Проект за педагогическа ситуация



страница1/2
Дата19.11.2023
Размер44.5 Kb.
#119346
  1   2
Mila Nikolova
Свързани:
4 sredstva

Проект за педагогическа ситуация
Мила Богданова Николова
ЦДГ №18 „Дора Габе” – гр. Добрич


ОН: Природен свят (основно), Конструктивно-технически и битови дейности (допълнително)
Ядро: Естествена физична среда и природни явления
Тема за седмицата: Нашите вълшебства
Подтема: Водата в природата – кн.1, стр.53
Цели: Ориентиране в естествената природна среда и физичните явления. Извършване на елементарни опити с вода.
Задачи: Формиране на представи за свойствата на водата. Осмисляне значението на водата за живота на Земята. Възпитаване на стремеж към опазване на природната среда и водата в нея.
Средства и методи: беседа, дискусия, обследване, елементарни опити, работа с книжката, подвижна игра, гатанка, стихотворение.
Ход на ситуацията:
За поставяне на темата може да използваме гатанка за водата. Например:
„Ще разберете за какво ще учим днес, ако отговорите вярно на моята гатанка
Лее се навред край нас
тази гостенка добра.
Тя в дома ми е дошла
по една тръба.
Мие врат, ръце, крака
и нарича се …/вода/.”
Запознават се децата с факта, че водата е едно от най-разпространените вещества в природата. Може да се онагледи с глобус и въпросите:

  • Кой цвят заема най-много място върху глобуса? Какво е отбелязано с него? Според вас, важна ли е водата за хората, животните и растенията? Защо?

Затова ние днес ще говорим за водата и нейното значение за живота на Земята.
Следва беседа за значението на водата: Насочваме вниманието на децата към осмисляне на факта, че водата е съставна част от всеки жив организъм.
- Откъде растенията си набавят вода? /от почвата/ А хората и животните? /от реки, езера/ Къде освен в реките се среща вода в природата? /в потоци, морета, океани/
Работа с книжката:
Разгледайте четирите картинки във вашата книжка. Кои водни басейни са изобразени? Каква е разликата между поток и река? А между река и море?
Децата откриват разлика в големината, формата. Ако сами не се досетят ги насочваме към разликата между сладководни и солени водни басейни.
Може да се зададе въпроса: Знаете ли имената на някои български реки? Дунав, Марица, Искър, Янтра, Осъм, Въча и др. /Децата са чували имена на реки в много български песни, ходили са на почивка в родители или близо до родното място има река. Нека споделят./
Дискусия: За какви нужди хората използват водата на реките?
Предлагаме на децата да чуят стихотворението „Селска речица” от Цоньо Калчев и след това да разкажат какво са запомнили, за какво използват хората водата /за пиене, миене, къпане, поливане, напояване на животните, риболов и игри/.



Край селото през горица
лей се бистра там речица.
Цяло село пои, драга,
в много нужди ми помага.
По леда ѝ деца малки
правят зиме там пързалки.
Вместо градски бани скъпи
всеки лете тук се къпи.
Моми идат от махлата
с бели менци на реката.
Там водица да налеят,
цвете красно да полеят.
Тази мила нам рекичка
кара селска воденичка.
За краваи топли, бели
тя брашно ни чисто мели.
По води ѝ тихи, сладки
как се гуркат бели патки!
Тук лете с мрежи, саци
ловим прясна риба, раци.
Тук овчарче бедно, младо,
си пладнува вакло стадо.
И подпряно на кривака,
пее, свири под върбака.

Дискусията продължава с въпроси насочващи вниманието към замърсяването на реките: А дали във всяка река има риба? От какво зависи това? Ако реката е замърсена ще бъде ли приятно на децата да плуват и играят във водата?


Може да се покаже допълнителна илюстрация на замърсена и чиста река и да се зададат въпросите: Каква е разликата в двете картини? Кой е замърсил реката? Какво са правили децата /хората/ край реката? Какво са оставили след себе си? Вие постъпвате ли така? Коя картина ви харесва повече? Защо? Ние бихме ли могли да помогнем да не се замърсяват реките? Как?
Предлагаме на децата подвижната игра: „Да изчистим реката”
Син плат или воал представлява реката, върху него са разпръснати хартиени, пластмасови опаковки от храни и напитки, метални кутийки. При даден сигнал всяко дете се придвижва до „реката”, взима една опаковка и я изхвърля на определените за отпадъци места. /може да се свърже с разделното събиране на отпадъци – жълта, зелена, синя кофа/
Ситуацията може да продължи с елементарни опити с вода за установяване свойствата на веществото.
- А сега ще бъдем изследователи. Ще изследваме водата в нашата лаборатория и ще научим много нови неща.
На децата се показва прозрачен съд с вода, поднася се да помиришат, да вкусят. Прелива се вода в различни по форма съдове, пуска се в чаша вода кубче захар и камъче.
Децата наблюдават и установяват, че водата няма цвят, мирис, вкус; че приема формата на съда, в който се налее, защото е течност; че разтваря само някои вещества.
Насочва се вниманието към агрегатните състояния на водата.
- Водата винаги ли е течна? Какво ще стане ако сложим купа с вода в хладилника/ фризера? /Когато замръзне, водата се нарича лед/
- Какво ще се случи ако вземем кубче лед в ръка? Защо?
- А ако сложим съд с вода на печката, какво започва да се издига нагоре, когато водата се нагорещи? /Водата се превръща в пара/; Можем ли да познаем дали чаят, който ни поднасят е горещ или студен? По какво?


Сподели с приятели:
  1   2




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница