Програма за изчисляване на средна стойностДата28.01.2017
Размер16.01 Kb.
ТипПрограма
Приложение 1. Програма за изчисляване на средна стойност.

Вариант 1: методът average() не “улавя” изключения от вида NumberFormatException, хвърлени от метода parseDouble() и затова при грешка във формата на въвежданите числа програмата не завършва.

import java.io.*;

import java.util.*;

class EssentialMath{

public static double average() throws IOException{

System.out.println("Enter numbers at the same line");

BufferedReader b=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

String s=b.readLine();

StringTokenizer st=new StringTokenizer(s);

double sum=0;

int numberOfValues =0;

while(st.hasMoreTokens()){

String n=st.nextToken();

double num=Double.parseDouble(n);

sum +=num;

numberOfValues++;

}

double average=sum/numberOfValues;return average;

}

}public class FindAverage {

public static void main(String[] args)throws IOException {

double avg=EssentialMath.average();

System.out.println("The average value is: "+avg);

}

}

Вариант 2. Модифициран метод average(), който “улавя” изключения от вида NumberFormatException, хвърлени от метода parseDouble(). Това позволява числата с грешен формат да се пренебрегнат и да се изведе информация къде са грешните числа.public static double average() throws IOException{

System.out.println("Enter numbers at the same line");

BufferedReader b=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

String s=b.readLine();

StringTokenizer st=new StringTokenizer(s);

double sum=0;

int numberOfValues =0;

int numberOfErrors=0;

while(st.hasMoreTokens()){

String n=st.nextToken();

try{

double num=Double.parseDouble(n);sum +=num;

numberOfValues++;

}catch(NumberFormatException e){

numberOfErrors++;

System.out.println("Invalid number at position "+

(numberOfValues+numberOfErrors)+" ignored.");

} }

double average=sum/numberOfValues;return average;

}

Приложение 2. Програма за решаване уравнението на Кортевег де Вриз за три случая: 1) Начална вълна с две нива 2) Разпространение на 2 солитона3) Формиране на ударна вълна

import java.io.*;

import java.util.Scanner;

public class Soliton {

//define constants

static double mu=0.1;//dispersion parameter

static double eps=0.15;//nonlinear parameter

static double dx=0.4;//space step

static double dt=0.1;//time step

static int tmax=1000;//number of time iterations

static int xmax=131;//number of x points

static int pause=50;//pause before writing results

public static void main(String[] args)throws FileNotFoundException {

int i, j, k, number;

double a1,a2,a3;//terms in brackets

double time,param1=eps*dt/(3*dx),param2=mu*dt/(dx*dx*dx);//time and parameters

double u[][]=new double[xmax][3];

System.out.println("Enter 1 for two-level wave; 2 for 2 solitons;");

System.out.println("3 for shock wave");

Scanner sc=new Scanner(System.in);

number=sc.nextInt();

//open file to write the results

PrintWriter w=new PrintWriter(new FileOutputStream("soliton.txt"),true);

switch(number){

case 1: //initial two-level form

for(i=0;i

u[i][0]=0.5*(1-Math.tanh((i*dx-25)/5.));

//boundary conditions

u[0][1]=1.; u[0][2]=1.;u[xmax-1][1]=0.; u[xmax-1][2]=0.;

break;


case 2: //initial form for 2 solitons

for(i=0;i

u[i][0]=0.8*(1-Math.pow(Math.tanh(3*i*dx/12-3),2))+

0.3*(1-Math.pow(Math.tanh(4.5*i*dx/26-4.5),2));

//boundary conditions

u[0][1]=0.; u[0][2]=0.;u[xmax-1][1]=0.; u[xmax-1][2]=0.;

break;

case 3: //initial form for shock-waveparam2=0;//no dispersion

for(i=0;i

u[i][0]=0.5*Math.sin(i*dx*2*Math.PI/((xmax-1)*dx));

//boundary conditions

u[0][1]=0.; u[0][2]=0.;u[xmax-1][1]=0.; u[xmax-1][2]=0.;

break;


}//end of switch

//write initial wave in file

for(i=0; i

w.print(u[i][0]+"\t");

w.println();

//first time step

time=dt;

for(i=1;i

a1=u[i+1][0]+u[i][0]+u[i-1][0];

a3=u[i+1][0]-u[i-1][0];

if(i>1 && i< (xmax-2)) a2=u[i+2][0]+2*u[i-1][0]-2*u[i+1][0]-u[i-2][0];

else a2=u[i-1][0]-u[i+1][0];

u[i][1]=u[i][0] - param1*a1*a3/2 - param2*a2/2;

}

//other time stepsfor(j=1; j

time +=dt;

for(i=1;i

a1=u[i+1][1]+u[i][1]+u[i-1][1];

a3=u[i+1][1]-u[i-1][1];

if(i>1 && i< (xmax-2)) a2=u[i+2][1]+2*u[i-1][1]-2*u[i+1][1]-u[i-2][1];

else a2=u[i-1][1]-u[i+1][1];

u[i][2]=u[i][0] - param1*a1*a3 - param2*a2;

}

//write results in fileif(j==1||j%pause==0){

for(k=0;k

w.println();

}

for(k=0;k

u[k][0]=u[k][1]; u[k][1]=u[k][2]; //make a time-step shift

}

}//end of j-loopSystem.out.println("Find results in file: soliton.txt");

}


}
Каталог: ~tank -> JAVA -> Lectures
Lectures -> Лекция Изключения. Уравнение на КортевегДеВриз
Lectures -> Лекция 2 Типове данни. Класове и обекти. Числено интегриране
Lectures -> Програма за изчисляване на средна стойност
Lectures -> Лекция аплети и уеб-страници
Lectures -> Лекция Mногонишково програмиране в java понятието нишка (thread) се свързва с контрола или изпълнението на отделна програма или задача. Нишките са опънати във времето и свързват една с друга последователните команди
Lectures -> Лекция Характерни особености на езика java. Сравнение с други
Lectures -> Приложение Аплети с геометрични фигури. // A java applet displaying a white circle in a black square
Lectures -> Лекция 10. Програмиране в уеб-страница с помощта на Java Script
Lectures -> Лекция Входни и изходни потоци. Писане във файл и четене от


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница