Проектът harmlessДата01.02.2017
Размер87.31 Kb.
#14009
Проектът HARMLESS
Актуализация: 24.10.2007 г. Дата: 15.04.2008 г.
HARMLESS е проект на Европейската Комисия, Европейската космическа агенция, програмите за Глобална навигационна спътникова система (ГНСС) и експерти от областта на технологиите. Основната цел на проекта е да се изследва и стимулира използването на Европейските навигационни спътникови системи “Галилео” и EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие - ЕГССНП) в областите на управление на аварийните ситуации, хуманитарната помощ и правораздаването.
Проектът HARMLESS е част от Шестата Рамкова Програма на Европейската Комисия (ЕК) и участващите фирми и организации. С бюджет от 2 милиона евро и продължителност от 20 месеца проектът се ръководи от Групата GMV с участието на девет допълнителни организации от пет различни европейски страни.
Системата “Галилео” и EGNOS, телекомуникациите, картографските услуги и наблюдението на Земята са технологиите на бъдещето на области като управление на аварийните ситуации, хуманитарната помощ и правораздаване. Комбинацията от тези технологии прави възможна съвкупност от приложения и процедурни подобрения, които съществено ще променят дейностите в тези области.
Проектът HARMLESS ще анализира огромен брой приложения като координирано управление на аварийно-спасителната техника, развръщана в бедстващи региони, логистична подкрепа на хуманитарната помощ, определяне местоположението на автомобили, контрол на правонарушителите, проследяване на заподозрени лица, надзор на стоки с висока стойност или събиране на съдебни доказателства въз основа на определяне на местоположението и синхронизация.
Проектът HARMLESS ще изследва, демонстрира и стимулира тези приложения с участието на експерти от областта на технологиите, общности от крайни потребители и европейските институции.

Проектът M-TRADE
M-TRADE е Европейска платформа за подпомагане на проектите Egnos и Галилео в сектора на мултимодалните товарни превози.
M-TRADE (Мултимодателни превози, подпомагани от EGNOS) е проект, ко-финансиран от Смесеното Предприятие “Галилео” (СПГ) на 2 конкурс за присъждане на договор по Шестата Рамкова Програма. От 1 януари 2007 г. договорът за М-TRADE е присъден на Европейския надзорен орган по глобална навигационна спътникова система (ГНСС).
Проектът M-TRADE стартира през м. септември 2005 г. с продължителност 18 месеца. Основната му цел е да се изследва и стимулира използването на ГНСС (EGNOS/Галилео) на пазара на мултимодалния транспорт.
По проекта M-TRADE бе разработено цялостно решение, съчетаващо ГНСС (EGNOS) с комерсиалните готови компоненти на RFID и GPRS, решението бе демонстрирано в реални дейности и бе оценено въвеждането му в приложения за митнически и граничен контрол.
Решението M-TRADE бе приложено в четири казуса, подбрани от потребителите:

 • като най-интересни сценарии за базирани на ГНСС услуги за дистанционно проследяване на активи и стоки, и

 • европейки комбинирани (морски-сухопътен-железопътен-речен транспорт) линии за товарни превози.

Събраната от потребителите информация показа, че достъпът до услугата е лесен и че услугата предлага ползи на съответните дейности. Тази информация осигури и препоръки за подобрение.


Пилот 1 - товарно село Болоня: демонстрира използването на EGNOS за дистанционно наблюдение на положението и маневрите на локомотивите по време на маневриращи операции.

Пилот 2 - железопътна (Бреша - Верона - Болоня) и сухопътна (Болоня - Модена) линия: демонстрира използването на EGNOS за проследяване и мониториране на температурата на хладилните вагони или камиони, превозващи нетрайни, подлежащи на разваляне стоки.

Пилот 3 - река Дунав (Виена - Будапеща - отиване и връщане): демонстрира използването на EGNOS за проследяване на речни натоварени с петрол кораби през три европейски държави (Австрия, Словакия, Унгария).

Пилот 4 - железопътна линия Генуа - Ферандина - Дордрехт Зеехавен: демонстрира използването на EGNOS за проследяване на ж.п. вагон-цистерна, натоварен с нефтени продукти, през четири европейски държани (Италия, Швейцария, Германия , Нидерландия).
Демонстрацията бе проведена за валидиране на позициониращите архитектури и схеми на комерсиалната услуга на EGNOS в областта на приложенията за товарни превози, с цел оперативно използване на професионалните и регулирани пазари.
Проектът M-TRADE установи бизнес модели и модели на услуги на разгледаните приложения, започвайки от EGNOS и преминавайки към бъдещото допълнение системата“Галилео”.

Бе изготвена пътна карта за подпомагане успешното въвеждане на EGNOS/Галилео в сектора на товарните превози, включително планове за експлоатация и План за действие в краткосрочна перспектива (до 2010 г.) и в средносрочна перспектива (2015 - 2020 г.)


Проектът M-TRADE е първата стъпка към оперативното използване на ГНСС в приложения за мултимодални товарни превози и показва пътя за бъдещите стъпки в сферата на регулираните приложения.
Следващи разработки:

 • утвърждаване на бизнес модели и схеми на доставка на услуги;

 • оказване на подкрепа при дефинирането на стандартни архитектури и регулаторни фактори;

 • по-широко експериментиране в други транспортни пазари;

 • въвеждане на сертифицирани продукти и услуги на EGNOS и Галилео;

Телеспацио, Рим, 20 март 2007 г.: Бе проведена среща за окончателен преглед на проекта M-TRADE.

Текнополо Тибуртино, Рим, 21 март 2007 г.: Бе проведена окончателна конференция по проекта M-TRADE.

Изтеглете листовката и бюлетина за проекта.Програмата SWIRLS
Swirls е програма за цялостно разработване на приемници като се започне от изискванията на потребителите към конкретни приложения и партньорите на клиенти; разработва се, внедрява се и се тества в пълната му цялостност прототип на приемник с пълна способност. Паралелно се извършват проектни изследвания за проучване на нови технологии за приемници, предназначени за приложения на GPS/Галилео приемници на професионалния пазар.
Проектът Swirls се координира от Септентрио и финансира частично от Eвропейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) по 2 конкурс на Шестата Рамкова Програма за изследователска и развойна дейност по програмата “Галилео”. Програмата Swirls се състои от ... партньори.

15.04.2008 г.

Дата: 15.04.2008 г.

GMV

Иновационни решения
РЕШЕНИЯ ЗА:

Космическо пространство

Въздухоплаване

Банково дело и застраховане

Бизнес информационни технологии и комуникации

Отбрана и сигурност

Здравеопазване

Информационна сигурност

Публична администрация

Телекомуникации

Транспорт
Страст към предизвикателствата

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНОВАЦИИ
Относно Групата GMV
Нашата цел е да подкрепим клиентите си с високотехнологични решения като им предложим интегрирани системи, специализирани продукти и услуги през целия полезен срок на услугата, от консултантски услуги и инженеринг до разработване на хардуер и софтуер, интегриране на системи “до ключ” и подкрепа на действията.
GMV е частна бизнес група за технологии с международно участие. Основана през 1984 г., групата GMV предлага своите решения, услуги и продукти в най-различни сектори като въздухоплаване, банково дело и застраховане, космическо пространство, отбрана, здравеопазване, сигурност, транспорт, телекомуникации и информационни технологии за публичната администрация и за големи корпорации.
В глобалния свят, в който живеем, индивидуалните и комплексни нужди на нашите клиенти обикновено се задоволяват с технологични продукти, решения и услуги, които са в процес на непрекъснато развитие; тези технологични продукти, решения и услуги първоначално не са проектирани за задоволяване на специфичните нужди на клиентите, а по-скоро за задоволяване на общите нужди на глобалния пазар.
Лидерската позиция, която групата GMV постигна в тези сектори, е изградена на базата на задълбочено проучване нуждите на клиентите, което ни позволява да доставяме решения, конкретно разработени и предназначени за индивидуалните им изисквания. Групата GMV предлага на клиентите най-доброто решение, изцяло адаптирано към собствените им изисквания, включващо цялата необходима подкрепа за постигане на оптимални резултати на подходяща цена. В системата на GMV нашите служители, работният модел и културните ценности са фокусирани към конкретните нужди на всеки индивидуален клиент.

Относно GMV▼


 • История

 • Мисия

 • Позициониране

 • Ценности

 • Силни страни

 • Корпоративни данни

 • Качество

 • Информационна сигурност

 • Околна среда

 • Корпоративна структура

 • Групата GMV в света


Комуникации▼

 • Награди

 • Събития

 • Прескомюникета

 • Новини

 • Новини за GMV

 • Годишен отчет


Сътрудничество▼

 • Асоциации

...
ГОРЕЩИ НОВИНИ - НОВА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСА ЗА СИГНАЛ В КОСМОСА ЗА СВОБОДНАТА УСЛУГА НА СИСТЕМАТА “ГАЛИЛЕО” (Galileo OS SIS ICD)

8 април 2008 г.


Eвропейският надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) публикува нова версия на документа за контролиране на интерфейса за сигнал в космоса за свободната услуга на системата “Галилео” (OS SIS ICD). Този документ ще позволи на разработчиците да разработят продукти и приложения, които участват в изграждането на системата и сигналите “Галилео”. Този документ е отворен за обществени консултации.
Комуникацията между спътниците “Галилео” и земните потребители ще се извършва чрез използване на независими CDMA сигнали (сигнали със способност за широколентов множествен достъп до обща радиосреда, който се постига чрез присвояване на псевдослучаен код на всеки мобилен абонат), предавани от три различни честотни ленти. За да се улесни потребителската общност на системата “Галилео” като производители на техника и разработчици на приложения, да се изгради успешен и ефективен интерфейс с навигационната система и да се стимулира предварителното развитие на пазара на продуктите на крайните потребители, Eвропейският надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система публикува нова версия на документа за контролиране на интерфейса за сигнал в космоса за свободната услуга на системата “Галилео”.
Документите за контролиране на интерфейса са жизненоважен компонент от проектирането и изграждането на системите, защото дефинират и контролират интерфейса(ите) на системите и по такъв начин ясно и точно дефинират изискванията, на които приложенията трябва да отговарят. Накратко, документите за контролиране на интерфейса (ICDs) съдържат описание на начина на получаване на достъп до предоставяните от системата функции и услуги чрез нейния интерфейс.
Фина настройка на сигнала
Това е втората версия на документа за контролиране на интерфейса за сигнал в космоса за свободната услуга на системата “Галилео”; първата бе публикувана през м. май 2006 г. Новата версия включва, освен друго, описание на мултиплексната двоична модулация на носещата честота (Multiplex Binary Offset Carrier-MBOC) за сигнала Галилео Е1. Мултиплексната модулация на двоичната носеща честота е продукт на съвместните усилия на Европейския съюз и Съединените щати. Освен това, в тази нова версия се описва и структурата на съобщенията за обратна връзка при услугата “Търсене и спасяване” (SAR).
Въпреки че съдържа нова информация, документът за контролиране на интерфейса за сигнал в космоса за свободната услуга на системата “Галилео” все още не е завършен и предстои работа по него. За да може да разработи дребните детайли на документа и го направи максимално полезен, Eвропейският надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система откри на интернет страницата си процедура за публични консултации с цел набиране на коментари от максимално широка аудитория в и извън Европа. Тази процедура за консултации ще приключи през м. май 2008 г. За да изразят своя коментар по документа, заинтересованите страни трябва да се регистрират и изтеглят от Интернат съответната форма за коментар.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница