италиански език,

237а с.з. , хон. ас.

Коджаниколова

Д Практически немски език, гл. ас. Танева,

304 с.з.

С1-Лексика- 1 седм.

235 с. з.

С2-Лексика- 1 седм.

235 с. з.

С- Факултативна

/ Италиански език/


С1- Превод- 2 седм.

235 с. з.

С2- Превод- 2 седм.

235 с. з.


Д- Факултативна

немски език

гл. ас. Георгиев,332 с.з.
А2 -Испански език , хон. ас. Петкова- 333 с.з.

ПЕТЪК

упр. Фонетика Гр. Е

Брусева, 2 седм.

336 с.з.от 26.10.

Теоритичен курс ФОНЕТИКА/Гр.Е/

проф. Пороманска , 336- 2 седм.
Езикова култура правопис или пунктуация -

МИЛИЧИНА

8 ауд., 2 седм.
Д-Лексика

В. Банев

237а с.з.


Е-Лексика

В. Банев

237а с.з.

Практически руски език, ., 237а с.з.

гл. ас.. ас. Шкодрова

Е- Теоритичен курс ФОНЕТИКА/ВТОРИ чужд език / -

гл. ас. Минкова, 32 с.з./от . 04.10. до 25.10./А1-Испански език , докт. Найденова – 337 а с.з.
СЪБОТА
В - Китайски език , хон. ас. Шахинян, 316 с.з.

В-ФД (2-ри китайски език), 316 с.з.

хон. ас. Шахинян


Първи семестър Специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИСПАНСКИ ЕЗИК - група А/А1, А2/

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С КИТАЙСКИ ЕЗИК - група В ,

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С НЕМСКИ ЕЗИК-11, /ТУРСКИ ЕЗИК-2/РУСКИ ЕЗИК-6/ ФРЕНСКИ ЕЗИК/1/,НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК-3-/ОБЩА ГРУПА – С/

Курс ІII


Д Н И

Ч А С О В Е

7.30 – 9.00

9.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

16.30 – 18.00

18.00 – 19.30

ПОНЕДЕЛНИК
Практически немски език, гл. ас. Танева - 333 с.з.
10.30-12.00 Превод (руски език)

Гл.ас. Христова 18 сем.з.
Лекции , 1 седм.

Основи на социолингвистиката

гл. ас. Р. Декова, 427а с.з.

А упр. 1 седм. 427а

Основи на социолингвистиката

гл. ас. Р. Декова,

В упр. 1 седм.427а

Основи на социолингвистиката

гл. ас. Р. Декова


С упр. 1 седм. 427а

Основи на социолингвистиката

гл. ас. Р. Декова,


А1 Испански език , /слято с ПЛФЕ/

хон. ас. Ортега, 34 с.з.

А2 Испански език , /слято с ПЛФЕ/

хон. ас. Ортега, 34 с.з.

Лекции Стилистика на САЕ, д-р Дженкинс

2 седм., 427а

В упр.Стилистика на САЕ, Гл. ас. Обретенов

416 с.з., 2 седм.

А упр.Стилистика на САЕ, Гл. ас. Обретенов

416 с.з., 2 седм.

С упр.Стилистика на САЕ, Гл. ас. Обретенов

416 с.з., 2 седм.

ВТОРНИК

А-ПРЕВОД

Д. Шаркова

234 с.з.

А2 Испански език , /слято с ПЛФЕ/, хон. ас. Ортега, 37 с.з.

А1 Испански език , /слято с ПЛФЕ/, хон. ас. Ортега, 37 с.з.

В-ПРЕВОД

Д. Шаркова

234 с.з.

С-ПРЕВОД

Д. Шаркова

234 с.з.
Практически турски език, ас. Бекир-

331 с.з.

Упр. Морфология на СНгр.Е

Гл. ас. Гроздева

336 с.з., 1 седм.


От 13.15 ч.Лекции

Морфология на СРЕ

ГЛ. АС. Ю. Чакърова

13 с.з.

А Писмени упр.

ас. Ц. Дженкинс

337а

В Писмени упр.

ас. Ц. Дженкинс

337а

С Писмени упр.

ас. Ц. Дженкинс

337а
Практ. Новогр. език, Гроздева -336 с.з.

А1 Практически френски език,

Доц. Хачикян

20 с.з. до 15 ч.

С Лексика-416 с.з.

Д-р Хейз


А Лексика -416

Д-р Хейз


В Лексика -416

Д-р ХейзСРЯДА

9,00-10,30 Лексика (руски език)

Гл.ас. Стойкова

32 сем.з.

ИД 3

Компютърна лингвистика, 8 ауд.,

Доц. Р. Николов

Лекции

Морфология на СФЕ,

Доц. Дичева

Ез. каб.1

Лекции

Морфология на СИт. Е
Писмени упражнения (руски език)
Докт. Солтиров
ІІ седмица 37 сем.зала

Лекции + упр.

Теория на превода

Проф. Добрев

19 к.з.

Лекции

Морфология на ТЕ

Проф. Добрев 19 к.з.
Лекции

Морфология на СНЕ,

д-р Димитрова

402 с.з.

упр. Морфология на СНЕ,

2 седм.

гл. ас. Георгиев,

416 с.з.


Практ. новогр. език,

Франдезкакас- 336
ЧЕТВЪРТЪК

Упр.Морфология на СРЕ,

докт. Тилев,

2 седм.- 17 с.з.

Практически немски език, гл. ас. Танева - 234 с.з. до 11.10

Лекции

Морфология на САЕ,

1 седм., доц. Грънчаров

9 ауд.

Лекции – 1 седм.

История на литературата,

гл. ас. д-р Манчоров, 17 ауд..
Лекции - 2 седм.,

Морфология на СКЕ,

хон. ас Иванчев

14 с.з.

Практически френски език , хон. ас Чочева , слято с ЛИТ- 18 с.з.

С

Морфология на САЕ,16 с.з.

2 седм-Гл. ас. Койнакова

С упр.

История на литературата

д-р Манчоров

2 седм., 17 ауд.

А упр.- 2 седм.

История на литературата, гл. ас.

д-р Манчоров,17 ауд.


В – 2 седм.

История на литературата, гл. ас.

д-р Манчоров,17 ауд.
Лекци Морфология на СНгр.Е

Проф. Пороманска , 2 седм. 336 с.з.

А Морфология на САЕ, 2 седм. 8 с.з.

В Морфология на САЕ, 2 седм. 11 с.з.

ПЕТЪК
Практически руски език, 306 с.з.

гл. ас. Шкодрова

А -Лекции Морфология на СИсп. Е, 2 седм.

д-р Ненкова 8 с.з.

Практически руски език,

8 с.з.- 1 седм.

гл. ас. СолтировТурски език – Д-р Салджиев, 20 с.з. до 15.40 ч.
Практически китайски език- 9 с.з. хон. ас Иванчев до 12.40 ч./ Лай Джан до 13.30

А -упр.Морфология на

СИсп. Е, 2 седм.

д-р Ненкова, 8 с.з.

Специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИСПАНСКИ ЕЗИК - А

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С НЕМСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ТУРСКИ ЕЗИК.; АЕФЕ /ОБЩА ГРУПА- В

Семестър І Курс ІV


Д Н И

Ч А С О В Е

7.30 – 9.00

9.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 16.30

16.30 – 18.00

18.00 – 19.30


ПОНЕДЕЛНИК


ТПП/АЕ/, гл. ас. Илиева


Практически френски език

слято с ЛИТ, 337а

Практически руски език

Хон. ас. Косева 1 седм., 27 с.з.
Практически руски език до 15.40

гл. ас. Василева, 15 с.з.

Практически немски език

Гл.ас. Танева, 34 с.з.

ВТОРНИК
А Лексика

Лектор Фулбрайт

334

С Лексика

Лектор Фулбрайт

334

Лекции

МОАЕ

гл. ас. Самалиева

235

упр. МОАЕ

гл. ас.

Самалиева

235

лекции

(Синтаксис СРЕ), 13 с.з.

Гл. ас. Кузова


Упр.Синтаксис СРЕ)

1 седм.- 16 с.з.

гл. ас. Кузова


В Писмени упр., Ив. Генчева,235

А Писмени упр. Ив. Генчева, 235

Лек.Синтаксис на СИсп.Е,

335 с.з., 2 седм.

А. Диез

упр.-2 седм.

Синтаксис на Исп.Е, 335 с.з.

А. Диез, 2 седм.

Практически френски език

Доц. Дичева, ез каб. 1СРЯДА

А Превод

Ем. Илиева

3 ауд.

В Превод

Ем. Илиева

3 ауд.

Лекции Синтаксис на СФЕ, доц. Дичева-

Ез каб. 1

С лекции -

(Синтаксис СНЕ)

1 седм.- 402 с.з.

Гл. ас.Димитрова

ФД

Турски език

Ас. Бекир

331Лекции + упр.

Теория на превода

Проф. Добрев

19 к.з.


С -упр.-2 седм.

Синтаксис на СНЕ, 333 с.з.

Гл. ас. ГеоргиевЧЕТВЪРТЪКПрактически руски език

Гл. ас. И. Георгиева

Ез.каб. 3

Лекции

Синтаксис на АЕ, 2 седм.

доц. Грънчаров

9 ауд.

Лекции

Синтаксис на ТЕ,

проф. Добрев

19 к.з.

А/В упр.

Синтаксис на АЕ,

1 седм./ 2 седм.

гл. ас.Грънчарова

26 с.з.

Турски език .

д-р Салджиев

37 с.з.

Турски език .

д-р Салджиев

37 с.з.ПЕТЪК
Практически испански език

хон. ас. Родригес, 14 с.з.

Практически немски език

Гл.ас. Делева, 402 с.з.Практически немски език

Гл.аас. Танева, 406 с.з.

Турски език, д-р Салджиев,

20 с.з.Слято с 4 курс БЕТЕ


Каталог: marygud -> files -> schedule
marygud -> Ects макет на учебен курс
schedule -> Технологии а група Курс І английски език и немски език с инф. Технологии в група
schedule -> Приложна лингвистика английски език и испански език а, в групи Семестър ІІ английски език и турски език, новогръцки език -обща група – с курс: І, учебна 2009-2010 г
schedule -> Последна редакция: 29. 11. 2013 г. Първи семестър Специалност “българска филология”
files -> Литература и мултимедия, ІІ семестър, 2007-2008 Доц д-р Живко Иванов
files -> Студент Специалност Оценка
files -> Ангелина Пенева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница