Програма „Коменски" участващи страни: Гимназия "Girolamo Bagatta", Десенцано дел Гарда‎ Частна езикова гимназия "Дата18.09.2016
Размер175.28 Kb.
ТипПрограма
“BUL-IT: Път към спортни и езикови постижения”

Секторна програма „Коменски”

УЧАСТВАЩИ СТРАНИ:

Гимназия “Girolamo Bagatta”, Десенцано дел Гарда‎

Частна езикова гимназия ”Леонардо да Винчи”, Добрич

I. Описание и роля на училището-партньор в проекта „Път към спортни и езикови постижения”

Гимназия “Girolamo Bagatta” е средно държавно училище с дълга традиция, датираща от 1792, когато гимназията е основана от няколко видни местни семейства. Гимназия “Girolamo Bagatta” се посещава от около 1000 ученици на възраст между 14 и 19. Освен сутрешните класове гимназията предлага няколко извънучилищни клубове и семинари по чужди езици, музика, драма, спорт, логически игри.

Спортът играе важна роля в учебните и извънкласните програми: в гимназията се провеждат редовни сесии за обучение по лека атлетика, волейбол, баскетбол, футбол на закрито, и всяка година възпитаниците на гимназия “Girolamo Bagatta” се включват в състезания по ски, ветроходство, плуване, лека атлетика на регионално и национално ниво.

В гимназия “Girolamo Bagatta” се обръща специално внимание и на езиковото обучение; учениците изучават английски, немски, френски и испански език, а като допълнителни часове - руски и китайски език.

Учениците, които са първо и второ поколение имигранти, имат различни социални и икономически среди, но споделят обща любознателност и мотивация за учене. С течение на годините, гимназия ““Girolamo Bagatta” популяризира професионалното обучение, културните дейности, учебните пътувания, програмите за изучаване на чужди езици, ученическите обмени, състезанията и конкурсите в сътрудничество с местните институции. Повечето от тези инициативи са финансирани от семействата на учениците.

  Училището се намира в град Десенцано дел Гарда, разположен на южния бряг на езерото Гарда. Градът се намира между Венеция и Милано; град, богат на история, традиции и култура.II. Описание на проекта

"BUL-IT: Път към спорта и езиковите постижения” е двустранно партньорство, което използва силата на спорта да мотивира и вдъхновява и ученици и техните учители от двете европейски училища за по-добри образователни и спортни постижения. Проектът показва как спортът има положителен ефект върху повишаване качеството на спортните постижения на учениците, развитието на езиковата култура, лидерските и гражданските умения на младите хора, и увеличаване на броя на учениците, участващи в спортни мероприятия. Той също така насърчава европейските ценности като толерантност и уважение, общуване на български, английски и италиански език, интеграция и креативност в решаването на образователни и спортни проблеми между партньорите.

По време на визитите учениците се насърчават да участват в училищните уроци, културните дейности и спортните прояви, да играят традиционни и популярни игри. Проектът позволява участниците да подобрят своите компютърни умения, творческо писане и да установят дълготрайно приятелство помежду си. Учениците ще изготвят: английско-българо-италиански картинен речник на спорта; брошури с описания на национални и традиционни спортове; коледен стенен календар със снимки на най-добрите спортисти на годината; книжка с националните олимпийски шампиони. Учениците ще организират езиков курс, анкети, креативно писане на есета и ще създадат езикови ресурси. Всички крайни резултати ще бъдат публикувани на сайта на проекта на английски, български и италиански език.

III. Конкретни цели на училищата партньори

- Създаване на повече възможности за деца да участват в спорта и физическата активност чрез образование

- Поставяне на спорта и физическата активност на водеща позиция в образованието на децата

- Посочване предимствата от това човек да спортува и да бъде активен

- Подобряване постиженията и резултатите на учениците в областта на спорта

- Осигуряване на подкрепа в усилията за воденето на здравословен и пълноценен живот

- Изучаване на чужд език

- Изграждане на дълготрайни приятелства

- Подобряване компютърните умения на учениците и учителите, заети с проекта

- Въвеждане на мерки за решаване на проблема с включването на момичетата в някои спортове

- Улесняване участието на учениците от малцинствени групи и такива в неравностойно положение

- Развиване на умения за работа в екип; минимизиране на поведенчески проблеми

- Създаване на уеб сайт за разпространение на добри практики, с цел да се привлекат и други училища да се присъединят към програмата „Коменски”.

Въпреки очевидната връзка между спорта и образованието, когато става дума за постигане на добро здраве и високи резултати в училище, ние сме свидетели на спад в качеството на спорта и физическото възпитание, доставени в нашите училища.По време на проекта ще се използват подходи като сътрудничество и дисциплинираност. По този начин двете училища ще имат общи изисквания, ще споделят и използват общи познания в сферата на спортните и лигивстични техники, методи, материали. Тези подходи ще гарантират изпълнението на целите и дейностите на проекта.

IV. РезултатиОписание

Период

1

Плакат: “Европейска година на гражданите 2013 в сферата на спорта”

Ноември 2013

2

Календар: “Коледен стенен календар със снимки на най-добрите национални спортисти за 2013” Топ 10

Декември 2013

3

Лого: “Лого на проекта”, което ще бъде използвано като официален символ на проекта

Януари 2014

4

Брошури: Ще съдържат правила и снимки на традиционни спортни игри

Февруари 2014

5

Презентация: Ще проследи развитието на спорта през годините в България и Италия, ще съдържа факти и постижения на наши атлети

Март 2014

6

Спортни седмици: “Играене на традиционни игри в училище” за ученици; “Игри, които сме играли като деца” за учители; “Играене на популярни игри в училище” за ученици и учители

Април 2014

7

Работен лист с популярни пословици, поговорки, гатанки, които учениците са научили наизуст

Май 2014

8

Изложба: Представяне на снимки от визитата на италианския партньор в България

Май 2014

9

Въпросник, проверяващ познанията на партньорите за културната им идентичност, географските особености, историята на традиционните спортове, двата езика, направен под формата на игри

Септември 2014

10

Флаер с ежедневни думи и изрази на български и италиански език

Октомври 2014

11

Проучване: “Значението на физическото възпитание в училищата, защо играенето на игри помага на учениците” ще оцени позитивния ефект, който спортът има върху развитието на децата

Ноември 2014

12

Презентация със събрани български и италиански народни песни и приказки

Януари 2015

13

Брошура с картинки и описание на популярни спортове в България и Италия

Февруари 2015

14

Книжка: “Спортни шампиони” – национални Олимпийски игри

Март 2015

15

Речник: “Английско-Българо-Италиански спортен речник в снимки”

Април 2015

16

Уеб сайт на проекта: Ще съдържа всички проектни материали на английски, български и италиански език

Април 2015

17

Списък с произхода на типични български и италиански имена

CD и DVD с национални песни и танциМай 2015

18

Кошница със спортни подаръци: Ще съдържа традиционни сувенири и проектни материали с логото на проекта

Май 2015

19

Обратна връзка: Ще се поставят силните и слабите страни на проекта

Юни 2015

20

CD и DVD: Ще се подготви работен пакет, събиран през целия проект

Юли 2015

V. Европейска добавена стойност

Европейската добавена стойност идва от възможността на нашите две училища да станат част от европейската спортна общност и с това да изградят дългосрочни отношения чрез спортни и езикови дейности. Проектът е средство за мотивиране на ученици и учители.

Благодарение на международното сътрудничество, учениците ще работят по-усърдно, научавайки как да се посвещават на дадена цел, да работят върху постигането й и да не забравят да се забавляват през целия път към спортните и езикови постижения.

Учителите ще разнообразят своите методи на преподаване по различните учебни предмети, включително и по физическо възпитание; те ще възприемат по-лесно европейските цели. А учениците ще повишат своите образователни постижения, участвайки в двустранни задачи на проекта под ръководството на своите учители.

Друг аспект на проекта ще бъде преодоляването на стереотипите чрез запознаването с различна културна идентичност, като по този начин участниците ще изпитат многообразието на двете европейски страни.

VI. Въздействие

Проектът насърчава внедряването на общи европейски ценности, толерантност и приятелски отношения между участниците. Той също така гарантира възможности за включване в спортни събития, които са безопасни, забавни и приобщаващи всички възпитанци.Въздействието върху учениците:

- да бъдат мотивирани да спортуват

- да се представят по-добре в училище

- да развият своите социални умения

- да бъдат ангажирани с участие в спортни мероприятия и езикови уроци

- да подобрят своите спортни постижения

- да проучват и да подготвят презентации на спортни тематика, използвайки информационните технологии

-да повишат своята самоувереност и самочувствие чрез работата си по проекта и чрез поемането на самоинициатива

- да научат за културата и начина на живот на училището партньор.

Въздействие върху преподавателите:

- да подобрят и разширят своите педагогически подходи чрез запознаване с образователната система на страната партньор

- да приемат, че езиковите познания и уменията в областта на информационните технологии са наистина необходими в съвременния свят

- да бъдат мотивирани да планират редица интердисциплинарни дейности

- да имат възможността да се докоснат до начина на живот, култура и традиции на страната партньор.

Въздействие върху училищата:

- да усетим положителния ефект върху образователните подходи, уменията за организиране на работата в клас и на училището като цяло

- да укрепим екипната работа сред учителите и да подобрим индивидуалната отговорност

- да увеличим личната ангажираност към училищната работа

- да насърчим сътрудничеството с местните власти, медии и спортни клубове.

VII. Обмен

По време на ученическите обмени най-малко 20 ученици и 4 учители от училище ще посетят училището партньор, като ще участват в спортни събития, ще участват в различни традиционни и национални спортни игри, ще понаучат езика на страната партньор, ще опознаят културното наследство и начин на живот на страната, която ще посетят. Участието в обмените ще допринесе за изграждането на едни млади, грамотни и активни граждани на съвременна Европа.

Преди първия обмен по проекта ще бъде организиран кратък курс по италиански или съответно български език за учениците и учителите, работещи по проекта.

VIII. Разпределение на задачите

Разпределението на задачите и активното участие на двамата партньори ще включва:

- Координация на всички задачи - Италия;

- Преглед на всички продукти - България;

- План на проекта – България & Италия;

- Обмен на опит и документация - България & Италия;

- Работа по уеб и Facebook страницата на проекта - България & Италия;

- Конкурс по избиране лого на проекта - България & Италия;

- Организация на спортни игри „Коменски”- България & Италия;;

- Съставяне спортен снимков речник, брошура с ежедневни фрази на езика на училището-партньор и т.н. - България & Италия;

- Обобщение на резултати от първата година по проекта чрез анкета – България;

- Преразглеждане на образователните и дидактическите материали, изработени по време на проекта и отчитането им под формата на CD, DVD - България & Италия;

- Обобщение на резултатите от втората година и отчитането им под формата на презентация - България & Италия;

- Обща оценка на проекта - България & Италия;IX. Комуникация

Комуникацията между партньорските училища ще се провежда чрез помощта на електронната поща, Skype, социалните мрежи, съвместният уеб сайт.На уеб страницата на проекта ще бъдат създадени Skype, Facebook и Blogger платформи, които ще се използват за публикуване на материали от работата по проекта, като всички материали ще бъдат на английски, български и италиански език, но като работен език е приет английският език.

Една от основните цели на двустранните партньорства е комуникацията и сътрудничеството между учениците и учителите. Затова от самото начало (с помощта на Интернет) учениците ще обменят лични презентации, езикови ресурси, идеи. Учителите също ще имат възможност да обменят мнения за провеждане на уроци, обмен на учебни материали. Разбира се срещата лице в лице по време на обмените ще е най-ефективният начин за комуникация между двете училища.

Екипът, отговарящ за координацията ще осигури редовна кореспонденция и спазване на графика на дейностите. И двете училища ще организират месечни работни срещи.

Сътрудничеството ни ще бъде много успешно и ползотворно, защото двете училища ще бъдат еднакво ангажирани в изпълнението на планираните спортни и езикови дейности, като директори, учители, ученици и учители ще се включат активно във всяка една задача на проекта и те ще участват активно във всички етапи.

X. Теми на проекта

Дейностите по проекта се съсредоточени върху следните теми:

- Физическо възпитание: целият проект предвижда дейности и инициативи, които увеличават участието на всички ученици и учители от двете училища в спортни мероприятия и събития (например: спортна седмица, обмени);

- Роден език: събиране на материали за "Английско-Българо-Италиански картинен речник", събиране на народни песни, стихотворения, поговорки, пословици, гатанки, спортни игри и т.н;

- Английски език: общуване, обмен на информация с партньорите, въвеждане на нови думи, събиране на резултати от партньор, съставяне на снимков речник, развитие на умения за писане (есе), проучвания и анкети и т.н.;

- История: общите исторически събития (политически и спортни) в страната партньор; учениците ще се запознаят с важни дати от историята на страната партньор и фигури от българската и италианската история; учениците ще подготвят работен лист за произхода на най-често срещани имена в двете страни;

- Социални науки: учениците ще се научат да поемат отговорност, да си сътрудничат и да зачитат собствената си идентичност и идентичността на страната партньор;

- География: учениците ще научат повече за географското разположение, климатичните особености и културно-историческото наследство на страната партньор;

- Музика: учениците ще съберат национални песни, танци;

- Изкуства: Подготовка на постери, лого на проекта, календар и брошури;

- ИТ: подготвяне и изнасяне на презентации, създаване на уеб сайт на проекта, използване на социални мрежи и средства за комуникация - Skype, Blogger, Facebook.

XI. Оценка

Оценяването на проекта е продължителен процес, който ще използва следните инструменти за целта: интервюта, въпросници, доклади, ИКТ инструменти. Информацията относно резултатите ще бъде публикувана на страницата училищата, страницата на проекта, в училищни вестници, местни медии.

Индексите, които ще бъдат анализирани по време на оценката на проекта са:

а) Количество:

- Общият брой на учениците и учителите, участващи в партньорството;

- Броят на дейностите, осъществени по време на проекта;

- Броят на брошури, карти, CD, DVD;

- Мащаба на медийното отразяване, вкл. статии, интервюта, рекламни материали.

б) Качество:

- Постигнатите резултати при изпълнението на планираните спортни и културни събития;

- Езиковите постижения на участниците;

- Подобряване постижения на учениците в училище;

- Степента на удовлетвореност от страна на различните участници: ученици, семейства, учители и административен персонал;

- Качеството на комуникация и сътрудничество между партньорите;

- Ангажираността на местната общност и медиите по проекта.

XII. Целева група

Целевата група на проекта (ученици, учители и родители) постоянно ще предоставя точна информация за постигнатото и предстоящото по проекта и поддържане на връзка с медиите. Най-малко две събития по проекта трябва да бъдат отразени в местните медии.XIII. ДейностиОписание

Период

Отговорник

1

Информиране учениците, учителите, административния персонал на училището и местната общност за започването на проекта и неговите цели

Септември 2013

Координатори на проекта от двете училища

2

Организиране на Европейския ден на езиците (26 септември)

Септември 2013

Координатори на проекта, учител по български език, учител по английски език и ученици

3

Определяне на работна група на проекта

Октомври 2013

Координатори на проекта, ученици

4

Изготвяне на въпросник, проверяващ знанията за училищата партньори

Октомври 2013

Координатори на проекта, учители по история, география, физическо възпитание и ученици

5

Изготвяне на постер: „Европейски година на гражданите 2013” в сферата на спорта

Ноември 2014

Ученици, учителите по ИИ и история

6

Изготвяне на стенен коледен календар с изображения на най-добрите национални спортисти за 2013 г.

Декември 2013

Ученици, учител по ИИ

7

Разменяне на картички, материали и кратък видео клип или презентация относно традиции и обичаи по Коледа

Декември 2013

Ученици, ИТ и ИИ учители

8

Провеждане на състезание за избор на лого на проекта

Януари 2014

Ученици, ИТ учител

9

Изготвяне на брошура с описания, правила и снимки от различни спортни игри

Февруари

2014


Ученици, учител по физическо възпитание и ИТ

10

Изготвяне на анкета относно прогреса и развитието на проекта

Февруари 2014

Координатори на проекта

11

Организиране и представяне на презентация относно историята на спорта в България и Италия

Март

2014


Ученици, учители по физическо възпитание, история, български език

12

Организиране на спортна седмица: „Традиционни игри в училище”

Април 2014

Координатори на проекта, учители и ученици

13

Първи ученически обмен в България

Май 2014

Координатори на проекта, учители и ученици от двете училища

14

Подреждане на изложба със снимки от първата мобилност

Юни 2014

Координатори на проекта и ученици

15

Подготвяне на интервюта и въпросници, за да се оцени първата проектна година

Юли 2014

Координатори на проекта

16

Продължаване работата по Английско-Българо-Италианския снимков речник

Август 2014

Ученици

17

Подготвяне на кръстословица „Може ли да познаете тази дума на моя език”

Септември 2014

Ученици, учители по български език и английски език

18

Изготвяне на флаер с ежедневни думи и изрази на български/италиански език

Септември 2014

Ученици, учители по български език и английски език

19

Писане на креативно есе „Как спортът промени живота ми”- учениците ще опишат кога се появи интересът им към спорта, какво удоволствие им носи

Октомври 2014

Ученици, учител по български език, учител по физическо възпитание

20

Проучване относно спорта: „Значението на физическото образование, с какво допринася спортът за учениците”. Това ще измери позитивния ефект на спорта върху развитието на децата

Ноември 2014

Ученици, учител по физическо възпитание

21

Размяна на коледни поздравителни картички и запис на коледни народни приказки

Декември 2014

Координатори на проекта, ученици

22

Изнасяне на презентация относно българските и италианските фолклорни песни, поеми;

Изготвяне на въпросник, целящ измерването на напредъка на проектаЯнуари 2015

Ученици, учител по български език, учител по физическо възпитание, координаторите на проекта

23

Приготвяне на брошура с описание и снимки на популярни национални спортни игри

Февруари 2015

Ученици, учител по физическо възпитание

24

Изготвяне на книжка с националните олимпийски шампиони

Март 2015

Ученици, учител по физическо възпитание, учител по ИТ

25

Спортна седмица „Коменски”: ”Традиционни спортове в училище” за ученици; „Игри, които сме играли като деца” за учителите;

Да довършат Английско-Българо-Италианския снимков речник;

Да създадат уеб страница на проекта на английски, български и италиански език;

Да приготвят необходимата документация за следващата мобилност.Април 2015

Ученици, учител по физическо възпитание, учител по ИТ, учител по български език, учител по английски език, координатори на проекта

26

Втори ученически обмен в Италия

Май 2015

Координаторите на проекта, учители и ученици от двете училища

27

Откриване на изложба на ученически снимки от работната среща в Италия

Май 2015

Координатори на проекта, ученици

28

Обмяна на крайните продукти и материали;

Вземане на интервюта с цел установяване промяна в поведението на ученицитеЮни 2015

Координатори на проекта

29

Изготвяне на крайна оценка за работата по проекта

Юли 2015

Координатори на проекта, ученици

30

Планиране на бъдещо сътрудничество

Юли 2015

Координатори на проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Каталог: files -> upload
upload -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница