Война и общество в Европа през новото времеДата27.08.2016
Размер40.57 Kb.
#7471

Код. Наименование на учебната дисциплина: Война и общество в Европа през новото време

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Титуляри на курса: доц. Румен Луизов Генов

Вид на дисциплината: ИЗБИРАЕМ

Кредити: 3

Форма на обучение: РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

Часове: 30л.+0у.

Език на обучение: български
Методи на оценяване: изпит

Предварителни изисквания:


Цели на курса:
Съдържание на дисциплината (анотации и теми)
1. Военната революция в Европа през Новото време

2. Войните и стопанските системи

3. Поява и развитие на постоянните армии

4. Войните и стремежите за надмощие в Европа

5. Социалната структура и военното дело

6. Правителство и общество през време на война

7. Масовите армии и характерът на войните

8. Националобразуващите процеси, нациите и войната

9. Характер и методи на партизанската война

10. Казармата, войната и националната идентичност

11. Индустриализацията и военното дело

12. Международното регулиране на обичаите на война

13. Намесата на общественото мнение във войните

14. Прототипите на “тоталната война” (от Гражданската война в САЩ до

Френско-пруската война, 1861-71 г.)

15. Войните и масмедиите

16. Милитаризъм и пацифизъм в Европа

17. Втората индустриална революция и военното дело

18. Войните и социалната политика

19. Демократизацията и организацията на армиите

20. Първата световна като тотална война
Литература:
Кенеди, Пол. Възход и падение на Великите сили. Икономически промени и военни конфликти от 1500 до 2000 г. Прев. от англ. (София, 1997)

Клаузевиц, Карл фон. Теория на голямата война Прев. от фр. [3. изд.] (София, 2001 )

Марков, Георги Г. Голямата война и Българската стража между Средна Европа и Ориента 1916-1919 г. (София, 2006)

Наполеон I, импeратор на французите. Как да водим война. Прев. от фр. (София, 2006)

Ренувен, Пиер. Първата световна война Прев. от фр. (София, 2003)

Стивънсън, Дейвид. Историята на Първата световна война 1914-1918. Прев. от англ. (София, 2008)

Хол, Ричард. България по пътя на Първата световна война. Прев. от англ. ез. (София, 2005)

Хънтингтън, Самюъл П. Войникът и държавата: Теория и политика на гражданско-военнните отношения. Прев. от англ. (София, 1998).

Baynes, G. C. M. The Soldier in Modern Society (London, 1972)

Best, Geoffrey. War and Society in Revolutionary Europe, 1770-1870 (London, 1982)

Black, Jeremy. European Warfare: 1660-1815 (New Haven, 1994).

Black, Jeremy. War: Past, Present and Future (New York, 2000).

Bond, Brian. War and Society in Europe, 1870-1970 (London: Fontana, 1984)

Brewer, John. The Sinews of Power: War and Money, and the English State, 1688-1783 (Oxford, 1988)

Brodie, Bernard, and Fawn, M. From the Crossbow to H-Bomb (London, 1973)

Buchan, Alastair. War in Modern Society (London, 1966)

Cipolla, C. M. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, 1400-1700 (London, 1965)

Creveld, Martin van. Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton (London, 1977)

Foot, M. R. D. (Ed.) War and Society (London, 1973)

Fieldhouse, D. K. Theory of Capitalist Imperialism (London, 1967)

Fieldhouse, D. K. Economics and Empire, 1830-1914 (London, 1967)

Fuller, J. F. C. The Conduct of War, 1789-1961 (London, 1973)

Gat, Azar. War in human civilization (Oxford, 2006)

Goldstein, Joshua S. War and gender: How gender shapes the war system and vice versa (Cambridge, 2004)

Grand strategies in war and peace. Ed. by Paul Kennedy (New Haven, Conn., 1991)

Hartmann, Anja, V. Beatrice Heuser (Eds.) War, peace and world orders in European history. by (London etc. : Routledge, 2001)Howard, Michael. War in European History (London, 1976)

Howard, Michael. The Causes of War (London, 1983)

Howard, Michael (Ed.) The Theory and Practice of War (London, 1965)

Howard, Michael (Ed.) Restraints on War (London, 1979)

Kennedy, Paul M. The Rise and Fall of British Naval Mastery (London, 1976)

Kennedy, Paul M. (Ed.) The War Plans of the Great Powers, 1880-1914 (London, 1979)

Kennedy, Paul M. The Rise and Fall of Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (London, 1989)

Kiernan, V. G. European Empires from Conquest to Collapse, 1815-1960 (London, 1982)

Liddel Hart, B. H. The Revolution in Warfare (London, 1946)

Liddel Hart, B. H. The First World War (London, )

Martin, Lawrence W. The Two-edged Sword: Armed Forces in the Modern World (London, 1982)

Marwick, Arthur. Britain in a Century of Total War (London, 1970)

Marwick, Arthur. War and Social Change in the Twentieth Century (London, 1974)

Marwick, Arthur. The Deluge: British Society and the First World War (London, 1967)

McKay, Derek. War and Society in the Age of Absolutism: Europe, 1618-1770 (London, 1980)

McNeill, Alan S. War and the Pursuit of Power (London, 1983)

Montheillet, Joseph. Les institutions militaries de la France 1814-1924 (Paris, 1932)

Phillips, Charles L. Encyclopedia of historical treaties and alliances. Vol. 1-2 (Chicago, 2001)
Rabb, Theodore K. (Ed.) The Thirty Year's War. Ed. and with an introd. by Theodore K. Rabb. 2nd ed. (Lanham, 1981)

Roberts, J. M. Europe, 1880-1945 (London, 1976)

Strachan, Hew, and McKay, Derek. The Politics of the British Army (Oxford, 1997)

Taylor, A. J. P. The Struggle for Mastery in Europe (London, 1957; рус. прев. Борьба за господство в Европе Москва, 1958)

van Creveld, Martin. Supplying War : Logistics from Wallenstein to Patton, (Cambridge University Press, 1977)

van Creveld, Martin. The Transformation of War (New York, 1991,)

van Creveld, Martin. The Art of War : War and Military Thought (London, 2000)

van Creveld, Martin. The Changing Face of War : Lessons of Combat: From Van Evera, Stephen. Causes of war: Power and the roots of conflict (Ithaca, NY, 1999)
Справочни издания:
Браунстоун, Дейвид, Франк, Айрин, Николов, Александър. История на войните в дати: Хронологична история на войните от 100 000 г. пр. Хр. до днес. Прев. от англ. (София, 2001)

Петков, Петко, Генов, Айрин, Лунин, Александър. Ново време: Исторически справочник (София, 1995)

Резько, И. В. История войн и конфликтов: В 2 тт. (Минск, 1997)

Bruce, George (Ed.) Harbottles Dictionary of Battles (New York, 1981)


доц. д-р Румен Генов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница