Проф д. н. Иван Маразов 3 октомври 2007 гДата11.01.2018
Размер89.82 Kb.
П Р О Г Р А М А
ЗА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
МУЗЕЙ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”
3 – 4 октомври 2007 г.
Стара Загора
Научен ръководител проф. д.н. Иван Маразов

3 октомври 2007 г.


Пленарно заседание

Конферентна зала на РИМ, бул. „Руски” №42

Председател - проф. д.н. Иван Маразов
11,00 ч. – Откриване на конференцията, приветствия

11,30 – 11,45 ч. – н.с. д-р Светла Димитрова – РИМ Стара Загора

100 години история

11,45 – 12,00 ч. – н.с. Петър Калчев – РИМ Стара Загора

Археологически проучвания в Старозагорско

12,00 – 12,15 ч. – д-р Евгения Иванова – РИМ Стара Загора

Колекции и уникати от възраждането до наши дни в РИМ Стара Загора

12,15 – 12,45 ч. – Разглеждане на новата сграда на музеяІ секция, І заседание
Зала „Захарий Княжески” - УНБ “Захарий Княжески”, бул. „Руски” №46

Председател – ст.н.с. д-р Михаил Грънчаров

Секретар – Стойка Кайракова
14,00 – 14,10 ч. – доц. д-р Симеон Недков – СУ “Св. Климент Охридски”

Традиции в българските музеи за съхраняване на националната идентичност

14,10 – 14,20 ч. – доц. д-р Вера Бонева – ШУ „Св. Константин Преславски”

Старият - нов „Закон за паметниците на културата”

14,20 – 14,30 ч. – доц. д-р Евгений Сачев – СВУБИТ София

Модел за маркетингова стратегия на музея

14,30 – 14,40 ч. – проф. д.н. Иван Маразов – НБУ София

Частната колекция

14,40 – 14,50 ч. – Румян Ганчев – ДМГИИ София

Съвременни изисквания и потенциал на българското културно-историческо наследство във връзка с развитието на културния туризъм

14,50 – 15,00 ч. – д-р Георги Вълчев – Стара Загора

Българските музеи между отшелничеството и модерния мениджмънт

15,00 – 15,10 ч. – арх. Людмила Манолова-Жанд`ьор – Национален научно-изследователски институт по превантивна археология – Париж, Франция

Проблеми на културно-историческото наследство – из опита на френските музеи

15,10 – 15,20 ч. - Ерве Жанд`ьор – Париж, Франция

Поглед върху проблематиката на превантивната археология на Франция, района на Париж.

15,20 – 15,30 ч. - Радка Тодорова – РИМ Велико Търново

Музеят на комуникациите в град Порто, Португалия – център за научен и културен туризъм


15,30 – 15,50 ч. – Кафе пауза
15,50 – 16,00 ч. – Зоран Николовски – Битоля, Македония

Културното наследство на Битолския регион

16,00 – 16,10 ч. – д-р Валентина Ганева – Институт по изкуствознание към БАН

Учебен музей в НБУ

16,10 – 16,20 ч. – доц. Татяна Шалганова – НБУ София

Проект „Музей”

16,20 – 16,30 ч. – ст.н.с. д-р Михаил ГрънчаровРИМ Плевен

Състояние и проблеми на научно-фондовата работа и опазването на музейните ценности

16,30 – 16,40 ч. – д-р Екатерина Цекова - Национален политехнически

музей – София

Малките стъпки за интензифициране на музейния репертоарен план

16,40 – 16,50 ч. – Екатерина Пейчинова – ИМ Батак

Временните изложби – необходими стъпки към постоянната експозиция

16,50 – 17,00 ч. – н.с. Татяна Цанкова - Дом на хумора и сатирата Габрово

“Усмихни се на съседа!”

17,00 – 17,10 ч. – д-р Румяна Дончева – Институт по изкуствознание към БАН

Културни контакти между България и Чехословакия между двете световни войни

17,10 – 17,30 ч. - РазискванияІІ секция, І заседание
Заседателна зала, ІV етаж - УНБ “Захарий Княжески”, бул. “Руски” №46

Председател – ст.н.с. д-р Христо Буюклиев

Секретар – Ани Златева
14,00 – 14,10 ч. – ст.н.с. д-р Христо Буюклиев – Стара Загора

Още веднъж за възникването и ранната история на град Стара Загора

14,10 – 14,20 ч. – доц. д-р Красимир Лещаков – СУ „Св. Климент Охридски”

Контакти между Тракия и Анатолия в нач. на ІІ хил. пр.Хр. (по данни от керамични материали)

14,20 – 14,30 ч. – проф. Ана Радунчева – София

Видове селища от праисторическата епоха в днешните български земи

14,30 – 14,40 ч. – ст. н.с. д-р Христо Харитонов – РИМ Велико Търново

Краезнание и музей (170 г. краеведска наука в България)

14,40 – 14,50 ч. – ст.н.с. д-р Вълка Илчева – РИМ Велико Търново

Още за металургията на траките

14,50 – 15,00 ч. – доц. д.и.н. Илка Петкова - ПУ “Паисий Хилендарски”

Проблеми на византинизма в средновековна България (в трудовете на акад. Димитър Ангелов)

15,00 – 15,10 ч. – Ивалин Цветков - ТД “Държавен архив” Велико Търново

Преглед на документите от фонда на доц. Янка Николова, съхранен в ТД “Държавен архив” Велико Търново

15,10 – 15,20 ч.– доц. Иван Танев – Тракийски университет Стара Загора

Местоположението на Потука, родното място на св. Михаил Воин

15,20 – 15,30 ч. – Яна Фридришкова – Прага, Чехия

Карел Шкорпил и дейността му в България


15,30 – 15,50 ч. – Кафе пауза
15,50 – 16,00 ч. – н.с. Биляна Попова – РЕМ Пловдив

Колекцията от японски сервизи на РЕМ Пловдив

16,00 – 16,10 ч. – Красимир Петров – РИМ Плевен

Диплом за почетно членство на Плевенския кмет Георги Попов в Задграничния съюз на руските военноинвалиди. Париж, 1934 г.

16,10 – 16,20 ч. – Светлана Аврамова – РИМ Търговище

Младежта от Търговищка, Поповска и Омуртагска околии във време на промени /1944-1948 г./ по материали от фонда на РИМ –Търговище

16,20 – 16,30 ч. – Ани Златева – Институт по история при БАН София

Художествено-творческите съюзи и културните коридори. Традиции и новаторство

16,30 – 16,50 ч. - Разисквания

ІІІ секция, І заседание


Конферентна зала на РИМ, бул. “Руски” №42

Председател – доц. д-р Иван Джамбов

Секретар – Соня Семерджиева

14,00 – 14,10 ч. – гл. ас. д-р Венета Гайдарджиева – Тракийски университет Стара Загора

Социално-икономически аспекти на културния туризъм

14,10 – 14,20 ч. – Борис Борисов – СВУБИТ София

Информационен мениджмънт и определяне на стратегии при културния туризъм

14,20 – 14,30 ч. – Мая Миланова - НПМ”Шипка-Бузлуджа”

Маркетингови и рекламни практики в културния туризъм и тяхното прилагане в НПМ “Шипка-Бузлуджа”

14,30 – 14,40 ч. – д-р Илиана Борисова – Кацарова - СУ “Св. Климент Охридски”

Археологическите паметници в градска среда – предизвикателства и переспективи

14,40 – 14,50 ч. – ст. ас. д-р Блага Стойкова – Тракийски университет Стара Загора

За някои тенденции и перспективи в развитието на културния туризъм в Община Стара Загора

14,50 – 15,00 ч. – Красимир Велков – ИМ Нова Загора

Археологически парк „Дядово”

15,00 – 15,10 ч. – доц. д-р Иван Джамбов - ПУ “Паисий Хилендарски”, Мария Деянова - ИМ Карлово

Археологически паметници в Карловско и Северните Родопи и взаимодействие с общините за развитието на културния туризъм

15,10 – 15,20 ч. – д-р Здравко Димитров - АИМ при БАН

Новооткрит римо-йонийски капител от района на град Елхово

15,20 – 15,30 ч. – Даниел Руменов - РИМ Шумен

Село Коньовец – притегателен център за културен туризъм
15,30 – 15,50 ч. – Кафе пауза
15,50 – 16,00 ч. – Магдалена Гочева – РИМ Търговище

Между традицията и добрите практики

16,00 – 16,10 ч. – Соня Семерджиева – РЕМ Пловдив

Митични символи върху оръжия от фонда на РЕМ Пловдив

16,10 – 16,20 ч. – Райна Каблешкова – РЕМ Пловдив

Три нови експоната във фонда на РЕМ Пловдив

16,20 – 16,50 - Разисквания
19,30 ч. – Коктейл, ресторант „Верея”

4 октомври 2007 г.

І секция, ІІ заседание

Зала „Захарий Княжески” - УНБ “Захарий Княжески”, бул. „Руски, №46

Председател - доц. д-р София Василева

Секретар – Георги Илиев


9,00 – 9,10 ч. – доц. д-р София Василева – СВУБИТ София

“Регионално” и “локално” културно – историческо наследство в Старозагорска област

9,10 – 9,20 ч. – Стойка Кайракова – РИМ Стара Загора

Музейно дело, културно-историческо наследство, културен туризъм

9,20 – 9,30 ч. – Георги Илиев – РИМ Стара Загора

Проектите на Регионален исторически музей – Стара Загора (2006-2007 г.)

9,30 – 9,40 ч. – н.с. Бета Хараланова – РИМ Шумен

Отделите “Нова и Най-нова история” и тяхното място в съвременната музейна мрежа

9,40 – 9,50 ч. – Виолета Павлова – РИМ Велико Търново

Съвременни проблеми и задачи на музейната фондова дейност в РИМ – Велико Търново

9,50 – 10,00 ч. – Светла Атанасова, Мария Джамбазова - РИМ Велико Търново

Партньорството между РИМ – Велико Търново и Общинския детски комплекс за реализиране на неформално образование

10,00 – 10,10 ч. – Мария Йорданова - ИМ Батак

Ролята на етнографската експозиция за съхранението на народните обичаи

10,10 – 10,20 ч. – Красимира Чолакова – РИМ Габрово

Проектът “Съвремието става история” - един от начините за финансиране на РИМ – Габрово

10,20 – 10,30 ч. – Тинка Бозева – РИМ Варна

Тематичните изложби на отдел “Най-нова история” в РИМ – Варна – атрактивност и акценти


10,30 – 10,50 ч. – Кафе пауза
10,50 – 11,00 ч. – н.с. Станка Димитрова - Музей на възраждането Варна

Поглед към новата експозиция на Музея на възраждането град Варна

11,00 – 11,10 ч. – Мирослав Тошев - ИМ Омуртаг

За ролята на “малките” музеи в наши дни (из опита на Исторически музей – Омуртаг)

11,10 – 11,20 ч. – Ася Николова - НМ “Хр. Ботев” Калофер

Музейните обекти на територията на гр. Калофер

11,20 – 11,30 ч. – Нели Цонева – ИМ Павликени

30 години Исторически музей – Павликени

11,30 – 11,50 ч. - Разисквания
ІІ секция, ІІ заседание
Заседателна зала, ІV етаж - УНБ “Захарий Княжески”, бул. “Руски” №46

Председател – Димитър Янков

Секретар – Мария Камишева
9,00 – 9,10 ч. – Ваня Петрова – СУ „Св. Климент Охридски”

Пространствен и хронологически анализ на тежести за стан и прешлени за вретено от рова при с.Черна гора

9,10 – 9,20 ч. – д-р Алексей Стоев – НАО „Ю.Гагарин”, д-р Пенка Мъглова - ЦЛСЗВ – БАН, Донка Йотова – НБП Стара Загора

Мегалитът край с. Бузовград: вратата на богинята

9,20 – 9,30 ч. – д-р Николай Шаранков – СУ „Св. Климент Охридски”

Августа Траяна през ІІ в. според епиграфските данни

9,30 – 9,40 ч. – Мария Камишева – РИМ Стара Загора

Зидан гроб от надгробната могила край с.Дълбоки, Старозагорско

9,40 – 9,50 ч. – Пламен Караилиев – АМ „Марица-Изток” Раднево

Тока тип „Сучидава” от ранновизантийска крепост край с.Знаменосец, Старозагорско

9,50 – 10,00 ч. – Мариана Минкова – РИМ Стара Загора, доц. Иван Танев – Тракийски университет Стара Загора

За историята и датировката на средновековните каменни релефи от Стара Загора

10,00 – 10,10 ч. – Димитър ЯнковРИМ Стара Загора

Стара Загора през І и ІІ десетилетие на ХV век

10,10 – 10,20 ч. – Ваня Ценкова – РИМ Стара Загора

Старините – свидетелства за миналото на Стара Загора

10,20 – 10,30 ч. – Ангел Динев – РИМ Стара Загора

Градоустройствено планиране и благоустройство на Стара Загора в нач. на ХХ век

10,30 – 10,50 ч. – Кафе пауза

10,50 – 11,00 ч. – Елена Мачковска – ИМ Килифарево

100 години от рождението на Дончо Янков, зам. директор на Старозагорската народна опера

11,00 – 11,10 ч. – Марио Цветков – РИМ Стара Загора

Присъствието на съветски войни в Стара Загора по материали от дарението на Мария Михайлова

11,10 – 11,30 ч. – Разисквания


ІІІ секция, ІІ заседание
Конферентна зала РИМ, бул. „Руски” №42

Председател – д-р Косьо Зарев

Секретар – Росица Георгиева
9,00 – 9,10 ч. – Иван Василев - Балкански младежки клуб, София

Археология – туризъм – образование: споделени практики

9,10 – 9,20 ч. – д-р Косьо Зарев – ИМ „Искра” Казанлък

Културен туризъм в долината на розите и тракийските царе

9,20 – 9,30 ч. – Златка Петрова - РИМ “Стою Шишков” Смолян

Култовите места (църкви и параклиси) в Смолянска област през ХІХ и ХХ век – приемственост и традиция

9,30 – 9,40 ч. – Анюта Каменова-Борин – ИМ Чипровци

Културният туризъм в община Чипровци и неговото място в програмата за устойчиво развитие на региона

9,40 – 9,50 ч. – Елена Георгиева - ИМ Димитровград

Димитровград и културният туризъм

9,50 – 10,00 ч. – Тоника Колева – РИМ Търговище

Възможности за културен туризъм в гр. Търговище

10,00 – 10,10 ч. – Ганка Маринова - ИМ Асеновград

Етнографската експозиция “Градски бит в края на ХІХ -началото на ХХ век” в Асеновград

10,10 – 10,20 ч. – н.с.Нейчо Кънев – РИМ Стара Загора

Послания на Старозагорските паметници, посветени на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.


10,20 – 10,50 ч. – Кафе пауза
10,50 – 11,00 ч. – Добрина Берова – РИМ Ямбол

Интересът към старините и опазването им в Ямбол (1879-1944)

11,00 – 11,10 ч. – Росица Георгиева – РИМ Сливен

Концепцията за паметник на Хаджи Димитър в Сливен – носител на историческо самочувствие във възрожденските процеси

11,10 – 11,30 ч. – Разисквания
12,00 ч. - Закриване на конференцията

Конферентна зала на РИМ


12,30 ч. – Посещение на Неолитни жилища, Античен форумен комплекс и римски мозайки


Каталог: events
events -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
events -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
events -> Златен кестен
events -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
events -> Програма „Правосъдие, организиран от Министерство на правосъдието в България
events -> Проф. Любомир Андрейчин
events -> Съобщение покана за медиите
events -> Концерт посветен на 100 години от рождението на голямата пианистка проф. Люба Енчева


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница